Spurttrein Arriva

ACM geeft fiat voor aanbesteding spoorconcessies

ACM heeft de voorwaarden en vergoedingen van ProRail voor de MerwedeLingeLijn en de Noordelijke treindiensten goedgekeurd. Dat betekent dat er overgegaan kan worden tot aanbesteding van deze spoorconcessies. Volgens de marktautoriteit is er sprake van een ‘level playing field’. Sinds de aanbesteding van de OV-concessie in Limburg moet ACM toestemming geven voor de voorwaarden bij een spoorconcessie, om te voorkomen dat een vervoerder een oneerlijke voorsprong krijgt.

Het doel van het voorafgaand toetsen is om te garanderen dat er op het moment van aanbesteden een gelijk speelveld is voor alle spoorpartijen. ACM heeft de voorwaarden en vergoedingen van de concessies DAV (Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden), met daarin de spoorlijn MerwedeLingeLijn, en de concessie voor de Noordelijke Nevenlijnen, spoorlijnen in Groningen en Friesland beoordeeld. De aanbesteding voor de Noordelijke Nevenlijnen start waarschijnlijk in februari; de aanbesteding van de concessie DAV in april.

OV-concessie Limburg

Het is voor het eerst dat ACM voorafgaand aan de aanbesteding controleert of er sprake is van een gelijk speelveld. Na de aanbesteding van de concessie Limburg bleek dat NS Veolia benadeelde ten opzichte van haar dochter Abellio. In die concessie bood NS aan Veolia geen redelijk aanbod voor het gebruik van de diensten die NS had op de stations, waardoor Abellio destijds kon profiteren. De Spoorwegwet bepaalt echter dat er sprake moet zijn van eerlijke concurrentie op het spoor

Het ministerie van IenM besloot naar aanleiding van de problemen bij de aanbesteding van de concessie Limburg dat de ‘hobbels’ voor een gelijk speelveld bij spoorconcessies moesten verdwijnen. Zo moest de toegang tot diensten en voorzieningen voor alle vervoerders verbeterd worden, zodat geen enkele vervoerder een oneerlijk voordeel had.

Vandaar dat ProRail bij deze twee concessies de voorwaarden en tarieven voor het gebruik van het spoor aan de ACM diende voor te leggen. Het gaat hierbij om de toegang tot het spoor, de stations, de weergave van reisinformatie en locaties voor diensten in verband met deze kaartverkoop, maar ook schoonmaak- en wasvoorzieningen en bijvoorbeeld tankinstallaties. ACM keurde dit goed, wat inhoudt dat alle vervoerders een gelijke toegang hebben tot het aanbod van ProRail.

Tarieven

Verder heeft de mededingingsautoriteit maatregelen genomen om te voorkomen dat de tarieven voor de spoorvervoerders tijdens de concessie ten onrechte veel stijgen. Zo moet ProRail voortaan ACM altijd op de hoogte stellen wanneer de vergoeding voor een bepaalde dienst meer dan vijf procent wijzigt in vergelijking met het jaar daarvoor of met 10 procent over een periode van vijf jaar. ACM kan in dat geval besluiten dat de wijziging voor goedkeuring aan de ACM moet worden voorgelegd.

Bovendien kunnen de vergoedingen wijzigingen als gevolg van gewijzigde kosten, een andere indexering of door een wijziging van de kostentoerekeningssystematiek die ProRail op uiterlijk op 31 maart 2017 moet voorleggen aan ACM. Indien nodig kan ACM ook daar besluiten dat ACM die systematiek moet goedkeuren voordat PRoRail de wijziging mag doorvoeren. “We bekijken dergelijke aanboden heel zorgvuldig”, benadrukt Gras. ProRail heeft het aanbod voor de MerwedeLingeLijn in november aan ACM voorgelegd, voor de Noordelijke Nevenlijnen in december.

Gebruiksvergoeding

In december vorig jaar oordeelde ACM dat ProRail de tarieven van de gebruiksvergoeding voor het spoor onterecht had verhoogd. Dit bleek na een langlopende zaak die de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) was begonnen tegen ProRail. Het bleek destijds dat ProRail de spoorwegwet overtrad door gebruiksafhankelijke kosten door te rekenen aan de spoorvervoerders, terwijl ProRail alleen had mogen uitgaan van de bestaande infrastructuur. ACM heeft nu in ieder geval de huidige tarieven en voorwaarden van ProRail op deze twee regionale spoorlijnen getest met de spoorwegwet.

Bekijk hier de de uitspraak van ACM.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.