Goederentrein station Tilburg Centraal 2

Dijksma gaat extra grensovergang realiseren voor spoorgoederenverkeer

Het tracé Heerlen – Herzogenrath wordt geschikt gemaakt voor goederenverkeer met elektrisch materieel. Dit zorgt voor een extra grensovergang voor het (omleiden van) spoorgoederenverkeer, waardoor het eventuele tekort aan capaciteit op omleidingsroutes met ongeveer de helft vermindert. Het traject wordt nu nauwelijks gebruikt omdat louter dieseltreinen die zijn uitgevoerd met het beveiligingssysteem ATB NG hier kunnen rijden. Dit schrijft Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer. 

Dijksma voert hiermee een van de mogelijke infrastructurele aanpassingen uit, die werden genoemd in het maatregelenpakket van de Stuurgroep Derde Spoor Duitsland. Dit maatregelenpakket werd ontwikkeld omdat de verwachting is dat Nederland als gevolg van de aanleg van een derde spoor tussen 2015-2022 geconfronteerd wordt met verminderde capaciteit op de Betuweroute.

Infrastructuurfonds

Dijksma is van mening dat deze maatregel effectief én rendabel is omdat de kosten hiervoor erg laag zijn. In totaal is voor de uitwerking van deze maatregelen 3,6 miljoen euro nodig, maar 3,3 miljoen euro daarvoor past binnen het bedrag van 15 miljoen euro dat toch al zou worden uitgegeven aan de elektrificatie van dit traject. Onlangs sloot de provincie Limburg met de staatssecretaris een akkoord over de verdubbeling en elektrificatie van het spoor tussen Heerlen en Aken. De nieuwe vervoerder in Limburg, Arriva, gaat namelijk vanaf 2018 een treindienst starten tussen Heerlen en Aken en eigenlijk is de elektrificatie daarvoor bedoeld.

“Nadere ontwerpstudies hebben uitgewezen dat de investeringskosten voor deze elektrificatie lager kunnen uitvallen, waardoor financiële ruimte ontstaat voor een benodigde – zwaardere uitvoering van de elektrificatie”, schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Voor de vervanging van het beveiligingssysteem is wel extra geld nodig, maar die 0,3 miljoen euro wordt uit het Infrastructuurfonds gehaald.

Noodzaak

De Stuurgroep Derde Spoor adviseerde de overheid vorig jaar over enkele aanpassingen waarmee de beschikbare spoorcapaciteit zo optimaal mogelijk benut kan worden tijdens de aanleg van een derde spoor. Hierna vroeg Dijksma aan ProRail om deze mogelijke maatregelen te analyseren en twee scenario’s te onderzoeken, waarbij rekening gehouden werd met een lage en gemiddelde groei van het spoorgoederenvervoer. ProRail concludeerde dat er bij een lage groei geen knelpunten in de verkeersafwikkeling van goederentreinen zullen optreden. Bij een gemiddelde groei zullen er vanaf 2018 wel enkele knelpunten ontstaan.

Dijksma wil voorlopig nog geen beslissing nemen over de andere infrastructurele maatregelen die de stuurgroep had voorgesteld. Ze is niet overtuigd van de positieve effecten van de andere maatregelen en bovendien zou de groei van het spoorgoederenvervoer vrij beperkt zijn. In 2015 was weliswaar sprake van een groei van 6 procent, maar Dijksma zegt geen indicatie te hebben dat die groei trendmatig is.

Waarschijnlijk komt er volgens Dijksma waarschijnlijk flink wat extra capaciteit beschikbaar via de Betuweroute dan waar deze Stuurgroep rekening mee heeft gehouden. Dit komt omdat DB Netz minder treinpaden claimt dan oorspronkelijk was voorzien. Dijksma zegt hiervoor in contact te blijven met Duitse partners. Ze vindt het voorlopig in ieder geval niet nodig om extra budget te investeren in meer maatregelen, omdat het volgens haar niet helemaal zeker is dat de benoemde capaciteitsknelpunten werkelijk zullen optreden.

Auteur: Inge Jacobs

Inge is redacteur van SpoorPro en vaste redacteur van OVPro, het vakblad voor OV-professionals.

1 reactie op “Dijksma gaat extra grensovergang realiseren voor spoorgoederenverkeer”

Hans Schoenmakers|21.07.16|13:58

Vreemd dat nu niet gesproken wordt over ‘tijdelijk’. In Venlo wordt de bouw van een tunnel onder de Vierpaardjes van rijkswege tegengewerkt. Het baanvak Venlo-Kaldenkirchen (aan het eind van de Brabantroute) staat op de 4e plaats KWE/JAAR belaste baanvakken. Meer dan 42.000 ketelwagons denderen hier over een spoorwegovergang gelegen in de hoofdstructuur van de regio. Als we aan de route naar Schiphol hadden gelegen was de tunnel al lang gerealiseerd.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Dijksma gaat extra grensovergang realiseren voor spoorgoederenverkeer | SpoorPro.nl
Goederentrein station Tilburg Centraal 2

Dijksma gaat extra grensovergang realiseren voor spoorgoederenverkeer

Het tracé Heerlen – Herzogenrath wordt geschikt gemaakt voor goederenverkeer met elektrisch materieel. Dit zorgt voor een extra grensovergang voor het (omleiden van) spoorgoederenverkeer, waardoor het eventuele tekort aan capaciteit op omleidingsroutes met ongeveer de helft vermindert. Het traject wordt nu nauwelijks gebruikt omdat louter dieseltreinen die zijn uitgevoerd met het beveiligingssysteem ATB NG hier kunnen rijden. Dit schrijft Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer. 

Dijksma voert hiermee een van de mogelijke infrastructurele aanpassingen uit, die werden genoemd in het maatregelenpakket van de Stuurgroep Derde Spoor Duitsland. Dit maatregelenpakket werd ontwikkeld omdat de verwachting is dat Nederland als gevolg van de aanleg van een derde spoor tussen 2015-2022 geconfronteerd wordt met verminderde capaciteit op de Betuweroute.

Infrastructuurfonds

Dijksma is van mening dat deze maatregel effectief én rendabel is omdat de kosten hiervoor erg laag zijn. In totaal is voor de uitwerking van deze maatregelen 3,6 miljoen euro nodig, maar 3,3 miljoen euro daarvoor past binnen het bedrag van 15 miljoen euro dat toch al zou worden uitgegeven aan de elektrificatie van dit traject. Onlangs sloot de provincie Limburg met de staatssecretaris een akkoord over de verdubbeling en elektrificatie van het spoor tussen Heerlen en Aken. De nieuwe vervoerder in Limburg, Arriva, gaat namelijk vanaf 2018 een treindienst starten tussen Heerlen en Aken en eigenlijk is de elektrificatie daarvoor bedoeld.

“Nadere ontwerpstudies hebben uitgewezen dat de investeringskosten voor deze elektrificatie lager kunnen uitvallen, waardoor financiële ruimte ontstaat voor een benodigde – zwaardere uitvoering van de elektrificatie”, schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Voor de vervanging van het beveiligingssysteem is wel extra geld nodig, maar die 0,3 miljoen euro wordt uit het Infrastructuurfonds gehaald.

Noodzaak

De Stuurgroep Derde Spoor adviseerde de overheid vorig jaar over enkele aanpassingen waarmee de beschikbare spoorcapaciteit zo optimaal mogelijk benut kan worden tijdens de aanleg van een derde spoor. Hierna vroeg Dijksma aan ProRail om deze mogelijke maatregelen te analyseren en twee scenario’s te onderzoeken, waarbij rekening gehouden werd met een lage en gemiddelde groei van het spoorgoederenvervoer. ProRail concludeerde dat er bij een lage groei geen knelpunten in de verkeersafwikkeling van goederentreinen zullen optreden. Bij een gemiddelde groei zullen er vanaf 2018 wel enkele knelpunten ontstaan.

Dijksma wil voorlopig nog geen beslissing nemen over de andere infrastructurele maatregelen die de stuurgroep had voorgesteld. Ze is niet overtuigd van de positieve effecten van de andere maatregelen en bovendien zou de groei van het spoorgoederenvervoer vrij beperkt zijn. In 2015 was weliswaar sprake van een groei van 6 procent, maar Dijksma zegt geen indicatie te hebben dat die groei trendmatig is.

Waarschijnlijk komt er volgens Dijksma waarschijnlijk flink wat extra capaciteit beschikbaar via de Betuweroute dan waar deze Stuurgroep rekening mee heeft gehouden. Dit komt omdat DB Netz minder treinpaden claimt dan oorspronkelijk was voorzien. Dijksma zegt hiervoor in contact te blijven met Duitse partners. Ze vindt het voorlopig in ieder geval niet nodig om extra budget te investeren in meer maatregelen, omdat het volgens haar niet helemaal zeker is dat de benoemde capaciteitsknelpunten werkelijk zullen optreden.

Auteur: Inge Jacobs

Inge is redacteur van SpoorPro en vaste redacteur van OVPro, het vakblad voor OV-professionals.

1 reactie op “Dijksma gaat extra grensovergang realiseren voor spoorgoederenverkeer”

Hans Schoenmakers|21.07.16|13:58

Vreemd dat nu niet gesproken wordt over ‘tijdelijk’. In Venlo wordt de bouw van een tunnel onder de Vierpaardjes van rijkswege tegengewerkt. Het baanvak Venlo-Kaldenkirchen (aan het eind van de Brabantroute) staat op de 4e plaats KWE/JAAR belaste baanvakken. Meer dan 42.000 ketelwagons denderen hier over een spoorwegovergang gelegen in de hoofdstructuur van de regio. Als we aan de route naar Schiphol hadden gelegen was de tunnel al lang gerealiseerd.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.