ProRail

ProRail focust in 2016 op storingshinder, goederenvervoer en drukke trajecten

Terugdringen van storingshinder, extra aandacht voor goederenvervoer en verbetering van de A2-spoorcorridor. Dat zijn belangrijke speerpunten in het beleid van ProRail in 2016. De spoorbeheerder is dat overeengekomen met staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu in het Beheerplan 2016. Daarnaast zijn vernieuwing van stations en het beter benutten van de spoorcapaciteit belangrijke pijlers voor het komende jaar.

”Vanwege grootschalige werkzaamheden op diverse plekken wordt 2016 een zwaar jaar voor reizigers en verladers”, zegt Dijksma in haar brief aan de Tweede Kamer. ”Dit vanwege grootschalige werkzaamheden op diverse plekken om meer sporen, minder knelpunten en betere stations te creëren. Daarmee moet de toekomstige groei van het treinverkeer mogelijk worden.”

A2-corridor

De bewindsvrouw stuurde deze week een brief naar het parlement, waarmee ze de Kamerleden informeert over de plannen van ProRail voor het komende jaar. Ze heeft er zelf al haar goedkeuring aan gegeven. Voor de railbeheerder betekent dit onder andere dat de A2-corridor, het spoor tussen Eindhoven en Amsterdam, hoofdprioriteit is.

Tussen beide steden moeten namelijk vanaf 2018 zes treinen per uur rijden in plaats van het huidige aantal van vier. De spoorbeheerder en NS willen echter eerst de huidige dienstverlening op dit traject verbeteren en dan pas kijken naar uitbreiding, onder het motto ’eerst beter, dan meer’.

Maatregelen

Het komende jaar worden in dit verband diverse maatregelen getroffen. Zo wordt het spoor rondom Utrecht Centraal onder handen genomen om het hogere aantal treinen mogelijk te maken en worden op het A2-traject de vijf infrastructuurclusters aangepakt die de meeste problemen veroorzaken.

Ook worden machinisten en conducteurs opgeleid om preciezer op tijd te rijden, op tienden van minuten, en moet het laten instappen van grote groepen reizigers sneller verlopen. Dit moet plaatsvinden door gebruik te maken van instapzones en ’intelligent platform bars’.

Storingshinder

Sowieso is het verminderen van hinder een prioriteit in 2016. Belangrijk hierin is vermindering van het aantal storingen, het verkorten van de hersteltijd en het sneller herstarten van de dienstregeling. De spoorbeheerder gaat hierbij extra letten op de driehoek Amsterdam-Schiphol-Utrecht door middel van extra inspecteurs, storingsploegen die dichter bij het spoor verblijven en die stand-by zijn na afloop van de werkzaamheden.

Naast het personenvervoer kijkt ProRail ook naar het goederenvervoer, waarbij prioriteit gegeven wordt aan het verbeteren van de doorlooptijd van goederen en van de informatie-uitwisseling. Ook de veiligheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid staan centraal, net als het vergemakkelijken van het aanbieden en ontvangen van ladingen per spoor.

Hierbij wordt ook gekeken naar de rol van het Nederlandse spoor in internationaal verband. Zo moet worden bijgedragen aan de verbetering van de European Rail Freight corridors. Bij drie hiervan speelt ons land een rol. ”Het is van groot belang dat ProRail ook in 2016 en daarna bijdraagt aan de ontwikkeling van deze corridors”, zegt de spoorbeheerder.

Stations

Veel beleidsprioriteiten uit dit jaar blijven prominent op de agenda staan in het komende jaar. Zo blijft er aandacht voor de kwaliteit en de beschikbaarheid van de infrastructuur en gaat ProRail door met het verbeteren en vernieuwen van diverse stations, onder meer in Breda, Tilburg, Amsterdam en Utrecht.

Tegen het einde van een kalenderjaar wordt vaak de dienstregeling aangepast. Echter, voor 2017 staat een grootschalige vernieuwing gepland, waar de afgelopen jaren al veel aan gewerkt is. Met de voorbereiding hierop gaat ProRail het komende jaar door.

Tom van Gurp

Auteur: Tom van Gurp

Tom van Gurp is redacteur van SpoorPro en Nieuwsblad Transport.

2 reacties op “ProRail focust in 2016 op storingshinder, goederenvervoer en drukke trajecten”

Loek van der Heide|24.12.15|13:22

Focus Prorail: op ‘drukke trajecten’ ‘storingsgevoeligheid’ en ‘goederenvervoer’
De concentratie van ‘Prorail’ op ‘goederenvervoer’ kan een gunstige uitwerking betekenen voor de spoorweg- achterland ontsluitingen vanaf de Noordelijke zeehavens, te beginnen bij ‘Groningen-Seaports’. De -spoorweg- infrastructuur in ‘afgelegen’ ge-oormerkte regio’s is gebaat bij het zoveel mogelijk bundelen en combineren van zowel het goederen- als het personenvervoer. Geldt ook voor de haven van Harlingen

Loek van der Heide|24.12.15|13:26

De toenmalige minister van EZ, Hargert Langman, naar wie het ‘Langman rapport’ genoemd is benoemde de combinatie en bundelen van vervoersstromen in de ‘perifere’ landsdelen als uitgangspunt voor instandhouding en ontwikkeling van deze vervoersstromen van/naar/via de Noordelijke zeehavens. Gekoppeld aan ‘Added Valueing'(het herverdelen van lading Short Sea) is hier een kans voor de Groninger- en Friese Zee/binnenhavens een kans. Randstad-Mainports moeten dan wel bereid zijn tot herverdeling van-

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.