Keyrail, Rotterdam

Tweede Kamer geeft aanvalsplan spoorgoederenvervoer voorrang

De Tweede Kamer wil dat er wordt gewacht met het vaststellen van de taakverdeling tussen Keyrail en ProRail voor het spoorgoederenvervoer in Nederland. Eerst dient het aanvalsplan voor het spoorgoederenvervoer verder te worden uitgewerkt. De Kamer nam donderdagavond een motie aan die CDA-Kamerlid Sander de Rouwe daarvoor had ingediend. KNV maakte eind vorig jaar bekend met een aanvalsplan voor het spoorgoederenvervoer te komen dat ervoor moet zorgen dat Nederland haar concurrentiepositie op de markt terugwint.

Volgens het De Rouwe moet de strategie van het aanvalsplan het uitgangspunt zijn bij de ontwikkeling van de Europese spoorcorridors en de interoperabiliteit. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde donderdag de motie van de CDA’er. Verbetering van die interoperabiliteit moet onder meer leiden tot een verlaging van de kosten die gemoeid zijn met allerlei verschillende Europese eisen en systemen in het spoorgoederenvervoer.

Taakopdracht

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu kondigde vorige week aan de taakopdracht van Keyrail zo snel mogelijk op hoofdlijnen te willen vaststellen, omdat de concessie van Keyrail in september van dit jaar afloopt. Keyrail is de spoorbeheerder van Betuweroute, ProRail is de beheerder van het gemengde spoornetwerk. Het ministerie wil de organisatie van het spoorgoederenvervoer tussen ProRail en Keyrail anders gaan indelen. Onder meer door Keyrail het loket van het spoorgoederenvervoer te maken.

KNV Spoorgoederenvervoer kwam hier tegen in het geweer, omdat de werkgeversvereniging eerst de toekomstplannen voor het spoorgoederenvervoer verder wil uitwerken. De werkgeversvereniging maakte eind vorig jaar bekend met een aanvalsplan voor het spoorgoederenvervoer te komen. In het plan wordt de concurrentiepositie van het Nederlandse spoorgoederenvervoer vastgesteld en komen maatregelen te staan die ervoor zorgen dat Nederland haar positie op de markt terugwint. Pas op een later moment kan er volgens KNV over de organisatie worden gesproken.

Aanvalsplan

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu noemt het aanvalsplan spoorgoederenvervoer ook in de Lange Termijn Spoor Agenda (LTSA). Omdat de acties uit de spoor agenda nog niet zijn uitgewerkt, stelt De Rouwe dat er “geen onomkeerbare stappen gezet mogen worden over de eventuele toedeling van taken aan Keyrail zolang er geen breed gedragen plan met de sector, waaronder de goederenvervoerders zelf, ligt”.

KNV pleit ervoor dat de concessie van Keyrail met een jaar wordt verlengd tot september 2014. Dat zou voldoende tijd geven om de plannen voor het spoorgoederenvervoer verder uit te werken.

Marieke van Gompel

Lees ook:
‘Verleng concessie Keyrail met een jaar’

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.