werkzaamheden BAM Almere

Jaarverslag ProRail 2012: storingen sneller verholpen, punctualiteit afgenomen

Verstoringen op het spoor worden steeds sneller opgelost. In 2012 is de storingshersteltijd afgenomen met 14 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De punctualiteit van de goederenvervoerders nam toe in 2012, terwijl de punctualiteit op het hoofdrailnet licht afnam. Dat blijkt uit het jaarverslag 2012 van ProRail.Vooral in de onderhoudsgebieden waar met aannemers PGO-contracten (Prestatie Gericht Onderhoud) zijn afgesloten, worden volgens ProRail storingen sneller opgelost. ProRail wil dat in 2016 95 procent van de treinen op tijd rijden. Om dit te realiseren zet de spoorbeheerder zich in om de storingshersteltijd te verkorten, het treinverkeer sneller te laten rijden na een verstoring en uitloop van werkzaamheden te voorkomen.

Goederenvervoerders

De gemiddelde aankomstpunctualiteit van de goederenvervoerders is gestegen van 77,7 procent in 2011 naar 81,4 procent in 2012. Om goederentreinen nog meer op tijd te laten rijden, worden maatregelen genomen zodat goederentreinen zo min mogelijk onverwacht hoeven te stoppen en zoveel mogelijk kunnen doorstromen.

Ook de verschuiving van het gemengde spoornet naar de Betuweroute zet door. Inmiddels rijden er meer goederentreinen over de Betuweroute dan over het gemengde spoornet.

Punctualiteit

De punctualiteit op het hoofdrailnet is van 89,6 procent in 2011 naar 88,5 procent afgenomen in 2012. De regionale vervoerders laten opnieuw een hoge gemiddelde punctualiteit zien van 92,4 procent in 2012.

De puntualiteit van de internationale treinen Fyra, Thalys en ICE is toegenomen van 72,3 procent in 2011 naar 76,4 procent in 2012. Treinen die uitvallen, worden niet meegenomen in de berekening van de punctualiteitscijfers.

Treinbotsingen

Het kwam volgens de jaarcijfers van ProRail in 2012 een keer voor dat treinen met elkaar botsten. Daarbij ging het om de ernstige treinbotsing in Amsterdam waarbij een dode en vele gewonden vielen. Opvallend is dat de treinbotsing tussen twee goederentreinen op de Maasvlakte in Rotterdam in april 2012 niet wordt meegeteld in deze cijfers.

Volgens ProRail heeft dit te maken met de ‘Europese definitie’ van treinbotsingen. In de Europese definitie worden treinbotsingen meegeteld met een schade van ten minste 150.000 euro, botsingen waarbij dodelijke of zwaargewonde slachtoffers vallen of als er door de botsing langer dan zes uur geen treinverkeer mogelijk is op het gehele baanvak.

STS-passages

Het aantal STS-passages nam in 2012 toe naar 155 ten opzichte van 154 in het jaar daarvoor. Het treinongeluk in Amsterdam werd veroorzaakt doordat een machinist door een rood sein was gereden. ProRail neemt samen met de gehele spoorbranche maatregelen om het aantal gemiste rode seinen verder terug te dringen.

Een van de maatregelen is dat het treinbeveiligingssysteem ATB Vv (Automatische Treinbeïnvloeding, Verbeterde versie) verder wordt uitgerold. ProRail heeft voor 2015 als doel dat er geen vermijdbare ongevallen meer plaatsvinden.

Ongevallen

Het aantal ongevallen op het spoor in 2012 ligt lager dan in het jaar daarvoor. Er was sprake van één ontsporing ten opzichte van drie in 2011. Het aantal ongevallen op overwegen is in 2012 verder gedaald. Helaas waren er in 2012 wel 14 dodelijke slachtoffers te betreuren.

ProRail gaat ook in 2013 verder met het verminderen van het aantal risico-overwegen en onbeveiligde overwegen en zal gerichte publiekscampagnes blijven voeren om het gedrag van overweggebruikers te beïnvloeden. Ook worden diverse proeven gedaan om lange dichtligtijden te voorkomen.

Spoorprojecten

In 2012 is ruim 1,2 miljard euro uitgegeven aan spoor- en stationsprojecten. Vorig jaar kwamen er 10 nieuwe stations bij op het Nederlandse spoornetwerk. ProRail heeft eind augustus 2012 de capaciteitsverdeling voor de dienstregeling van 2013 afgerond.

De spoorbeheerder heeft alle treinritten van alle vervoerders bij elkaar gebracht en de spoorcapaciteit verdeeld waardoor in 2013 zo’n 3,3 miljoen treinritten over het spoor zullen gaan. Dit is een stijging van 100.000 treinritten ten opzichte van de dienstregeling in 2012.

Spoorinfrastructuur

In 2012 leverde ProRail de nieuw aangelegde spoorinfrastructuur op de Tweede Maasvlakte op. Op de Maasvlakte sluit het nieuwe spoor aan op de bestaande Euromax Terminal Rotterdam waar de allergrootste containerschepen terecht kunnen. Vanaf 2014 geeft het spoor aansluiting op een aantal nieuwe terminals.

In de haven van Amsterdam realiseerde ProRail in 2012 voor 20 miljoen euro de vernieuwing van de goederensporen (Westpoort). Het emplacement Aziëhavenweg is geschikt gemaakt voor elektrisch goederenvervoer en emplacement Westhavenweg voor langere goederentreinen tot 750 meter. Daardoor is schoner, stiller en vlotter railvervoer met langere treinen mogelijk geworden in de Haven Amsterdam.

Winst- en verliesrekening

Uit de winst- en verliesrekening blijkt dat ProRail in 2012 quitte heeft gespeeld.

Marieke van Gompel

Lees ook:ProRail: aantal STS-passages bijna gehalveerd in 2015

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.