Metroproject Hoekse Lijn

RET maakt winst ondanks extra vertraging ombouw Hoekse Lijn

Metroproject Hoekse Lijn

De meerkosten van de ombouw van de Hoekse Lijn tot metroverbinding worden geschat op 90 miljoen euro. Daarnaast loopt vervoerder RET sinds de oorspronkelijk geplande oplevering in 2017 ook miljoenen aan reizigersinkomsten mis. Desondanks realiseerde RET afgelopen jaar een winststijging van ruim 19 procent tot 5,6 miljoen euro. 

De Rotterdamse stadsvervoerder RET publiceerde donderdag zijn jaarverslag over 2018. Hierin spreekt de vervoerder de verwachting uit dat de Hoekse Lijn dit jaar echt in gebruik genomen kan worden. Volgens de laatste planning had dit eind maart al gebeurd moeten zijn, maar nieuwe vertragingen hebben er toe geleid dat RET nu geen andere uitspraak over een einddatum doet dan “Later in 2019”. Uit de meest recente voortgangsrapportage valt op te maken dat dit in ieder geval niet eerder zal zijn dan juni dit jaar.

Ook voor de start van de verlenging van het spoor van de haven van Hoek van Holland tot aan het strand van Hoek van Holland wordt alleen 2019 genoemd als aanvangsdatum. “De focus van het project Hoekse Lijn ligt eerst op het afronden van het traject van Schiedam Centrum tot Hoek van Holland Haven.” De oplevering van het laatste stuk moet in 2021 plaatsvinden.

Oplossing voor extra kosten

“Met het uitstel van de oplevering zijn kosten gemoeid, zonder dat daar reizigersopbrengsten tegenover staan”, schrijft RET in het jaarverslag. Die reizigersopbrengsten zouden van september 2017 tot en met maart 2019 een bedrag hebben opgeleverd van 63 miljoen euro, uitgaande van een schatting van de gemeente Rotterdam uit 2017 dat de Hoekse Lijn circa 3,5 miljoen euro per maand zou opbrengen.

De kosten van de vertraging zelf zijn inmiddels begroot op 90 miljoen euro bovenop de 400 miljoen euro die de ombouw oorspronkelijk zou gaan kosten. Naar verwachting zullen de meerkosten niet verder oplopen. Voor de RET omvatten deze ongedekte kosten met name de kosten voor vervangend vervoer, kapitaallasten van de metrovoertuigen en de lopende kosten van bijvoorbeeld bestuurders, die al in dienst zijn getreden in aanloop naar de oplevering.

De RET is met de gemeente Rotterdam en de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) in gesprek gegaan over de bekostiging van die meerkosten van circa 90 miljoen. Na het bekijken van allerlei scenario’s, heeft de directie van de RET ermee ingestemd dat de RET 27,5 miljoen euro dividend uitkeert ten laste van het eigen vermogen.

Hier staat tegenover dat de Railconcessie onder dezelfde condities met vier jaar wordt verlengd, waardoor de RET in de verlengde concessieperiode circa 20 miljoen euro kan aanzuiveren op het eigen vermogen. De gemeente Rotterdam zal een aandelenstorting van 7,5 miljoen euro doen om het eigen vermogen van de RET weer op het gewenste niveau te krijgen.

Grens bereikt

Uit het jaarverslag blijkt verder dat de RET 2018 afsloot met een positief resultaat van 5,6 miljoen euro. Een stijging ten opzichte van 2017 toen de vervoerder een resultaat van 4,7 miljoen euro realiseerde. Het aantal afgelegde reizigerskilometers in de metro’s, bussen en trams van RET groeide 2,7 procent. De groei wordt met name veroorzaakt door de metro. Hiermee werden in het afgelopen jaar 3,2 procent meer kilometers afgelegd, wat uitkomt op 10.100 extra reizigers per werkdag.

RET benadrukt daarom het belang van schaalvergroting. Op korte termijn kan de groei opgevangen worden door eenvoudige maatregelen, zoals het rijden van extra spitsritten. Maar op de langere termijn zijn het automatiseren van het metronetwerk en betere ontsluiting van het oostelijke deel van Rotterdam-Zuid door een nieuwe oeververbinding, volgens de vervoerder onvermijdelijk.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.