Een tram van de Uithoflijn wordt getest, Twitter @pvermeu2

Gemeenteraad Utrecht wil uitleg over omstreden miljoenen voor Uithoflijn

De voltallige gemeenteraad in Utrecht heeft meer dan twintig schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over mogelijk onterechte betalingen aan BAM, de aannemer van de Uithoflijn. Aanleiding voor de vragen is een artikel in het AD van afgelopen weekend. De krant schrijft daarin dat er 10 miljoen euro naar BAM is overgemaakt zonder dat er tegenprestatie tegenover zou hebben gestaan.

De twaalf Utrechtse fracties willen weten of er inderdaad problemen zijn bij de onderbouwing van de facturen, zoals een kostendeskundige beweert die het AD opvoert. Het artikel spitst zich toe op drie betalingen die de provincie mede namens de gemeente heeft gedaan aan BAM. Van die bedragen zou de accountant 10 miljoen euro niet kunnen herleiden. Ook wil de raad de facturen en documenten die de facturen ondersteunen zelf inzien.

Financiële controle

De raad stelt verder vragen over de manier waarop de betalingen aan BAM zijn georganiseerd en hoe de financiële controle vanuit de gemeente is geregeld op betalingen die die de provincie als opdrachtgever heeft gedaan. Als er inderdaad onterechte betalingen zijn gedaan ten behoeve van de Uithoflijn, is het dan mogelijk om dat bedrag bij de provincie te claimen?, zo vraagt de gemeenteraad zich af. Daarnaast willen de raadsfracties weten wat de impact van de financiële problemen bij de provincie is op de gemeente Utrecht.

De raadsleden willen bovendien inzicht in het geheime onderzoeksrapport van Integis, de organisatie die in opdracht van de provincie vorig jaar onderzoek deed naar mogelijke belangenverstrengeling tussen provincie en BAM bij de aanleg van de nieuwe tramlijn. Alleen de samenvatting van het rapport is openbaar gemaakt. Financiële bevoordeling van BAM bleek niet vast te stellen, al was Integis wel kritisch over onder meer de werkprocessen en de verslaglegging binnen de provincie. Op basis van het Integis-rapport is accountant EY nog bezig met eigen onderzoek.

De raad wil de antwoorden op alle schriftelijke vragen over de Uithoflijn begin volgende week hebben, als voorbereiding op het spoeddebat over de kwestie op donderdag 7 februari.

Geen reden voor twijfel

BAM ontkent in het AD dat er onterechte betalingen aan het bedrijf zijn gedaan. Alle meerwerkopdrachten zijn onderbouwd, zegt een woordvoerder, en er is geen reden om de integriteit van het bedrijf in twijfel te trekken.

In december 2018 verscheen er zeer kritisch rapport van de Rekenkamer Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer over de Uithoflijn. Provincie en gemeente handelden onprofessioneel in hun rol als opdrachtgever, oordeelden de rekenkamers. Mede daardoor liepen de projectkosten met zo’n 100 miljoen euro op en ontstond er vertraging. Ook verliep de samenwerking tussen alle betrokken partijen moeizaam en werden gemeentebestuur, gemeenteraad en Provinciale Staten slecht geïnformeerd over de voortgang van het project.

De Uithoflijn is de nieuwe tramlijn in aanbouw tussen Utrecht Centraal en De Uithof. Het tracé is acht kilometer lang en telt negen haltes. De trams gaan vanaf december dit jaar rijden. De verwachting is dat dagelijks 34.000 passagiers gebruik gaan maken van de nieuwe lijn.

Lees ook:

Auteur: Yvonne Ton

3 reacties op “Gemeenteraad Utrecht wil uitleg over omstreden miljoenen voor Uithoflijn”

Henk Angenent|30.01.19|12:12

Alle meerwerkopdrachten zijn onderbouwt,

Nee, onderbouwd …

Yvonne Ton|30.01.19|14:21

U hebt gelijk. Dank, het is inmiddels aangepast.

Pat Rick|31.01.19|11:53

De Uithoflijn is een melkkoe geworden voor adviseurs en bouwbedrijven. Belangen van reizigers staan niet voorop. NRC heeft pas ook een artikel dat de provincie Utrecht de meeste inhuur heeft van heel NL. Belangrijke projecten doe je het beste turn-key, met duidelijke deliverables en gelimiteerde budgetten of helemaal met eigen mensen. Een tussenvorm zorgt voor chaos waarvan reizigers en belastingbetalers de dupe zijn
Vanuit de meerkosten had station Greenport wel 16 keer gebouwd kunnen worden.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.