Nieuwe wissels, Utrecht CS, foto: Gerrit Serné/ProRail

ProRail ambieert betere beschikbaarheid van spoor en minder hinder

Net als een jaar eerder moet ProRail zich in 2017 concentreren op minder hinder voor gebruikers bij storingen en extra aandacht voor spoorgoederenvervoer. Dit jaar is echter ook een betere beschikbaarheid van de infrastructuur en meer transparantie over de prestaties van belang. Deze prioriteiten zijn opgenomen in het Beheerplan 2017. Verder moet de infrabeheerder de verbetermaatregelen op de A2 verder uitwerken, werken aan punctualiteit en aan de slag met een betere betrouwbaarheid van de IC Direct op de HSL.

Voor ProRail wordt 2017 een uitdagend jaar, omdat hierin nog meer onderhoud moet worden gepleegd dan in eerdere jaren het geval was. Maar de beheerder garandeert dat er zo hard mogelijk wordt gewerkt aan maatregelen om de hinder daarvan tot het minimale te beperken. De impact van onderhoud, storingen en uitval moet zo klein mogelijk zijn. Bij het opstellen van het Beheerplan is geen rekening gehouden met het voornemen om de positionering te veranderen.

Onderhoud

In 2017 is de verwachting dat er veel moet worden gewerkt aan het spoor, omdat de vervanging van sporen, wissels en bovenleiding in de afgelopen jaren vaak is uitgesteld. ProRail hoopt in 2017 ongeveer 50 procent meer vervangingswerkzaamheden te kunnen uitvoeren aan de bovenbouw dan in de afgelopen jaren. Daarom heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu ProRail de opdracht te geven om te werken aan een ‘toekomstbestendige en efficiënte aanpak’. Dijksma heeft het beheerplan al goedgekeurd.

ProRail belooft daarom de hinder vanwege onderhoud voor de gebruikers van het spoor tot een minimum te beperken, door de onderhouds- en vervangingsbehoefte te optimaliseren om zo de kwaliteit van het spoorwegnetwerk op de lange termijn te waarborgen en door beter om te gaan met de financiën. Zonder wijzigingen van ProRail zal de spoorvervoerder tussen 2018 en 2028 geconfronteerd worden met een tekort van 475 miljoen euro in het budget. De infrabeheerder hoopt dit verschil op te lossen met maatregelen die moeten leiden tot dit toekomstigbestendig en efficiënt onderhoud.

Veiligheid

Ook worden de veiligheidsmaatregelen tijdens werkzaamheden onder de loep genomen. “Veiligheidsregels zijn soms doorgeschoten in hoeveelheid, complexi­teit of toepassing. Maken we regels meer pragmatisch en integraal? Dan kunnen we aan de ene kant betrouwbaarheid én een hoge beschikbaarheid van het spoor realiseren. Aan de andere kant kunnen we de toenemende hoeveelheid werkzaamheden aan het spoor op een efficiënte en effectieve manier uitvoeren”, aldus ProRail in het Beheerplan.

ProRail laat weten dat in specifieke situaties bestaande veiligheidsmaatregelen losgelaten kunnen worden, omdat ze niet per se zorgen voor een hogere veiligheid, maar wel ten gaan koste van de beschikbaarheid. Dit kan gaan gelden voor wijzigingen in de veiligheidsorganisatie van gepland werken op en nabij infrastructuur, maar ook om de verschillende werkwijzen rond storings- en incident afhandeling.

Spoorgoederenvervoer

Het spoorgoederenvervoer is een belangrijke pijler voor ProRail dit jaar. Staatssecretaris Dijksma heeft de infrabeheerder de opdracht gegeven om de landelijke concurrentiepositie van het spoorvervoer te verbeteren. Tevens heeft ProRail enkele maatregelen opgenomen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de rails leidde dit jaar veel kritiek, maar ProRail benadrukt dat dit al op een veilige wijze gebeurt. In 2017 wordt gewerkt om het nog veiliger te maken door de herbouw van het ICT-systeem waarmee ProRail hoopt een betrouwbaarheid van 100 procent te krijgen bij de registratie van alle goederenwagons in Nederland. Verder is ProRail bezig om de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in te vullen, die deze raad heeft gedaan na het treinongeval in Tilburg.

Indicator spoorgoederenvervoer

In een begeleidende brief die Dijksma naar de Tweede Kamer stuurde bij het Beheerplan van ProRail, liet ze weten een indicator te wijzigen voor het spoorgoederenvervoer. Er zou te veel gekeken worden naar de punctualiteit van het goederenverkeer, terwijl de vervoerders zelf juist meer waarde hechten aan de capaciteit van goederen, dus de hoeveelheid treinen.

“Ik bezie daarom momenteel samen met ProRail en goederenvervoerders of een (of meerdere) alternatieve prestatie-indicator(en) beter aansluit(en) op de prioriteiten van de vervoerders en de in de praktijk gewenste sturing”, laat de bewindsvrouw weten. In 2017 verwacht ProRail de indicator ‘punctualiteit goederenverkeer 3 minuten’ niet te halen, maar Dijksma zegt begrip te hebben voor de afweging van de beheerder om vooral zo veel mogelijk treinen te laten rijden, omdat die hiermee tegemoet komt aan de wensen van van de goederenvervoerders.

Innovaties

Voor de toekomst wil ProRail meer gebruik gaan maken van innovaties. Het spoor wordt nu uitgedaagd door veranderingen in de maatschappij, waaronder schone en zelfrijdende auto’s en elektrische fietsen. ProRail zegt in deze uitdagingen echter ook kansen te zien, om een impuls te geven aan vernieuwing en innovaties op het spoor. ProRail wil zelfrijdende treinen gaan testen in Nederland en bereidt in 2017 een proef voor in combinatie met DB Cargo. 

Bovendien zijn innovaties ook in te zetten voor moderne en nog veiligere beveiligingssystemen en digitaal inframanagement. ProRail wil met deze innovaties aan de slag in samenwerking met het ministerie van IenM, vervoerders, gemeenten, aannemers en reizigersorganisaties.

Kansen voor innovaties

Auteur: Inge Jacobs

Inge is redacteur van SpoorPro en vaste redacteur van OVPro, het vakblad voor OV-professionals.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.