Goederentrein op de Betuweroute, foto: ProRail

Achterhoek vreest aanleg Noordtak Betuweroute

Goederentrein op de Betuweroute, foto: ProRail

Terwijl er in de Tweede Kamer steeds meer steun is voor de aanleg van de Noordtak van de Betuweroute, groeit de weerstand tegen de plannen in de Gelderse achterhoek. De keuze lijkt al gemaakt te zijn terwijl er nog alternatieven onderzocht moeten worden, is de kritiek vanuit de lokale politiek.

Omwonenden van het geplande traject tussen Zevenaar en Hengelo richting de Duitse grens vrezen geluidsoverlast en gevaarlijke stoffen die over de lijn vervoerd gaan worden terwijl het gebied zelf geen enkel voordeel ondervindt van de uitbreiding. De VVD diende in november een motie in de Tweede Kamer in om de mogelijkheden van de lijn door de Achterhoek te onderzoeken. Op twee stemmen na was de hele Kamer voor. Een van de opties is om de nieuwe spoorlijn aan te leggen langs de snelweg A18.

Alternatieven

Het idee achter de Noordtak is om de huidige route tussen Arnhem en Zutphen te ontlasten omdat dit dwars door dichtbevolkt gebied loopt dat veel overlast ervaart van het spoorgoederenverkeer. Omwonenden en politiek in Achterhoek vrezen hetzelfde in hun achtertuin en willen dat alle alternatieven onderzocht worden.

Eerder richtten verschillende belangenverenigingen uit de Achterhoek zich al per brief aan toenmalig staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat tegen voorstellen voor een noordelijke aftakking van de Betuwelijn. “Een nieuwe spoorlijn waarover dag en nacht goederentreinen rijden, zal het woon- en leefklimaat van tienduizenden mensen aantasten,” stelden zij destijds. Ook vrezen de inwoners voor de aantasting van het zogeheten coulisselandschap die de streek kenmerkt, een lappendeken van onregelmatige stukken grond met afscheidingen.

VVD-kamerlid Fahid Minhas liet afgelopen week in een gesprek met de Gelderlander weten dat de leefbaarheid van de mensen in de achterhoek centraal moet staan in het onderzoek naar de mogelijkheden van de Noordtak. Maar volgens de gemeenten in de achterhoek wordt het door Minhas voorgestelde traject er nu doorheen gedrukt terwijl er nog vier mogelijke tracés zouden worden onderzocht. Ook de provincie Gelderland wil dat alle vijf de varianten onderzocht worden voor goederentreinen. De Noordtak is er daar een van.

Mogelijkheden voor regionaal OV

Brancheorganisatie Railgood prijst het heldere statement van Kamerlid Minhas dat de Noordtak er hoe dan ook moet komen. “Waarom zouden we onze spullen per vrachtwagen laten transporteren tussen de Nederlandse havens, multimodale knooppunten met hun logistieke centra en niet via het duurzame, veilige, ruimte-efficiënte en transportefficiënte spoor”, vraagt directeur Hans Willem Vroon zich af. “Een Noordtak kan tevens zeer goed gebruikt worden om meer goederen per trein tussen Nederland en China te transporteren. De North Sea – Baltic Corridor is een enorme economische groeicorridor met navenante groei van transport.”

Volgens Vroon kan de Noordtak ook worden gebruikt om directe treinen tussen Nijmegen-Arnhem en Twente te laten rijden en voor een beter regionaal OV. “Er zijn mogelijkheden om Twente tot een internationale reizigershub in het geliberaliseerde internationale passagiersvervoer netwerk te maken. Er kunnen grote investeringsbedragen aan uitbreiding van spoorlijnen in de overvolle Randstad worden bespaard.”

Minder hinder

Verder verwacht RailGood dat veel bewoners langs het gemengde net minder omgevingshinder zullen ondervinden van intensiverend treinverkeer, ook tussen 22:00 uur en 07:00 uur, wanneer de Noordtak er is. “Gevaarlijke stoffen kunnen grotendeels buiten de bebouwde kom worden getransporteerd, net als over de snelwegen. Een interoperabele en goed ingepaste Noordtak tussen de Betuweroute en grensovergang Bad Bentheim is goed voor de economie, goed voor het klimaat, goed voor de leefbaarheid langs de spoorse achterlandverbindingen en goed voor de ontlasting van het overvolle wegennet.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

5 reacties op “Achterhoek vreest aanleg Noordtak Betuweroute”

Joppe te Lindert|26.01.22|12:56

Wie verder kijkt dan de economie kan enkel stellen dat dit een rampzalig plan is. De Randstad drukt de plannen ons Achterhoekers door de strot. Wij laten ons niet zomaar gebruiken voor de plannen van de hoge heren uit het westen. Jammer dat de stem van de Achterhoeker niet terugkomt in dit artikel.

Marc Busio|26.01.22|16:46

De Achterhoekers kunnen gerust zijn: die Noordtak gaat er nooit komen. Om de paar jaar wordt dat plan weer van stal gehaald, om daarna weer te verdwijnen. Reden: de Betuweroute is onrendabel en de Noordtak zou dat goed moeten maken. Dat is kolder, want de werkelijke oorzaken zijn (1) te hoge tarieven voor de vervoerders, (2) veel buitendienststellingen aan Duitse zijde en (3) ongunstige route in vergelijking met de Brabantroute. Aanleg van deze Noordtak zou daarom gelijk staan aan geld weggooien

Illya Vaes|27.01.22|17:25

Opvallend genoeg hoor je nooit geluiden als “Een weg waarover dag en nacht vrachtwagens rijden, zal het woon- en leefklimaat van tienduizenden mensen aantasten”. Hoe zou dat komen? Omdat men er zelf op denkt te gaan rijden wellicht? De VVD denkt vast weer op kosten van het spoor de N18 uit te bouwen tot snelweg (zonder enig protest), net als de uitgebreide upgrade van de A15 bij de Betuweroute. En de A15 en N18 zijn ook niet rendabel (maak er maar tolwegen van, dan zie je wat het kost).

Nick Enschede|29.01.22|19:22

Ik hoor oa Pieter Omtzigt gelijk in de calimerohouding springen maar is er ook gekeken naar de voordelen van zo’n extra treinroute zoals regionale treinverbinding tussen Arnhem en Enschede? Ik denk dat de Achterhoek daar iets (economisch) aan kan hebben.

Edgar Kuijer|04.02.22|12:45

Ik lees veel reacties die er niet toe doen. Er zijn miljarden dus niet te duur. Oude verbindingen zijn niet toereikend en/of te schadelijk. De Achterhoek en Twente moeten juist zich ruimhartig laten compenseren.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.