Goederentrein op de Betuweroute, foto: ProRail

Omvang spoorgoederenvervoer lijkt niet verder te dalen in 2018

Goederentrein op de Betuweroute, foto: ProRail

Het gebruik van de Betuweroute is dit jaar afgenomen vergeleken met vorig jaar. Het aandeel van de grensovergang Zevenaar – Emmerich in het grensoverschrijdend spoorgoederenvervoer tussen Nederland en Duitsland is over de eerste drie kwartalen van 2018 gedaald naar gemiddeld 46 procent. In 2017 ging het nog om 57 procent. De daling in de omvang van het totale spoorgoederenvervoer lijkt in 2018 tot stilstand gekomen.

De cijfers zijn afkomstig uit een brief van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W), waarin ze de Tweede Kamer vlak voor de kerst informeert over de voortgang bij de uitvoering van het Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer, de Betuweroute en het Derde spoor in Duitsland. Ze baseert zich daarbij op cijfers van ProRail.

Betuweroute

In 2017 passeerden er nog 24.500 treinen de grensovergang tussen Zevenaar en Emmerich. In het eerste kwartaal van dit jaar ging het om 4.700 goederentreinen, in het tweede kwartaal om 4.800 en in het derde kwartaal om 5.050. De daling is grotendeels te verklaren door de werkzaamheden vanwege de aanleg van het Derde spoor. De treinen zijn vooral omgeleid via de Brabantroute. Het aandeel van het gebruik van de grensovergang Venlo – Kaldenkirchen is in de eerste drie kwartalen van dit jaar gestegen naar gemiddeld 39 procent. In 2017 ging het nog om 29 procent.

De totale omvang van het spoorgoederenvervoer met Duitsland zal in 2018 ongeveer op hetzelfde niveau uitkomen als in 2017, verwacht Van Veldhoven op de basis van de cijfers tot met september van dit jaar. In 2017 reden er 42.850 goederentreinen tussen Nederland en Duitsland. In de eerste drie kwartalen van 2018 waren er dat er 10.600 (eerste kwartaal), 10.250 (tweede kwartaal) en 10.900 (derde kwartaal). In 2017 was er door minder kolenvervoer nog sprake van een daling van het totale goederenvervoer per spoor vergeleken met 2016. “De stabilisering duidt erop dat de daling in het kolenvervoer wordt gecompenseerd door groei van andere vervoersstromen op het spoor”, aldus de staatssecretaris. Of dat ook echt zo is, moet blijken uit de jaarrapportage van ProRail over 2018.

Derde spoor

Het Nederlandse deel van het Derde spoor kan binnenkort in gebruik genomen worden, maar de aanleg van het Duitse deel zal ook de komende jaren nog zorgen voor de nodige hinder. Zowel in 2019 als 2020 moeten vervoerders rekening houden met iedere maand een enkelsporige buitendienststelling van de Betuweroute van één week, met om de maand een dubbelsporige buitendienststelling in een weekend en een langdurige enkel- of dubbelsporige buitendienststelling van ruim veertig dagen in de maanden juli en augustus.

De Duitse spoorbeheerder DB Netz heeft inmiddels ook de bouwplanning voor 2021 bekend gemaakt. Daaruit blijkt volgens Van Veldhoven dat het bouwtempo in dat jaar opgevoerd zal worden. Als gevolg daarvan zal een groot deel van het jaar het tracé enkelsporig en af en toe ook dubbelsporig buiten dienst gesteld worden. “De intensivering is gunstig voor de uiteindelijke oplevering, maar heeft in 2021 extra impact op de omleidingsroutes door Brabant, Limburg en Gelderland”, laat ze weten. Van Veldhoven heeft de Stuurgroep Derde spoor Duitsland gevraagd om nog eens goed te kijken naar de maatregelen die in 2014 al zijn genomen om het omleiden van goederentreinen in goede banen te leiden.

Storingen havenspoorlijn

Verbetering van de havenlogistiek is een van aandachtspunten binnen het Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer. Op dat punt is volgens Van Veldhoven nog veel winst te bereiken. Uit cijfers van ProRail blijkt dat het aantal betekenisvolle storingen op de havenspoorlijn de afgelopen jaren is toegenomen van ruim 500 naar ongeveer 600 nu. Dat brengt hoge kosten voor vervoerders met zich mee, schrijft Van Veldhoven. “Deze storingen zorgen aldus voor een verslechtering van de marktpositie van spoorgoederenvervoer ten opzichte van andere modaliteiten – en breder de internationale concurrentiepositie van de Rotterdamse haven.” In het beheerplan van 2019 kondigt ProRail aan de eerste knelpunten de komende jaren aan te zullen pakken.

Om te kunnen volgen of afgesproken acties uit het Maatregelenpakket ook effectief zijn kondigt Van Veldhoven aan een monitor in te richten. Daarin wordt niet alleen gekeken naar de economische prestaties van het spoorgoederenvervoer, maar ook naar de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van de buurlanden. Daarnaast is terugbrengen van hinder van de omgeving onderwerp van onderzoek. De monitor vormt de basis voor de aangekondigde evaluatie van de subsidieregeling in 2021.

Lees ook:

Haventopman stuurt brandbrief Betuweroute naar oosterburen

Bouw derde spoor Zevenaar afgerond

Vervoer over Betuweroute vorig jaar gegroeid

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Yvonne Ton

Yvonne Ton is freelance journalist van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.