Voormalig KNV-directeur Ad Toet

‘Nationale belangen bedreigen modernisering richtlijn gecombineerd transport’

Europese lidstaten grijpen op dit moment de modernisering van een Europese richtlijn voor gecombineerd transport aan om hun nationale belangen voorop te stellen. Dit zal ten koste gaan van het internationaal spoorgoederenvervoer. Daarvoor waarschuwt Ad Toet, projectleider van het Europese ELETA-programma en voormalig directeur van Koninklijk Nederlands Vervoer.

Hij roept de Tweede Kamer op om er bij minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op Europese uniformiteit aan te dringen. Woensdagmiddag is er een algemeen overleg in de Tweede Kamer dat vooruitloopt op de Transportraad op 3 december in Brussel. Daar bespreken de Europese transportministers de modernisering van deze Europese richtlijn.

Op dit moment wordt de richtlijn voor gecombineerd transport (Combined Transport Directive) herzien. Deze richtlijn is in 1992 ingesteld om gecombineerd vervoer te bevorderen door procedures te versimpelen en beperkingen af te schaffen. Daarin staan bijvoorbeeld regels over cabotage, het recht van een bedrijf uit het ene land om in een ander land handel te drijven.

Gecombineerd vervoer

In veel Europese landen is cabotage door buitenlandse wegvervoerders niet toegestaan. Dit doen zij bijvoorbeeld om de toestroom van goedkopere Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs tegen gaan. In de Combined Transport Directive staat vastgelegd dat als het om gecombineerd vervoer gaat, cabotage wél is toegestaan. Om voor de bepalingen van de CT-richtlijn in aanmerking te komen, moet het goederenverkeer aan een aantal specifieke criteria voldoen met betrekking tot het type ladingeenheden en afstanden.

Nu er opnieuw over de Combined Transport Directive wordt gesproken, pleiten een aantal lidstaten er echter voor om ook gecombineerd vervoer van buitenlandse wegvervoerders te verbieden. “Het is de bedoeling dat er meer goederen per spoor worden vervoerd. En om die goederen naar het spoor te krijgen, is er gecombineerd vervoer nodig. Strenge cabotageregels staan dit in de weg.”

“Je ziet nu dat lidstaten verschillende regels opstellen over welke terminals geschikt zijn voor gecombineerd vervoer. Het ene land stelt bijvoorbeeld cabotage over de lange afstand toe, en het andere land over de korte afstand. De Commissie heeft daarnaast gevraagd om het gecombineerd vervoer te registreren om een algemeen beeld te krijgen, maar een aantal lidstaten weigeren om hier aan mee te werken.”

Uniforme Europese regels

Uniforme Europese regels voor gecombineerd vervoer verbeteren de concurrentiepositie van de spoorsector, omdat er minder sprake is van bureaucratische rompslomp voor vervoerders. Extra nationale regelgeving kan er daardoor toe leiden dat wegvervoerders bij controles veeleisende, complexe documentatie moeten verstrekken dat in ieder land weer verschillend is. De verwachting is dat dit de efficiëntie van het wegvervoer niet ten goede komt.

Ad Toet werkt op dit moment als adviseur bij Berenschot en leidt daarnaast het Europese project ELETA. ELETA is een innovatieproject met als doel om informatie over de geschatte aankomsttijden (Estimated Time of Arrival/ETA) elektronisch real time uit te wisselen met alle vervoerspartners op een spoorgoederentraject. Het doel is hiervan om de logistieke keten efficiënter in te richten. Daarvoor was hij ruim tien jaar directeur van werkgeversvereniging Koninklijk Nederlands Vervoer.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “‘Nationale belangen bedreigen modernisering richtlijn gecombineerd transport’”

Pat Rick|21.11.18|12:34

Richtlijnen moeten ook rekening houden met de burgers. Voordelen van gecombineerd vervoer komen vooral bij de vervoerders terecht en uiteindelijk bij aandeelhouders. Terwijl werknemers in rijke landen worden vervangen door goedkope krachten. Zij moeten ook een voordeel hieruit krijgen (door het vrijgeven van vervoer zijn veel NL-se chauffeurs vervangen door Oost-Europese, vaak in dienst van NL-se vervoerders. Dit mag zich niet herhalen). Ik wil best meer betalen, als het vervoer eerlijk gebeurt

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.