Gebruik andere routes moet normoverschrijding gevaarlijke stoffen tegengaan

Gebruik van alternatieve routes en overleg met vervoerders en de Duitse overheid. Dat moet overschrijding van de risicoplafonds voor het vervoer van gevaarlijke stoffen verminderen, stelt staatssecretaris Sharon Dijksma. Ook wil ze bekijken welke mogelijkheden er zijn voor extra vervoer over het water.

Kort geleden werd duidelijk dat bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over het Nederlandse spoor de risicoplafonds werden overschreden. Op diverse trajecten reden meer treinen met gevaarlijke stoffen dan is toegestaan volgens de Wet basisnet. Lokale overheden waren ontstemd en wilden, net als sommige Tweede Kamerleden, dat de bewindsvrouw zo snel mogelijk actie zou ondernemen.

Oorzaken

Dijksma wilde echter wachten op een analyse die duidelijk zou maken wat de oorzaken van de overschrijdingen zijn. Deze analyse werd eerder deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief benoemt de staatssecretaris diverse oorzaken.

Zo ziet ze de capaciteitsverdeling door DB Netz als één van de oorzaken. De Duitsers hoeven bij de verdeling geen rekening te houden met het Nederlandse basisnet. Daardoor wordt voor bepaalde vervoersstromen gebruik gemaakt van de Bentheim- of de Brabantroute, terwijl ook de Betuweroute hiervoor geschikt was geweest.

Overleg

De bewindsvrouw wil daarom in overleg met haar Duitse collega, om naar een oplossing voor dit probleem te zoeken. “Daarnaast zal ik in overleg met ProRail en de vervoerders bezien welke andere oorzaken ten grondslag liggen aan het feit dat de Betuweroute voor de betreffende vervoersstromen niet wordt benut en wat hieraan gedaan kan worden.”

Een andere oorzaak is de verminderde beschikbaarheid van de Betuweroute door werkzaamheden aan het Derde spoor in Duitsland. Een aantal transporten van gevaarlijke stoffen moest daarom uitwijken naar de Brabant- of de Bentheimroute. Ook de lage waterstanden en het daardoor minder kunnen gebruiken van vaarroutes deden een duit in het zakje, evenals ontwikkelingen in de gasmarkt waardoor de vervoersvolumes van en naar Oost-Europa zijn toegenomen.

Alternatieve routes

Naast het eerdergenoemde overleg met haar Duitse collega, wil Dijksma ook bekijken of er alternatieve routes bestaan voor de Bentheim- en de Brabantroute. Samen met vervoerders en verladers wil ze uitzoeken of er op die andere trajecten infrastructurele of wettelijke beperkingen gelden. Tevens wil de staatssecretaris invulling geven aan de motie van Tweede Kamerlid Yasemin Cegerek, door te bekijken of de binnenvaart een realistisch alternatief kan vormen voor vervoersstromen over het spoor.

“Uit deze analyse blijkt dat het niet gemakkelijk is om dit probleem aan te pakken”, zegt KNV-directeur Ad Toet. “Het is een complexe zaak waarvoor diverse maatregelen tezamen voor een oplossing moeten zorgen. Het is een kwestie van en, en, en; overleggen, een beetje gedogen, alternatieve routes, de RIVM erbij betrekken door hen de effecten te laten doorrekenen van eerder genomen maatregelen.”

“Het is niet iets wat je in Nederland zomaar even geregeld hebt. Gelukkig erkent de staatssecretaris de complexiteit.” Toet voegt daaraan toe dat het overgrote deel van het vervoerde volume bestaat uit brandstoffen. “Misschien dat het hele probleem zichzelf in enkele decennia oplost, als de samenleving haar CO2-uitstoot drastisch vermindert.”

Kamervragen

Tweede Kamerlid Martin van Helvert (CDA) stelde woensdag vragen over de kwestie. Hij richt zich daarbij vooral op de mogelijkheid dat vervoer over water als vervanging dient voor het spoor. Hij wil onder meer weten wat de risico’s hiervan zijn, of de registratie in orde is en of de betreffende hulpdiensten weten wat er vervoerd gaat worden.

Tom van Gurp

Auteur: Tom van Gurp

Tom van Gurp is redacteur van SpoorPro en Nieuwsblad Transport.

1 reactie op “Gebruik andere routes moet normoverschrijding gevaarlijke stoffen tegengaan”

Cornelius Koelewijn|14.07.16|14:33

De Nederlandse regels voor het vervoer van chemische stoffen over het spoor zijn veel strenger dan in onze buurlanden en veel strenger dan de Europese regels. De NL wetgeving is vooral ingegeven door de hysterie na Enschede en Volendam en wordt geïnspireerd door een Angelsaksisch risicodenken. Het is veel beter om de NL wetgeving in te trekken of terug te brengen naar Europees niveau. Want waarom zou een goederentrein, die in Duitsland aan alle regels voldoet, in NL plotseling onveilig zijn?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.