Europese transportministers TEN-T Dagen

Transportministers bevorderen groei spoorgoederencorridors

De transportministers van de Europese Unie en hun ambtgenoten uit Zwitserland en Noorwegen hebben dinsdag tijdens de TEN-T Dagen in Rotterdam afspraken gemaakt over maatregelen om de groei van de internationale spoorgoederencorridors te stimuleren. De ministers kwamen in de Van Nelle Fabriek bij elkaar om over de toekomst van het trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T) te spreken, waar de corridors deel van uitmaken.

Het Europese spoorgoederennetwerk bestaat op dit moment uit negen corridors in alle richtingen. Voor Nederland zijn de spoorgoederencorridors van groot belang. Nederland is verbonden met drie corridors, namelijk Rhine-Alpine, North Sea-Mediterranean en North Sea-Baltic Sea. Onlangs is de Zwitserse Gotthard-tunnel geopend, die onderdeel uitmaakt van Corridor Rhine-Alpine. Daarmee wordt het mogelijk om met treinen met een lengte tot 750 meter in Zwitserland en Nederland te rijden.

Rail Freight Corridors

Data-uitwisseling

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu lichtte de ministeriële verklaring dinsdag toe. Een van de belangrijke verbeteringen is volgens de bewindsvrouw dat de ministers prioriteit gaan geven ‘digitalisatie en de uitwisseling van logistieke data’. “Het is belangrijk dat alle partijen verbonden zijn met real time data.”

Om het goederenvervoer over deze verbindingen te bevorderen, gaan de ministers de regels harmoniseren. Dat zou er volgens Dijksma toe kunnen leiden dat bijvoorbeeld de planning voor grensoverschrijdende infrastructurele werkzaamheden beter worden gecoördineerd. De planning van werkzaamheden aan internationale spoorverbindingen gaat nu nog niet altijd goed. Bijvoorbeeld bij de Betuweroute waar nu jaren na de realisatie van het Nederlandse deel de Duitsers zijn gestart met hun deel van de verbinding. Vanwege de vertragingen leidt Nederland grote verliezen op deze goederenspoorlijn.

Toelating langere treinen

De landen gaan meer informatie uitwisselen over de spoorverbinding en investeringen prioriteren om knelpunten sneller op te lossen. “Een goed voorbeeld is de toelating van langere treinen op de Rhine Alphine goederencorridor in het Bundesverkehrwegeplan. Deze verbinding is heel erg belangrijk voor competitie.” Verder gaan de diverse ministeries achter de corridors gezamenlijk werken aan een stabiele versie van het Europese treinbeïnvloedingssysteem ERTMS.

Ook komt er een gezamenlijke strategie om geluidsoverlast van goederentreinen aanzienlijk te verminderen. De beslissingen hierover worden in 2017 genomen. Met name Nederland en Duitsland wonen mensen dicht in de buurt van goederenspoorlijnen en ondervinden overlast hebben van geluid of trillingen veroorzaakt door treinen.

KNV-directeur Ad Toet: “In Nederland en Duitsland bestaan er subsidieregelingen voor vervoerders die maatregelen nemen om hun goederenwagons stiller te maken. Maar het is eigenlijk vreemd om dit zo te doen, omdat goederentreinen vaak meerdere landsgrenzen over gaan. Daarom is het goed dat de transportministers nu de koppen bij elkaar steken om dit Europees te regelen.”

Europese spoorsector

De politieke overeenstemming op de TEN-T Dagen ging vergezeld van een uitgebreide verklaring van de gehele Europese spoorsector, met daarin gedetailleerde afspraken over te ondernemen acties. De sector gaat met haar toezeggingen een stap verder dan wat er in de Europese regelgeving wordt voorgeschreven.

Zo kwamen de spoororganisaties bijvoorbeeld overeen om informatie over verwachte aankomsttijden van treinen te gaan verstrekken, om dienstregelingen inclusief onderhoudswerkzaamheden op grensoverschrijdende routes op elkaar af te stemmen en om maatregelen te nemen voor zowel de beperking van geluidshinder, als voor de invoering van ERTMS.

TEN-T netwerk

Opmerkelijk in de minsteriële verklaring is de nauwere afstemming tussen het Europese TEN-T netwerk, de Rail Freight Corridors en het werk aan ERTMS. Het werk aan de corridors kan hierdoor aanspraak maken op financiële ondersteuning vanuit CEF (Connecting Europe Facility), een financieel instrument van de EU voor transport en vervoer. De derde uitvraag voor het CEF programma zal binnenkort door de Europese commissie worden georganiseerd.

KNV spant zich er samen met de Nederlandse overheid er voor in, om het rijden met langere treinen ook door Duitsland mogelijk te maken. Dit zal de kosten voor spoorvervoer naar verwachting met ongeveer vijftien procent naar beneden en bovenal de concurrentiepositie van Nederlandse havens versterken.
 Toet: “Nederland heeft het Europese TEN-T en RFC programma hard nodig. Het zijn de middelen bij uitstek om invloed uit te oefenen op de versterking van de transportinfrastructuur vanuit en naar Nederland.”

Marieke van Gompel

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.