Van Nelle Fabriek Rotterdam

TEN-T dagen op 20 en 21 juni in Rotterdam

De Trans-European Transport Netwerk (TEN-T) dagen vinden op 20 en 21 juni 2016 plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Tijdens deze dagen staan de ontwikkeling en financiering van het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T) centraal. Deelnemers aan het congres zijn Europese, nationale en regionale beleidsmakers, parlementariërs  en bestuurders, infrastructuurbeheerders, vervoerders, ondernemers en investeerders.

Professionals uit de Europese transport- en verkeerssector ontmoeten elkaar ieder jaar tijdens de TEN-T Dagen. Gezamenlijk bedenken zij oplossingen voor knelpunten in de sector en delen zij goede voorbeelden en innovaties op het gebied van techniek, regels en financiering. De TEN-T Dagen worden gekoppeld aan het EU-voorzitterschap. Daarom vinden de TEN-T Dagen dit jaar in Nederland plaats. De UIC Global Rail Freight Conference, die op 22 en 23 juni in Rotterdam plaatsvindt, sluit aan op de TEN-T dagen. Beide evenementen zijn in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.

Expositie

Naast de TEN-T dagen is er een grote expositie waar bezoekers meer dan honderd verschillende TEN-T, CEF, H2020 en Shift-to-Rail-projecten en -initiatieven kunnen bekijken. Dit is een gezamenlijke expositie met de UIC Global Rail Freight Expositie.

Europees commissaris Violeta Bulc voor Transport en minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu spreken tijdens deze evenementen met ministers, leden van het Europees Parlement en andere stakeholders over de ontwikkeling en financiering van het Trans-European Transport Netwerk.

Trans-Europese Netwerk voor Transport

De EU richt zich in haar beleid erop om de nationale netwerken voor goederen- en passagierstransport te verbinden tot een gezamenlijk netwerk. Dit netwerk wordt aangeduid als het Trans-Europese Netwerk voor Transport (TEN-T).

De EU stimuleert lidstaten, decentrale overheden en private partijen met subsidies op bij te dragen aan het gezamenlijk netwerk en te zorgen voor milieuvriendelijker transport en vervoer. De Europese Commissie stelt in de periode 2014-2020 26 miljard euro beschikbaar in de vorm van subsidies en probeert 350 miljard euro aan private investeringen los te maken. Dat doet zij door het verstrekken van leningen door de Europese InvesteringsBank (EIB) en private partijen makkelijker te maken via het Junkerplan en het European Fund for Strategic Investments (EFSI).

Regels en procedures

Daarnaast werkt de EU aan het weghalen van belemmerende nationale en Europese regels en werkt zij aan gelijke regels en procedures in heel Europa, zowel op het gebied van uitvoering van projecten als op het gebied van financiering, en stimuleert zij slimme ICT oplossingen, schonere brandstoffen en vervoer per spoor en over water.

Tot 2030 ligt de nadruk in het bijzonder op het realiseren negen multimodale corridors en het kernnetwerk dat daar naar toe leidt. Tevens wordt gezorgd voor goede aansluitingen van het EU-netwerk met de netwerken van de omringende buurlanden, zoals op de Balkan en naar het zuiden en het oosten.

Bezoek de website van de TEN-T dagen en de Global Rail Freight Conference voor meer informatie.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.