goederentrein

‘Geef spoorgoederenvervoerders duidelijkheid over voorwaarden’

Spoorgoederenvervoerders moeten rond deze tijd hun contracten met opdrachtgevers voor 2015 afsluiten, maar vooralsnog verkeert de sector in grote onzekerheid over enkele essentiële kwesties. Kwesties die onduidelijkheid over te maken kosten met zich meebrengen en daarmee ongunstig kunnen zijn voor het doorzetten van het broze economisch herstel. Dat zegt KNV Spoorgoederenvervoer. De werkgeversvereniging riep staatssecretaris Mansveld en de Tweede Kamer voorafgaand aan het debat woensdag in de Tweede Kamer op om helderheid te geven over de voorwaarden waar de spoorgoederenvervoerders in 2015 mee aan het werk moeten.

Moet er in 2015 met één of met twee infrastructuurbeheerders een toegangsovereenkomst worden afgesloten? Op welke manieren werpt de bouw van het derde spoor Emmerich-Oberhausen in 2015 haar schaduw vooruit? Op welke wijze en wanneer zal de Wet Basisnet gaan doorwerken? Hoe gaat het verder met de gebruiksvergoedingen op het Nederlandse spoor? Dit zijn volgens KNV Spoorgoederenvervoer allemaal kwesties waarover nog veel onduidelijkheid is.

Staatssecretaris Mansveld meldde woensdag tijdens het debat kort dat de publieke infrastructuurbeheer-taken bij ProRail komen te liggen. Eerder was er nog discussie over of dit bij Keyrail zou worden neergelegd. Verder gaf de bewindsvrouw geen gehoor aan de oproep van KNV om de spoorgoederenvervoerders meer duidelijkheid te geven. Directeur Ad Toet van KNV Spoorgoederenvervoer: “Het is onze frustratie dat het tijdens dit debat in de Tweede Kamer nauwelijks over het spoorgoederenvervoer ging. Alleen in de laatste vijf minuten ging het kort over het spoorgoederenvervoer. We verkeren nog in onzekerheid over heel veel zaken. Wel zitten we bij een aantal zaken dicht tegen besluitvorming aan, maar besluiten zijn nog niet genomen.”

Beheersconcessie

KNV had dit voorjaar de onderhandelingen over toegangsovereenkomsten met ProRail al opgeschort vanwege onduidelijkheid destijds rond de nog te nemen besluiten over de beheerconcessie, de consequenties van de aanleg van het derde spoor en geruchten over een verhoging van de gebruiksvergoedingen met tientallen procenten.

“Vooral die dreigende verhoging van gebruiksvergoedingen raakte een gevoelige snaar bij vervoerders, omdat noch de beschikbaarheid, noch de kwaliteit van de spoorinfrastructuur in de komende jaren een uitgemaakte zaak is. Bovendien zou een dergelijke verhoging overduidelijk strijdig zijn met de ambities van de LTSA”, aldus KNV.

Lange Termijn Spooragenda

Volgens de werkgeversvereniging wekt de in maart 2014 Lange Termijn Spoor Agenda (LTSA) wekt de verwachting dat het spoorgoederenvervoer de kans en de ruimte krijgt om haar concurrentiepositie, en daarmee die van de Nederlandse havens, te versterken. Tegelijkertijd verkeren spoorgoederenvervoerders in onzekerheid over de omstandigheden voor het nieuwe jaar, terwijl zij bezig zijn hun vervoerscontracten af te sluiten. Voorzitter Paul van Lede van KNV Spoorgoederenvervoer: “We hebben goed vertrouwen in het kabinet, maar op basis van goed vertrouwen alleen kunnen mijn leden helaas geen contracten afsluiten.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.