Concessies dwingen ProRail en NS tot meer transparantie

NS en ProRail dienen actuele data, zoals prestaties per traject en reizigersaantallen, op een meer transparante manier met andere partijen te delen. Dat staat in de nieuwe ontwerp vervoer- en beheerconcessie die door staatssecretaris Wilma Mansveld naar de Tweede Kamer is gestuurd. Ook wordt er meer gestuurd op een goede service van ProRail aan de spoorgoederenvervoerders. Als NS en ProRail twee jaar achtereen niet de gewenste prestaties behalen, dan zullen de boetes oplopen. 

Mansveld had in april van dit jaar al een concept-beheerconcessie en een concept-vervoerconcessie gepubliceerd. Belanghebbenden organisaties konden daarop reageren. Aan de hand van de reacties zijn een aantal concessievoorwaarden aangepast, waaronder het boetesysteem.

Het ministerie wil strakker gaan sturen op de prestaties van de spoorbedrijven op individuele trajecten en de onafhankelijkheid van de metingen. Zo is als prestatie-indicator de klanttevredenheid van de decentrale overheden toegevoegd en worden de prestatie-indicatoren voor het spoorgoederenvervoer in samenwerking met de sector verder ontwikkeld.

Spoorgoederenvervoer

KNV, Keyrail, Havenbedrijf Rotterdam en EVO hebben in hun reactie op de concept-beheersconcessie aangegeven dat zij vonden dat ze de positie van het spoorgoederenvervoer onderbelicht was. In de prestatie-indicatoren voor het spoorgoederenvervoer wordt nu op diverse punten gestuurd dat ProRail beter presteert in haar service naar de vervoerders. Tevens worden de indicatoren de komende tijd in samenspraak met de sector nog verder verbeterd, meldt de staatssecretaris.

Mansveld geeft aan binnenkort meer duidelijkheid te kunnen geven over de positie van Keyrail. Ze is nog in afwachting van de gesprekken die de aandeelhouders van Keyrail op dit moment hierover voeren. Wel is volgens haar al duidelijk dat ProRail in de nieuwe rolverdeling verantwoordelijk zal zijn voor de publieke taken zoals beheer, capaciteitsverbetering en verkeersleiding voor het gehele net. Delen van de ketenregie en de commerciële ketenontwikkeling kunnen volgens de bewindsvrouw bij Keyrail worden neergelegd.

Boetes

Als de ProRail en NS de afspraken niet nakomen, dan volgen er boetes. Deze kunnen oplopen. ProRail dient bij de eerste keer dat prestaties niet worden gehaald 75.000 euro te betalen. Bij de tweede en derde keer volgen respectievelijk boetes van 100.000 en 125.000 euro. De maximale boete staat bij ProRail op 2,75 miljoen euro per jaar.

Als NS de afspraken de eerste keer niet nakomt, dan volgt er een boete van 500.000 euro. Bij de tweede keer wordt de boete verhoogt naar 750.000, bij de derde keer kost het de spoorvervoerder één miljoen euro. De hoogte van de boete heeft een maximum van 6,5 miljoen euro per jaar. Bij goede prestaties krijgt NS een beloning die kan oplopen tot 10 miljoen euro.

Reiziger

De consumentenorganisaties in het LOCOV gaven tijdens de consultatie aan dat zij willen dat de boete ten goede komt aan de reiziger. Mansveld heeft in de concessie vastgelegd dat ProRail en NS in het overleg met de consumentenorganisaties bekijken hoe het geld het beste kan worden besteed.

Verder bevat de vervoersconcessie prikkels tot verhoging van de snelheid van treinen. NS maakte eerder al bekend plannen te hebben om een intercitypark te bestellen voor de HSL-Zuid en de reguliere treindiensten. Daarbij heeft de vervoerder afgesproken dat de intercity-treinen die op de hogesnelheidslijn gaan rijden, een snelheid van minstens 200 kilometer per uur halen.

Kwaliteit infrastructuur

Verder meldt de staatssecretaris dat ProRail samen met de spooraannemers werkt aan het verbeterprogramma prestatiegericht onderhoud dat ten goede komt aan de kwaliteit van de spoorinfrastructuur. Daarbij wordt gewerkt aan een eenduidige set van veiligheidswaarden die voor de hele spoorinfrastructuur geldt. In de beheersconcessie is vastgelegd dat ProRail beschikt over een actuele database die inzicht geeft op de staat van de infrastructuur.

Lees ook:

Spoorbeheerder ProRail sluit vier tienjarige PGO-contracten af

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Concessies dwingen ProRail en NS tot meer transparantie”

Chris Reek|01.09.14|17:30

Alleen een optimaal OV chipkaart systeem tesamen met evenementen (entertainment) E-tickets systeem, wat functioneert via het Aztec bar code systeem met de begrippen optimale benuttingsgraad OV gebruikers verdienmodel via marketing, klantgerichtheid, klantvriendelijkheid, sociale vaardigheden en veiligheid eisen zal levensvatbaar worden. Denk eens aan al die binnenlandse-, europeese- en buitenlandse toeristen en de zeer vele evenementen (entertainment) mogelijkheden in Nederland.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.