Landelijke regels over veiligheid op rangeerterreinen

Er komen landelijke regels over de veiligheid op rangeerterreinen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat deze regels opnemen in de Omgevingswet. De gemeente Zwijndrecht, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Keyrail, ProRail en DB Schenker Rail maken een spelregelkader die de periode overbrugt tot aan het moment dat de wet- en regelgeving is aangepast. De gemeente Zwijndrecht had aan de bel getrokken over mogelijke veiligheidsrisico’s bij het rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen op rangeerterrein Kijfhoek. Zij vindt dat afspraken hierover in landelijke wetgeving moet worden vastgelegd.

Burgemeester Dominic Schrijer van Zwijndrecht: ”Er is behoefte aan een eenduidig wettelijk kader voor rangeerterreinen in Nederland. Het is niet handig dat voor elk emplacement verschillende regels gelden.”

Of de veiligheidsprocedures met de komst van landelijke wetgeving strenger gaan worden, is nog onduidelijk. Woordvoerder Lianne Sleutjes van het ministerie van Infrastructuur en Milieu: “Dat wordt afgewogen in relatie tot het beoogde doel. Het uitgangspunt is dat landelijke voorschriften voor emplacementen meer uniform en vereenvoudigd worden.”

Nieuwe regels

In afwachting van de nieuwe, landelijke regels krijgt Kijfhoek vanaf eind april een ’spelregelkader’. Daarin staan afspraken van de diverse partijen over hoe zij de veiligheid op het rangeerterrein waarborgen. Tot dat het spelregelkader er is, blijven de huidige procedures op Kijfhoek gelden.

Schrijer: ”Dat betekent dat er voordat goederentreinen het terrein van Kijfhoek opgaan, zij worden gecontroleerd op druppellekkages. Wagons met giftige stoffen dienen daarnaast aan de buitenkant van het rangeerterrein te worden opgesteld. Dit is vanwege de bereikbaarheid voor de brandweer bij calamiteiten.”

Veiligheidseisen

De Raad van State haalde onlangs een streep door extra veiligheidseisen die de provincie Zuid-Holland had ingesteld voor Kijfhoek. ProRail had bezwaar gemaakt tegen deze eisen. Volgens de Raad mogen lokale autoriteiten deze eisen niet stellen. Daarom hebben de diverse partijen nu afgesproken dat zij, totdat de landelijke wetgeving er is, met het spelregelkader gaan werken.

Over de verbetering van de bereikbaarheid van het spoor voor de brandweer zijn nog geen nadere afspraken gemaakt. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Zwijndrecht willen dat er om de vijf sporen een toegangsweg wordt aangelegd voor de brandweer. Over dit onderwerp is eerst nog een ”hele discussie” nodig, aldus Schrijer.

Druppellekkage

Schrijer vindt dat uiteindelijk de industrie met internationale richtlijnen moet komen om druppellekkages te voorkomen. ”De druppellekkages worden vaak veroorzaakt doordat er bij het vullen van de tanks iets mis gaat. Bijvoorbeeld doordat er iets mankeert aan de afsluitring.”

Nadat de wagons zijn gevuld, komen de goederentreinen pas op spooremplacementen zoals op Kijfhoek. Deze lekkages worden regelmatig bij de controles aan de poort van Kijfhoek ontdekt.

Brand goederenwagon

In 2013 werden er op Kijfhoek 30 wagons aangetroffen die druppellekkages hadden. Het gaat hierbij meestal om kleine lekkages, de zogenaamde druppellekkages. Op 6 februari van dit jaar was er echter sprake van een grotere lekkage.

In 2011 ging het helemaal mis, want toen brak er op Kijfhoek een grote brand uit in een goederenwagon gevuld met de brandbare stof ethanol. Het vuur dreigde over te slaan naar andere wagons met gevaarlijke stoffen, maar de brandweer wist dit ternauwernood te voorkomen. Naar aanleiding van dit incident scherpte de provincie Zuid-Holland de voorschriften aan voor Kijfhoek.

Marieke van Gompel

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

2 reacties op “Landelijke regels over veiligheid op rangeerterreinen”

Willem Musch|27.03.14|10:17

Leuk…. en hoeveel sporen (aan de buitenkant) naast elkaar mogen er dan bezet worden door treinen met gevaarlijke stoffen? En hoe weet de verkeers- en treindienstleider om welke stoffen het gaat in de treinen? Moeten zij nu bij iedere trein eerst de wagenlijst gaan controleren en kijken of er gevaarlijke stoffen in zitten? En moeten zij dan gaan categoriseren welke stof gevaarlijker is dan de andere en in die volgorde ze naast elkaar plannen? En zo kan ik nog wel een heleboel vragen verzinnen.

Tjeerd Meere|27.03.14|17:25

Leg het probleem bij de verzender. Daar dient eindcontrole plaats te vinden door een persoon op kosten van die verzender. Dan pas mogen wagens op het publieke spoor.Gaat er iets mis dan moet je goed zijn voorbereid op locaties als Kijfhoek. Dat is de staat der Nederlanden bij wijze van haar bedrijven en uitvoeringsorganen ook. Overdrijf niet. De brandweer wil haar werk zo goed mogelijk doen. Prorail en Keyrail ook en de vervoerders ook. De verzenders toch ook! 175 jaar spoor. Geen ramp! Goed zo

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.