G1206, Vossloh, locomotieven

Inspectie heft verbod voor goederenlocs grotendeels op

De beperkingen voor twee typen goederenlocomotieven op het Nederlandse spoor zijn grotendeels opgeheven. Daartoe heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport besloten. Falende detectie leidde ertoe, dat locomotieven van het type G1206 en G2000 maar ook geparkeerde wagons soms van de schermen van de verkeersleiding verdwenen. De Inspectie verbood spoorbedrijven daarom in juni vorig jaar om met deze locomotieven te rijden als daar geen wagons achter hangen.

Uit onderzoek van Plurel bleek dat de detectieproblemen onder meer werden veroorzaakt door vervuiling en roestvorming op het spoor. De roestvorming is van het spoor verwijderd en de spoorstaven zijn geslepen. Verder zijn er diverse metingen uitgevoerd.

Locomotieven

De Inspectie heeft alle beperkingen voor de G1206 opgeheven. Voor de G2000 gelden nog wel enkele beperkingen, zoals de eis om alleen met wagons te rijden op bepaalde trajecten. Daar kan onder voorwaarden van worden afgeweken. De locomotieven van producent Vossloh zijn in Nederland onder meer in gebruik door ACTS, Strukton Rail, Captrain, ERS Railways en Rotterdam Rail Feeding.

Het merendeel van die vervoerders rijdt met G1206-locomotieven. Dit zijn moderne voertuigen, die door hun aangepaste remsysteem gladdere wielen hebben en daardoor minder geluidsoverlast veroorzaken.

Infrastructuur

Directeur Ad Toet van KNV Spoorgoederenvervoer: “Er is op de Maasvlakte gekozen voor het Jade detectiesysteem. Dat systeem is modern, maar ook heel kwetsbaar. Jaren geleden is wel eens de discussie gevoerd of we dit wel in het havengebied moeten gebruiken.”

“Over een aanvulling met een assenteller moeten we nog eens nadenken. Dit systeem telt hoeveel assen er voorbijkomen en geeft daarmee aan of een baanvak bezet is”, legt de directeur uit.

Rijverbod

Voor Strukton Rail werd het rijverbod van losse G1206-locomotieven eind vorig jaar al teruggedraaid door de voorzieningenrechter. Omdat alleen Strukton Rail, die met vier G1206-locomotieven rijdt, bezwaar maakte oordeelde de rechter alleen over de maatregel ten opzichte van Strukton. De andere spoorbedrijven werden daarbij buiten beschouwing gelaten.

Het rijden met wagons kost extra tijd voor de vervoerders omdat zij meerdere rangeerbewegingen moeten maken. Dat gaat ook ten koste van de veiligheid. Machinisten moeten ten gevolge van de last vaker de locomotief verlaten en het spoor op lopen. Bij het rangeren moeten wagons aan- of losgekoppeld worden.

Marieke van Gompel

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.