Regio Twente: niet méér goederenvervoer door Twente

Samenwerkingsverband Regio Twente keurt het kabinetsplan af voor meer spoorgoederenvervoer door Twente. Dit staat in de zienswijze van Regio Twente over het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Deze zienswijze is in lijn met het standpunt ‘nee, tenzij’ (geen toename van goederenvervoer per spoor, tenzij afdoende maatregelen worden genomen) van alle Oost-Nederlandse overheden. Mocht het kabinet toch vasthouden aan het plan, dan moeten de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de betrokken gemeenten minimaal hetzelfde blijven.

PHS

Met PHS wil het Rijk dat in 2020 52 tot 80 extra goederentreinen door Twente gaan rijden. Er wordt nu eerst onderzocht in hoeverre daar de Betuweroute en de binnenvaart voor kunnen worden gebruikt, waardoor minder treinen over de Twentelijn (Deventer-Almelo-Hengelo-Oldenzaal) of de Twentekanaallijn (Zutphen-Hof van Twente-Hengelo-Oldenzaal) hoeven te rijden.

Sterke toename van het goederenvervoer per spoor heeft volgens Regio Twente, dat veertien gemeenten vertegenwoordigt van in totaal 620.000 inwoners, grote gevolgen voor de bewoners in het spoorgebied.

Een belangrijk punt voor het samenwerkingsverband is het vermeende effect van meer goederentreinen op de gezondheid van de omwonenden. “De adviezen van GGD Twente over de gezondheidseffecten hebben we in onze zienswijze meegenomen”, aldus Theo Schouten, portefeuillehouder mobiliteit van Regio Twente.

“Dan gaat het bijvoorbeeld om slaapverstoringseffecten door het geluid en de trillingen ‘s nachts. We vragen minister Schultz (Infrastructuur en Milieu, red.) met nadruk om de gezondheidseffecten voor de omwonenden te onderzoeken.”

Zienswijze

Regio Twente stelt in de zienswijze dat goederenvervoer het personenvervoer op het spoor in Twente niet mag verdringen. Verder wil hij monitoring van het aantal treinen en de gevolgen daarvan: rijden er werkelijk niet meer treinen dan is afgesproken en hoeveel overlast veroorzaken deze treinen?

Ook wil het samenwerkingsverband ‘heldere en tijdige communicatie van het ministerie van I&M naar bestuur en bevolking in Twente’, zo schrijft Regio Twente op haar website.

PHS is het plan van het Rijk om over het spoor in het oosten van het land meer goederenvervoer te laten plaatsvinden. De notitie Reikwijdte en Detailniveau is het eerste rapport dat door de minister Schultz wordt opgeleverd in het kader van de milieueffectrapportage voor het PHS.

Auteur: Bart Pals

Bart Pals is hoofdredacteur van Nieuwsblad Transport, een zusteruitgave van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.