Thalys, ERTMS, foto: INEA, Europese Commissie

Het spoorse Babylon (eindejaarscolumn Ad Toet)

In de kersttijd denken we terug aan de geboorte van Jezus. In de Bijbel wordt beschreven hoe vele eeuwen eerder mensen hebben geprobeerd de hoogste toren ooit te bouwen. Het liep stuk op taalproblemen. Het Babylon verhaal doet mij om drie redenen denken aan de ontwikkeling van een Europees spoorwegsysteem. Voordat we vol goede moed in 2015 aan het werk gaan, een terugblik met drie wensen. Dat schrijft Ad Toet, directeur Koninklijk Nederlands Vervoer, in zijn eindejaarscolumn voor SpoorPro.nl.

In 2014 is er weer hard aan de Europese spoorgoederencorridors gewerkt. We zien enorme stappen vooruit. Neem bijvoorbeeld de aanzienlijk kortere doorlooptijd, die is gerealiseerd met de treinen tussen Rotterdam en Poznan. We hebben dat in 2014 trots laten zien aan ons koninklijk paar.

Babylons spoorprobleem

Diezelfde corridor legt helaas ook het Babylon probleem bloot. De Europese spoorwetgeving stelt nieuwe en hogere eisen aan de taalvaardigheid van machinisten, die de grens over rijden. Ik heb dit in een vergadering met de Europese Commissie benoemd als een fout, die helaas is gemaakt en vervoerders veel geld kost.

Waarom lukt het in de luchtvaart wel om één voertaal te gebruiken en worden machinisten de eis opgelegd dat ze in een vreemde taal zelfs hun dromen kunnen vertellen?(lees het CEFR maar na op de eisen over B1 taalniveau). Mijn eerste wens voor 2015 is dat we in de spoorsector een universele taal kiezen naast de moeder/nationale taal.

De samenwerking

In Babylon wisten ze het al: als je iets groots wilt bouwen, dan moet je samenwerken. Het is mijn overtuiging dat we in 2014 een omslag hebben gezien in het denken over Europese samenwerking. Door dramatische gebeurtenissen in EU-buurlanden zijn meer EU-inwoners zich gaan beseffen dat samenwerking een noodzaak is.

Samen werken betekent echter ook (een beetje) autonomie opgeven. In onze spoorsector praten we vol overtuiging over Europese corridors en interoperabiliteit. Echter we hebben ook laten gebeuren dat de wetgeving over interoperabiliteit, de zgn. Technical Pillar van het 4e spoorpakket, jarenlang is opgehouden door een politieke strijd over ‘governance’ (zeggenschap) en aanbesteding van reiziger concessies. Deze strijd is nu gelukkig bijna gestreden. Mijn tweede wens is dat brancheorganisaties, ministeries en Europese instellingen de handen in een slaan om te gaan bouwen en de verloren tijd inhalen.

De oudste stad

Babylon is een van de allereerste steden op Aarde. Tegenwoordig leeft ca. 70% van de wereldbevolking in steden. Reden voor de Nederlandse regering om de stedelijke (urbane) omgeving te kiezen als focusgebied bij het Nederlandse EU voorzitterschap in 2016.

Echter, om in 2016 resultaat te oogsten moet aan dit thema al in 2015 voorbereidend werk worden gedaan. Duurzame mobiliteit is voor urbane ontwikkeling cruciaal. Mijn derde wens is dat het Nederlandse EU voorzitterschap resulteert in een nieuwe visie op mobiliteit met spoor als verbindende factor binnen en tussen urbane regio’s.

Laten we in 2015 gauw aan de slag gaan….

Ad Toet
Directeur Koninklijk Nederlands Vervoer

Ad Toet, directeur, KNV Spoorgoederenvervoer

Auteur: Bart Pals

Bart Pals is hoofdredacteur van Nieuwsblad Transport, een zusteruitgave van SpoorPro.

2 reacties op “Het spoorse Babylon (eindejaarscolumn Ad Toet)”

Cok Hoefnagel|25.12.14|14:42

De politici die Pro Europa zijn hebben, al of niet bewust,een belangrijk feit over het hoofd gezien, n.l. een officiele Europese taal voor Europese wetten en regelgeving en internationaal overleg. Iedereen die meerdere talen gebruikt zal weten dat een vertaling nooit 100% is.
Internationaal vervoer heeft hier mee te kampen. Zeker omdat in bepaalde gebieden ook nog eens de dialecten e.d. een rol spelen.
J.C.L. Hoefnagel

Arco Sierts|09.04.15|11:47

Beste Ad, goeie analyse en zeer terecht punt – 100% mee eens!
Het probleem wat hier m.i. achter zit, is dat in het hele ERTMS-denken tot nu toe de technische systemen en het Level-denken centraal staat, ipv de mensen en de processen. Dat is een klassieke ICT-fout die met ERTMS helaas nu nog steeds wordt gemaakt. Sluit je de processen en de mens in je ERTMS-basismodel uit, dan zie je domweg niet waar de (communicatie)schoen wringt, en zie je ook niet waar de echte innovatiekansen liggen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.