TEE Étoile du Nord op Amsterdam CS, 1961 | Foto: Fred ter Voort

Veel aandacht voor TEE 2.0 in plannen International Rail Passenger Platform

Klantbeleving en digitalisering, een internationaal treinnetwerk, het oplossen van knelpunten in de infrastructuur en interoperabiliteitsproblemen en de bijbehorende wet- en regelgeving. Dat zijn volgens het Internationaal Rail Passenger Platform (IRP) de onderwerpen die dit jaar prioriteit verdienen. Het platform waarin Europese lidstaten en de Europese Commissie werken aan betere internationale spoorverbindingen, presenteerde maandag zijn plannen tijdens de opening van het Europees Jaar van het Spoor in Lissabon.  

Het IRP werkt aan een deze zomer te verschijnen rapport over de bovengenoemde gebieden. Het rapport moet de basis vormen voor een Europese beleidsagenda voor internationaal reizigersvervoer per spoor. Alle vier de genoemde onderwerpen worden door een aparte subgroep uitgewerkt.

Het marktaandeel van internationaal reizigersvervoer per spoor was in 2018 slechts 7 procent van de hele EU-markt voor treinreizen en heeft volgens IRP een aanzienlijk groeipotentieel. “Mensen kiezen hun vervoermiddel op basis van vijf factoren: beschikbaarheid, punctualiteit, kwaliteit, bereikbaarheid en prijs. Kijkend naar het huidige aanbod van internationale treindiensten zijn we van mening dat er ruimte is om het potentieel van de internationale trein beter te benutten.”

Klantbeleving en digitalisering

Zo zouden reizigers volgens het platform toegang moeten hebben tot eenvoudige, betrouwbare en uitgebreide onlineplatforms waar zij dienstregelingen, prijzen, actuele en realtime informatie kunnen raadplegen, reserveringen maken en kaartjes kopen voor internationale en nationale treinen. Hierbij is de naleving van de interoperabiliteitsnormen TSI TAP voor uitgebreide (realtime) gegevensuitwisseling over dienstregelingen van belang en moet naar de multimodale dimensie gekeken worden.

Verder zou de Europese Commissie, samen met de spoorsector en geïnteresseerde belanghebbenden, op zoek moeten naar oplossingen voor de verkoop van internationale tickets door externe verkopers of MaaS-dienstverleners op basis van eerlijke, redelijke en niet-discriminerende commerciële principes. Er moet een tijdschema voor de implementatie worden afgesproken. Ook moet de dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit worden verbeterd door nauwere samenwerking.

Netwerk van internationale treinverbindingen

Voor het creëren van een netwerk van internationale treinverbindingen moet volgens de tweede subgroep van het platform worden gekeken naar het concept van een Europese dienstregeling (‘Europatakt’) met frequentere verbindingen op basis van lijnen die op een niet-discriminerende manier in knooppunten worden gecombineerd. “Dit maakt reizen per trein aantrekkelijker voor reizigers en maakt een efficiënter proces voor capaciteitsplanning mogelijk”, aldus het IRP in zijn voorlopige verslag.

Verder moeten TEE 2.0-verbindingen worden ontwikkeld en georganiseerd door geïnteresseerde vervoerders, met name wat betreft de beschikbaarheid van rollend materieel. Hiermee doelt het IRP op de plannen van het Duitse ministerie van Transport om de Trans Europ Express die de grootste steden van Europa met elkaar verbond, nieuw leven in te blazen. Het concept TEE 2.0 moet wat het platform betreft worden doorontwikkeld op basis van de marktvraag, onder meer met het oog op aantrekkelijke reistijden en goede en betrouwbare verbindingen in vergelijking met Europese korteafstandsvluchten.

Om internationale dienstregelingen voor reizigerstreinen en capaciteitsmanagement voor goederentreinen beter op elkaar af te stemmen, stelt het platform voor om het Time Table Redesign (TTR) van Railnet Europe (RNE) te omarmen en te streven naar een implementatie van de dienstregeling in 2025, zoals beoogd door RNE.

Ook zou de Europese Commissie een voorstel moeten indienen, zoals vermeld in zijn eind vorig jaar gepresenteerde strategie voor duurzame en slimme mobiliteit, om ten minste vijftien proefprojecten voor internationaal reizigersvervoer per spoor op te zetten. Het platform werkt aan een advies voor deze pilotlijnen en houdt hiermee rekening met bestaande voorstellen als de TEE 2.0.

ICE-4-Giruno-en-TGV-Euroduplex-treinen

Knelpunten en interoperabiliteitsproblemen

Om knelpunten en problemen met interoperabiliteit op te lossen zou de Europese Commissie moeten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de voorwaarden voor financiële steun voor de spoorsector te optimaliseren. Ook moet er door zowel EC als lidstaten gewerkt blijven worden aan de ontwikkeling van geschikte infrastructuur en aan het programma voor het verminderen van knelpunten in de infrastructuur, zoals gecoördineerd door het TEN-T-programma voor de kernnetwerkcorridors en het uitgebreide TEN-T-spoorwegnet.

“Spoorwegondernemingen hebben een goede infrastructuur nodig om hogesnelheidsverbindingen tussen hoofdsteden en grote steden te kunnen aanbieden”, vindt het platform. Verder moeten de Europese spoorwegsector en de luchtvaartsector een gemeenschappelijk actieplan voor heel Europa bevorderen, dat specifiek gericht is op een multimodale aanpak om de toegang tot gecombineerde lucht-treinreizen voor klanten te vergemakkelijken. Tenslotte kan het bestaande logboek voor Europese interoperabiliteitsproblemen voor het goederenvervoer per spoor worden uitgebreid met onderwerpen die verband houden met het internationale passagiersvervoer per spoor.”

Wet- en regelgeving

Het laatste onderwerp is door de bijbehorende subgroep uitgewerkt in de wens om geleidelijke harmonisatie van regelgevings- en uitvoeringspraktijken tussen Europese regelgevende instanties aan te moedigen. Ook worden de Europese Commissie en de lidstaten aangemoedigd om economische belemmeringen weg te nemen om nieuwe internationale treinreizigersdiensten te ontwikkelen, inclusief het verlagen van toegangsbarrières voor rollend materieel.

Ook zou er een methode ontwikkeld moeten worden om open access-diensten beter af te stemmen op een bestaand nationaal netwerk op basis van een geïntegreerd dienstregeling. De lidstaten moeten de samenwerking en organisatie op autoriteitsniveau versterken en regelmatig contact met tegenhangers uit buurlanden versterken.

Het platform verwacht in juni dit jaar het eindrapport van het IRP aan de betrokken ministers van de lidstaten te kunnen presenteren.

Meer weten over internationale spoorverbindingen? schrijf dan in voor RailTech Europe. Kijk voor meer informatie en registratie op de webpagina van het evenement.

RailTech Europe banner

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.