SLT bij Geldermalsen
rapport

KiM: Nederland laat openbaar vervoer tot zeker 2028 links liggen

De trein komt er in het onderzoek van KiM nog iets beter van af dan bus, tram en metro. Flickr/PvL

Nederland lijkt sinds de coronapandemie geen zin meer te hebben om de trein, metro, tram of bus te pakken. Dat is de conclusie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dat tot 2028 ook nog eens geen verbetering ziet optreden in die situatie. Dit staat haaks op de verwachtingen die leven bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Inwoners van Nederland legden in 2022 weliswaar meer afstand in Nederland af dan in 2021, maar minder dan voor de coronapandemie (2019). Vooral de afgelegde afstand met het openbaar vervoer (ov) bleef duidelijk onder het niveau van 2019. Dit blijkt uit het Mobiliteitsbeeld van het KiM.

Het KiM onderzocht ook drie scenario’s voor het ov- en autogebruik in de komende jaren. In twee van de drie scenario’s blijft het treingebruik in 2028 onder het niveau van 2019. Het gebruik van bus, tram en metro blijft in alle prognoses lager dan in 2019. Voor het wegverkeer wordt voor 2028 wel een groei verwacht ten opzichte van 2019.

Het Mobiliteitsbeeld van het KiM gaat in op de ontwikkeling van mobiliteit in de afgelopen 10 jaar én raamt de mogelijke ontwikkeling van verschillende vervoerwijzen in de komende 5 jaar aan de hand van scenario’s. Ook besteedt het kennisinstituut aandacht aan de ontwikkelingen in bereikbaarheid, verkeersveiligheid, effecten van mobiliteit op de leefomgeving en bestedingen aan mobiliteit. Hierbij maakt het KiM gebruik van verschillende bronnen.

In maart 2022 werden alle coronamaatregelen afgeschaft. In dat jaar nam de afgelegde afstand van inwoners van Nederland op Nederlands grondgebied met 12 procent toe ten opzichte van 2021. Per inwoner kwam dit in 2022 neer op ongeveer 28 km reizen per dag. Zowel de afgelegde afstand per auto en ov als per fiets groeide in 2022, maar auto en ov bleven onder het niveau van 2019. De lopend afgelegde afstand daalde iets in 2022, maar steeg tijdens de coronapandemie sterk en kwam daardoor in 2022 boven het niveau van 2019 uit. De afgelegde vliegafstand lag in 2022 hoger dan in 2021, maar lager dan in 2019.

Lichte groei voor trein, geen groei voor bus, tram, metro

Met name de afgelegde afstand in het ov was in 2022 lager dan het niveau van 2019 (-24 procent voor bus, tram en metro en -29 procent voor trein). Ook voor de middellange termijn is een groei van het ov-gebruik volgens het KiM niet gegarandeerd. Voor 2028 raamt het kennisinstituut voor de trein alleen in een scenario met een grote kans op mobiliteitsgroei een hogere afgelegde afstand dan in 2019 ( respectievelijk +7 procent in dit zogenoemde meer-scenario, ten opzichte van -2 procent en -16 procent in het basis- en minder-scenario). Voor bus, tram en metro voorziet het KiM in 2028 geen groei ten opzichte van 2019. Het ov-gebruik heeft meer dan andere vervoerwijzen te maken met de effecten van structureel meer thuiswerken en digitaal vergaderen sinds de coronapandemie. Daarnaast wordt bij bus, tram en metro tot 2028 geen verbetering van het aanbod aangenomen.

Wél groei bij fiets, auto en vliegen

Het gebruik van de elektrische fiets laat juist een sterke groei zien. Het KiM raamt een toename van de afgelegde afstand per e-fiets van 4,2 miljard in 2019 naar 9,8 miljard km in 2028 (+132 procent). Voor de gewone fiets daalt deze afstand naar verwachting van 13,6 miljard in 2019 naar 11,6 miljard km in 2028 (-15 procent).

De afgelegde afstand van het wegverkeer op het hoofdwegennet bleef in 2022 nog iets onder het niveau van 2019. Wel verwacht het KiM in 2028 in alle scenario’s een groei ten opzichte van 2019 (+10 procent in het basis-scenario, +15 procent in het meer-scenario en +4 procent in het minder-scenario). Onder meer demografische en economische ontwikkelingen spelen hierbij een rol. Voor de luchtvaart wordt in 2028 ten opzichte van 2019 een groei van 6 procent van het aantal passagiers geraamd.

Daling goederenvervoer zet door

In 2022 werd er op Nederlands grondgebied bijna vier procent minder aan goederen (in tonkm) vervoerd dan in 2021. Ook het vervoerde gewicht (in ton), inclusief de overslag op lucht- en zeehavens, nam in 2022 iets af (-0,8 procent). Dit onder meer als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de hoge energieprijzen en inflatie. In 2023 wordt door de stagnerende groei van de economie en de wereldhandel nog een verdere daling verwacht. Ook voor 2028 voorziet het KiM dat de omvang van het goederenvervoer onder dat van 2019 blijft.

Nederlander vaker thuis door hoge reiskosten

Nederlandse huishoudens besteedden in 2022 ongeveer 60 miljard euro aan mobiliteit. Dit komt gemiddeld neer op ongeveer 10 euro per persoon (van 6 jaar en ouder) per dag. Uit enquêtegegevens (juli 2023) blijkt dat circa 18 procent van de respondenten soms één of meer activiteiten achterwege laat vanwege de reiskosten. De reistijd van Nederlandse inwoners voor woon-werk en overige reismotieven zoals winkelen, was in 2022 in totaal ongeveer gelijk aan 2019. Aan zakelijke reizen (niet woon-werk) werd ongeveer 30 procent minder reistijd besteed.

De onderzoeksresultaten van het rapport staan haaks op de – weliswaar – langetermijnverwachtingen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail. Zij verwachten 30 procent meer reizigers en 50 procent meer goederenvervoer in 2030.

Lees ook:

Auteur: Jeroen Baldwin

Jeroen Baldwin is verslaggever, journalist en redacteur voor SpoorPro.nl

22 reacties op “KiM: Nederland laat openbaar vervoer tot zeker 2028 links liggen”

Pat Rick|15.11.23|14:17

De wegen zijn weer vol. Om meer mensen in het OV te krijgen, dient het te herijkt te worden. Men moet gaan naar meer samenwerking en integratie, ipv concurrentie en versnippering, want de reiziger dient centraal te staan en niet een (buitenlands) OV bedrijf. Men heeft marktwerking geintroduceerd, terwijl men eigenlijk iets anders wilde: bedrijfseconomisch werken. Dat laatste is nog steeds mogelijk: kijk naar ons drinkwater. Dat is zeer goed en heel goedkoop. OV dient als ons drinkwater te zijn.

Pat Rick|15.11.23|14:18

De overheid (concreet de minister) moet weer de regie in handen nemen, net als bij het woningtekort. En samenwerken met die andere minister. En net als bij de woningmarkt is door het gebrek aan regie is de reiziger niet geholpen, maar hebben (markt)partijen wel (onnodig groot) financieel voordeel gehaald. En deze partijen hebben eigenlijk niet zoveel belang bij een integraal vervoerssysteem, omdat dat voordeel door de regiefunctie ge-herinvesteerd moet worden in het OV (en niet wordt uitgekeerd)

Pat Rick|15.11.23|14:18

Mobiliteit in Nederland moet anders worden georganiseerd. Goedwerkende systemen moeten worden uitgebreid. En er moet meer samenwerking zijn om het mobiliteitsvraagstuk op te lossen ipv concurrentie. Concurrentie moet niet worden verward met integraal bedrijfsmatig werken. In het VK is er veel concurrentie op het spoor met heel veel spoorbedrijfjes, maar werkt men niet kosteneffectief of bedrijfsmatig op te kleine schaal. Nederland is voor personenvervoer ook te klein voor veel bedrijfjes.

Pat Rick|15.11.23|14:19

De structuur van het OV moet in NL anders om integraler OV te kunnen bieden. Binnen de westelijke, hoogstedelijke Randstad is metro/lightrail de backbone van het OV, met hoge frequenties (liefst ATO zoals in Lille). Sommige lijnen van het hoofdspoor kunnen door de vervoerskarakteristiek ook worden omgebouwd tot metro. Dat heeft dan een goede aansluiting op HOV/BRT, bus en tram. Buiten de Randstad gaan de regionale lijnen terug naar de NEDERLANDSE Spoorwegen, die dus weer heel NL gaat verbinden.

Pat Rick|15.11.23|14:20

Die regionale lijnen moeten dan goed aansluiting bieden (hubs) op de IC- en internationale lijnen en rijden volgens frequenties van PHS en lager. NS moet dan wel een plattere, servicegerichte organisatie krijgen, ipv vasthouden aan de pyramide uit het tijdperk van de stoommachine. Spoordochters van buitenlandse (staat)bedrijven of investeerders worden vriendelijk bedankt en mogen helpen de problemen op te lossen in hun eigen land (net als NS zich heeft teruggetrokken uit enkele buitenlanden)

Pat Rick|15.11.23|14:21

Men zou zsm de N/Z-lijn moeten doortrekken tot Hoofddorp, de ring van A’dam sluiten. Ook metrolijn naar Zaanstad via een apart station Havenstad en IJmeerlijn bouwen (het is van de zotte dat de grootste voorstad van A’dam vooral via de snelweg is verbonden). Zo kunnen de A4, A5, A9, A10, A6 en A1 worden ontlast en loopt regio A’dam niet vast. Ook rond R’dam/DenHaag zou men de metro/lightrail kunnen uitbreiden. Hoogwaardige en hoogfrequente verbindingen met hubs zijn goed alternatief voor auto.

Pat Rick|15.11.23|14:24

Het gebruik van metro zal toenemen als het netwerk ook groter wordt. Er is sprake van een n:n-relatie met bestemmingen. Iedere extra bestemming biedt de reiziger veel meer mogelijkheden. Kijk hoe steden als Stockholm bouwen hun metrosysteem langzaam maar gestaag uit waardoor het 1,2 tot 1,5 miljoen mensen per dag vervoert en de stad veel minder congestie heeft. Vancouver is 10 jaar later begonnen met metro/skytrain, maar heeft inmiddels 60% meer netwerk dan A’dam. Waarom kan dat niet bij ons?

Pat Rick|15.11.23|14:28

Men moet dus programma-matig de succesvolle OV-systemen uitbouwen met een scope van 10 tot 20 jaar. Ook vanwege het tegengaan van files, vuile lucht, geluidshinder. Met Deltaplan 2035 kan men bijvoorbeeld goed uitleggen dat men beter nu voor de lange termijn investeert en veel problemen oplost.

Pat Rick|15.11.23|14:29

In de ring rond de Randstad zou men nog tram kunnen aanleggen (zoals in Utrecht), maar geen metro. En daarbuiten is BRT/HOV de backbone voor stedelijke netwerken. Buiten de Randstad, en vooral buiten de ring rond de R’stad, kan men Automatic Train Operation en spitsstroken toepassen. Denk aan A4 Zoomland-Markiezaat, A67, A2 onder Eindhoven, A76 Kerensheide-Ten Esschen, A58, A73 Zaarderheiken-Tiglia, N18, N50. En nog een paar stukjes nieuw zoals A15 Bemmel – Zevenaar, N35 om Marienheem.

Marc Busio|15.11.23|17:57

@Pat Rick Nogmaals, de overgrote meerderheid van de Nederlanders wil helemaal niet met het openbaar vervoer reizen. Ze prefereren het comfort, de betrouwbaarheid en doelmatigheid van hun auto boven een systeem dat keer op keer verzaakt, duur is en een slecht imago heeft. Hoeveel je er ook nog in zou kunnen investeren, dat verandert er niets aan.

Arjan Krabbenbos|15.11.23|20:39

Badhoevedorp moet een tussenhalte worden voor de verlengde metrolijn 52 van Amsterdam Zuid via Schiphol Airport naar Hoofddorp. Öok een metrolijn 55 van Hoofddorp via de route van metrolijn 52 naar Amsterdam Zuid naar Diemen Sniep, IJburg en Almere Pampus naar Almere Centrum, Hout en Haven. De Ringlijn 50/51 via Haven Stad naar Station Noord aanleggen. Ontlast het Centraal Station en geeft een directe lijn tussen Noord en West. Maassluis moet via nieuwe buslijn door tunnel naar Rozenburg.

Pat Rick|16.11.23|13:15

@Marc: de wegen zijn weer vol (beter lezen dus). En dus nogmaals: de wachttijden nemen gigantisch toe als de bezettingsgraad van de wegen de 100% nadert (zie wachtrijtheorie): een paar extra auto’s daar heeft dus een grote impact. Dus moeten meer mensen uit de auto. En er komen nu juist steeds meer auto’s in NL, ook door de demografie. Beroepsgoederenveroerders klagen nu al dat de boel aan het vastlopen is. Maar omdat je geen oplossing geeft, begrijp ik dat je hen en de rest wil teleurstellen

Pat Rick|16.11.23|13:19

@Arjan: eens dat er de IJmeerlijn moet aangelegd. Het is van de zotte dat de grootste voorstad van Amsterdam niet is aangesloten op het metronet. Deze planningsblunder moet zsm worden hersteld.

Verder zou het goed zijn om de lessen van de Hoekse Lijn te leren bij het omvormen van het spoor naar Zandvoort. Het is veel beter om dit via metro te bedienen (flexibiliteit bij stranddagen en F1). Dan zou je de opvolger van de Blauwe Tram krijgen als metro, met metrostations in Badhoevedorp.

Pat Rick|16.11.23|13:24

@Arjan: en Havenstad moet inderdaad een eigen metrostation krijgen, ipv de mensen naar Isolatorweg te laten lopen (les van Nornhavn in Kopenhagen). Dat metrostation kan dan op de lijn naar Zaanstad liggen. Via het sluiten van de ring zou men metro kunnen laten rijden van Zaanstad naar bijv Gaasperdammerweg (dus wel via Centraal), of via A’dam Zuid

A A|17.11.23|13:24

Is het mogelijk om bij dit artikel de OV afstanden ook kilometers toe te voegen (ipv de genoemde percentages)? Om concreter inzicht te krijgen.

A A|17.11.23|13:28

Mijn eerdere vraag geldt ook voor de overige vervoersstromen, waarvoor nog geen kilometers zijn opgenomen.

Robert Jan Roos|17.11.23|18:08

Een heldere boodschap van KiM. ‘Let op uw zaak’zou ik zeggen. Modellen en grootse plannen zijn zeer geduldig. Los van goiede ontwikkelingen, zoals RandstadRail of het integrale regionale metronet. Maar weer bouwen en met modellen, die standaard 30% extra groei genereren indien er met rails wordt gereden, kom je er niet. De vraag is, wat wil de (verdwenen en nog niet) reiziger.

Robert Jan Roos|17.11.23|18:09

Naast frequente (helaas te vaak afgeschaalde treindiensten en metro aanleggen (voor het jaar 2040 of later) of net als nagenoeg overal in de wereld tariefintegratie weer herinvoieren? En dat commerciele bedrijven, vooral buitenlandse, het geld binnen harken is een leuke, maar volledig niet te onderbouwen kreet. Zij voeren het pakket van eisen uit die de gekozen opdrachtgever eist. Misschien zit daar de fout. Kortom, wat wilt de (nog niet) reiziger

Marc Busio|18.11.23|11:15

@Pat Rick: De meeste mensen schuiven liever aan op een volle weg, dan te moeten staan in een volle trein. In hun auto rijden ze van deur tot deur in hun ‘eigen omgeving’ i.p.v. tussen vreemden in een trein. Veel mensen werken op bedrijventerreinen of kantoorlocaties die maar zeer matig door het OV bediend worden en daar is decennialang geen verbetering in gekomen. Waarom zou die verbetering er nu wel komen, juist in een tijd dat het OV sowieso zwaar onder druk staat door de gestegen kosten?

Pat Rick|20.11.23|09:27

@Marc: klopt dat nu de meeste mensen met hun auto gaan en dat zullen ze ook blijven doen. Maar zoals gezegd zal een deel van de mensen terug het OV kunnen gaan, of jongeren gaan helemaal geen auto willen kopen. Net als expats. Op sommige plaatsen moet een autoloze lifestyle ondersteund worden. Gemeentes laten ook steeds minder parkeerplekken bij bedrijven en nieuwe woonwijken toe. In veel steden is er gewoon geen plaats meer om nog meer auto’s te herbergen: de grondprijs wordt gewoon te hoog

Pat Rick|20.11.23|09:34

@Marc: verder moet het OV dus anders worden georganiseerd. Meer mensen moeten rechtstreeks bijdragen aan het eindproduct ipv zaken lopen te ‘managen’. Allemaal de account managers en sales managers voor binnenlands bijvoorbeeld. Ook gaan naar meer zelfsturende teams bij NS en vooral bij ProRail. Bij dat laatste bedrijf moeten de kosten ook omlaag want die club lijkt topzwaar en de top lijkt contact met de werkvloer kwijt. Ook A.I. kan helpen om goedkoper te ontwerpen, want nieuwbouw is daar duur

Pat Rick|21.11.23|09:35

Afgelopen vrijdag meldde BNR-verslaggever Edin Mujagić op de radio dat er 15 jaar geleden er al werd gesproken over een metroverbinding tussen zijn Almere met Amsterdam. Want er zijn maar weinig OV-verbindingen. Maar al die tijds is er niets gebeurd, alleen maar rapporten.

En 35 jaar geleden werd ook al gesproken over de Zuiderzeelijn (Lelylijn). Maar er ligt nog geen verbinding. In China zijn volgens hem de provinciesteden in de laatste 15 jaar allemaal verbonden met HSL. Dus tijd voor actie!

Reageer ook

U bent ingelogd als ""

Indien dit onjuist is, kunt u uitloggen.

Nog maximaal tekens

KiM: Nederland laat openbaar vervoer tot zeker 2028 links liggen | SpoorPro.nl
SLT bij Geldermalsen
rapport

KiM: Nederland laat openbaar vervoer tot zeker 2028 links liggen

De trein komt er in het onderzoek van KiM nog iets beter van af dan bus, tram en metro. Flickr/PvL

Nederland lijkt sinds de coronapandemie geen zin meer te hebben om de trein, metro, tram of bus te pakken. Dat is de conclusie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dat tot 2028 ook nog eens geen verbetering ziet optreden in die situatie. Dit staat haaks op de verwachtingen die leven bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wilt u dit artikel lezen?

Word nu SpoorPro Premium Abonnee en krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt. Ook krijgt u €100 korting op het SpoorPro Seminar ‘Elektrisch werken aan het spoor’.

start abonnement

Overzicht alle abonnementen

Auteur: Jeroen Baldwin

Jeroen Baldwin is verslaggever, journalist en redacteur voor SpoorPro.nl

22 reacties op “KiM: Nederland laat openbaar vervoer tot zeker 2028 links liggen”

Pat Rick|15.11.23|14:17

De wegen zijn weer vol. Om meer mensen in het OV te krijgen, dient het te herijkt te worden. Men moet gaan naar meer samenwerking en integratie, ipv concurrentie en versnippering, want de reiziger dient centraal te staan en niet een (buitenlands) OV bedrijf. Men heeft marktwerking geintroduceerd, terwijl men eigenlijk iets anders wilde: bedrijfseconomisch werken. Dat laatste is nog steeds mogelijk: kijk naar ons drinkwater. Dat is zeer goed en heel goedkoop. OV dient als ons drinkwater te zijn.

Pat Rick|15.11.23|14:18

De overheid (concreet de minister) moet weer de regie in handen nemen, net als bij het woningtekort. En samenwerken met die andere minister. En net als bij de woningmarkt is door het gebrek aan regie is de reiziger niet geholpen, maar hebben (markt)partijen wel (onnodig groot) financieel voordeel gehaald. En deze partijen hebben eigenlijk niet zoveel belang bij een integraal vervoerssysteem, omdat dat voordeel door de regiefunctie ge-herinvesteerd moet worden in het OV (en niet wordt uitgekeerd)

Pat Rick|15.11.23|14:18

Mobiliteit in Nederland moet anders worden georganiseerd. Goedwerkende systemen moeten worden uitgebreid. En er moet meer samenwerking zijn om het mobiliteitsvraagstuk op te lossen ipv concurrentie. Concurrentie moet niet worden verward met integraal bedrijfsmatig werken. In het VK is er veel concurrentie op het spoor met heel veel spoorbedrijfjes, maar werkt men niet kosteneffectief of bedrijfsmatig op te kleine schaal. Nederland is voor personenvervoer ook te klein voor veel bedrijfjes.

Pat Rick|15.11.23|14:19

De structuur van het OV moet in NL anders om integraler OV te kunnen bieden. Binnen de westelijke, hoogstedelijke Randstad is metro/lightrail de backbone van het OV, met hoge frequenties (liefst ATO zoals in Lille). Sommige lijnen van het hoofdspoor kunnen door de vervoerskarakteristiek ook worden omgebouwd tot metro. Dat heeft dan een goede aansluiting op HOV/BRT, bus en tram. Buiten de Randstad gaan de regionale lijnen terug naar de NEDERLANDSE Spoorwegen, die dus weer heel NL gaat verbinden.

Pat Rick|15.11.23|14:20

Die regionale lijnen moeten dan goed aansluiting bieden (hubs) op de IC- en internationale lijnen en rijden volgens frequenties van PHS en lager. NS moet dan wel een plattere, servicegerichte organisatie krijgen, ipv vasthouden aan de pyramide uit het tijdperk van de stoommachine. Spoordochters van buitenlandse (staat)bedrijven of investeerders worden vriendelijk bedankt en mogen helpen de problemen op te lossen in hun eigen land (net als NS zich heeft teruggetrokken uit enkele buitenlanden)

Pat Rick|15.11.23|14:21

Men zou zsm de N/Z-lijn moeten doortrekken tot Hoofddorp, de ring van A’dam sluiten. Ook metrolijn naar Zaanstad via een apart station Havenstad en IJmeerlijn bouwen (het is van de zotte dat de grootste voorstad van A’dam vooral via de snelweg is verbonden). Zo kunnen de A4, A5, A9, A10, A6 en A1 worden ontlast en loopt regio A’dam niet vast. Ook rond R’dam/DenHaag zou men de metro/lightrail kunnen uitbreiden. Hoogwaardige en hoogfrequente verbindingen met hubs zijn goed alternatief voor auto.

Pat Rick|15.11.23|14:24

Het gebruik van metro zal toenemen als het netwerk ook groter wordt. Er is sprake van een n:n-relatie met bestemmingen. Iedere extra bestemming biedt de reiziger veel meer mogelijkheden. Kijk hoe steden als Stockholm bouwen hun metrosysteem langzaam maar gestaag uit waardoor het 1,2 tot 1,5 miljoen mensen per dag vervoert en de stad veel minder congestie heeft. Vancouver is 10 jaar later begonnen met metro/skytrain, maar heeft inmiddels 60% meer netwerk dan A’dam. Waarom kan dat niet bij ons?

Pat Rick|15.11.23|14:28

Men moet dus programma-matig de succesvolle OV-systemen uitbouwen met een scope van 10 tot 20 jaar. Ook vanwege het tegengaan van files, vuile lucht, geluidshinder. Met Deltaplan 2035 kan men bijvoorbeeld goed uitleggen dat men beter nu voor de lange termijn investeert en veel problemen oplost.

Pat Rick|15.11.23|14:29

In de ring rond de Randstad zou men nog tram kunnen aanleggen (zoals in Utrecht), maar geen metro. En daarbuiten is BRT/HOV de backbone voor stedelijke netwerken. Buiten de Randstad, en vooral buiten de ring rond de R’stad, kan men Automatic Train Operation en spitsstroken toepassen. Denk aan A4 Zoomland-Markiezaat, A67, A2 onder Eindhoven, A76 Kerensheide-Ten Esschen, A58, A73 Zaarderheiken-Tiglia, N18, N50. En nog een paar stukjes nieuw zoals A15 Bemmel – Zevenaar, N35 om Marienheem.

Marc Busio|15.11.23|17:57

@Pat Rick Nogmaals, de overgrote meerderheid van de Nederlanders wil helemaal niet met het openbaar vervoer reizen. Ze prefereren het comfort, de betrouwbaarheid en doelmatigheid van hun auto boven een systeem dat keer op keer verzaakt, duur is en een slecht imago heeft. Hoeveel je er ook nog in zou kunnen investeren, dat verandert er niets aan.

Arjan Krabbenbos|15.11.23|20:39

Badhoevedorp moet een tussenhalte worden voor de verlengde metrolijn 52 van Amsterdam Zuid via Schiphol Airport naar Hoofddorp. Öok een metrolijn 55 van Hoofddorp via de route van metrolijn 52 naar Amsterdam Zuid naar Diemen Sniep, IJburg en Almere Pampus naar Almere Centrum, Hout en Haven. De Ringlijn 50/51 via Haven Stad naar Station Noord aanleggen. Ontlast het Centraal Station en geeft een directe lijn tussen Noord en West. Maassluis moet via nieuwe buslijn door tunnel naar Rozenburg.

Pat Rick|16.11.23|13:15

@Marc: de wegen zijn weer vol (beter lezen dus). En dus nogmaals: de wachttijden nemen gigantisch toe als de bezettingsgraad van de wegen de 100% nadert (zie wachtrijtheorie): een paar extra auto’s daar heeft dus een grote impact. Dus moeten meer mensen uit de auto. En er komen nu juist steeds meer auto’s in NL, ook door de demografie. Beroepsgoederenveroerders klagen nu al dat de boel aan het vastlopen is. Maar omdat je geen oplossing geeft, begrijp ik dat je hen en de rest wil teleurstellen

Pat Rick|16.11.23|13:19

@Arjan: eens dat er de IJmeerlijn moet aangelegd. Het is van de zotte dat de grootste voorstad van Amsterdam niet is aangesloten op het metronet. Deze planningsblunder moet zsm worden hersteld.

Verder zou het goed zijn om de lessen van de Hoekse Lijn te leren bij het omvormen van het spoor naar Zandvoort. Het is veel beter om dit via metro te bedienen (flexibiliteit bij stranddagen en F1). Dan zou je de opvolger van de Blauwe Tram krijgen als metro, met metrostations in Badhoevedorp.

Pat Rick|16.11.23|13:24

@Arjan: en Havenstad moet inderdaad een eigen metrostation krijgen, ipv de mensen naar Isolatorweg te laten lopen (les van Nornhavn in Kopenhagen). Dat metrostation kan dan op de lijn naar Zaanstad liggen. Via het sluiten van de ring zou men metro kunnen laten rijden van Zaanstad naar bijv Gaasperdammerweg (dus wel via Centraal), of via A’dam Zuid

A A|17.11.23|13:24

Is het mogelijk om bij dit artikel de OV afstanden ook kilometers toe te voegen (ipv de genoemde percentages)? Om concreter inzicht te krijgen.

A A|17.11.23|13:28

Mijn eerdere vraag geldt ook voor de overige vervoersstromen, waarvoor nog geen kilometers zijn opgenomen.

Robert Jan Roos|17.11.23|18:08

Een heldere boodschap van KiM. ‘Let op uw zaak’zou ik zeggen. Modellen en grootse plannen zijn zeer geduldig. Los van goiede ontwikkelingen, zoals RandstadRail of het integrale regionale metronet. Maar weer bouwen en met modellen, die standaard 30% extra groei genereren indien er met rails wordt gereden, kom je er niet. De vraag is, wat wil de (verdwenen en nog niet) reiziger.

Robert Jan Roos|17.11.23|18:09

Naast frequente (helaas te vaak afgeschaalde treindiensten en metro aanleggen (voor het jaar 2040 of later) of net als nagenoeg overal in de wereld tariefintegratie weer herinvoieren? En dat commerciele bedrijven, vooral buitenlandse, het geld binnen harken is een leuke, maar volledig niet te onderbouwen kreet. Zij voeren het pakket van eisen uit die de gekozen opdrachtgever eist. Misschien zit daar de fout. Kortom, wat wilt de (nog niet) reiziger

Marc Busio|18.11.23|11:15

@Pat Rick: De meeste mensen schuiven liever aan op een volle weg, dan te moeten staan in een volle trein. In hun auto rijden ze van deur tot deur in hun ‘eigen omgeving’ i.p.v. tussen vreemden in een trein. Veel mensen werken op bedrijventerreinen of kantoorlocaties die maar zeer matig door het OV bediend worden en daar is decennialang geen verbetering in gekomen. Waarom zou die verbetering er nu wel komen, juist in een tijd dat het OV sowieso zwaar onder druk staat door de gestegen kosten?

Pat Rick|20.11.23|09:27

@Marc: klopt dat nu de meeste mensen met hun auto gaan en dat zullen ze ook blijven doen. Maar zoals gezegd zal een deel van de mensen terug het OV kunnen gaan, of jongeren gaan helemaal geen auto willen kopen. Net als expats. Op sommige plaatsen moet een autoloze lifestyle ondersteund worden. Gemeentes laten ook steeds minder parkeerplekken bij bedrijven en nieuwe woonwijken toe. In veel steden is er gewoon geen plaats meer om nog meer auto’s te herbergen: de grondprijs wordt gewoon te hoog

Pat Rick|20.11.23|09:34

@Marc: verder moet het OV dus anders worden georganiseerd. Meer mensen moeten rechtstreeks bijdragen aan het eindproduct ipv zaken lopen te ‘managen’. Allemaal de account managers en sales managers voor binnenlands bijvoorbeeld. Ook gaan naar meer zelfsturende teams bij NS en vooral bij ProRail. Bij dat laatste bedrijf moeten de kosten ook omlaag want die club lijkt topzwaar en de top lijkt contact met de werkvloer kwijt. Ook A.I. kan helpen om goedkoper te ontwerpen, want nieuwbouw is daar duur

Pat Rick|21.11.23|09:35

Afgelopen vrijdag meldde BNR-verslaggever Edin Mujagić op de radio dat er 15 jaar geleden er al werd gesproken over een metroverbinding tussen zijn Almere met Amsterdam. Want er zijn maar weinig OV-verbindingen. Maar al die tijds is er niets gebeurd, alleen maar rapporten.

En 35 jaar geleden werd ook al gesproken over de Zuiderzeelijn (Lelylijn). Maar er ligt nog geen verbinding. In China zijn volgens hem de provinciesteden in de laatste 15 jaar allemaal verbonden met HSL. Dus tijd voor actie!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.