staking, spoor, België, NMBS

Belgische spoorvakbonden wijzen sociaal akkoord voor de tweede keer af

In België hebben spoorvakbonden voor de tweede keer een voorstel voor een sociaal akkoord met loon- en arbeidsvoorwaarden voor 2021-2022 verworpen. Er zijn nog geen concrete acties gepland, zo laten de vakbonden weten. De directies van spoorbedrijven NMBS, Infrabel en HR Rail betreuren de afwijzing.

Tijdens een bijeenkomst van het sturingscomité lieten de vakbonden ACV-Transcom, ACOD Spoor en VSOA-Spoor aan de directie weten dat ze het protocol van sociaal akkoord opnieuw afwijzen. Ze hadden dat begin juli ook al eens gedaan.

Er was bij de eerste afwijzing aan de directie gevraagd om haar voorstellen rond arbeidsvoorwaarden, loon en welzijn grondig aan te passen, maar volgens Peter Vanderborght van ACV-Transcom kwam het tweede voorstel grotendeels overeen met het eerste. “Het is bij de oude tekst gebleven”, zegt hij tegen persbureau Belga. “Er werden wel enkele gevoeligheden geschrapt, maar die zijn onvoldoende.”

Tweede voorstel voldoet niet aan verwachtingen

Ook het tweede voorstel is daarom “als onevenwichtig beoordeeld” door de achterban. “We moeten vaststellen dat het ontwerp, dat als budgettair neutraal werd voorgesteld, weinig onderbouwd is en te veel ruimte laat voor openstaande vragen”, zegt ook de vakbond VSOA-Spoor. “Dit beantwoordt niet aan de verwachtingen van onze spoorwegmensen.”

De socialistische vakbond ACOD Spoor stelt eveneens vast dat de onderhandelingen mislukt zijn. De vakbond ijverde voor voldoende statutaire aanwervingen, een degelijke loonsverhoging voor iedereen en maatregelen voor het welzijn van de mensen. Maar “de directie blijft doof voor de verwachtingen van het voltallige spoorpersoneel”, aldus ACOD Spoor.

Weinig personeel en hoge werkdruk

ACOD Spoor wijst er nog op dat er door opeenvolgende besparingen te weinig operationeel personeel is, waardoor de werkdruk steeds hoger wordt en bijvoorbeeld niet alle verlofdagen kunnen worden toegekend, met ook gevolgen voor het privéleven van de werknemers.

De directies van spoorbedrijven NMBS, Infrabel en HR Rail betreuren dat er geen sociaal akkoord is bereikt. Ze zeggen dat ze streefden naar een akkoord dat “het beste evenwicht vormt tussen een beter welzijn en een hogere koopkracht van alle medewerkers, de noden van de klanten, en de toekomst van de entiteiten in deze bijzonder uitdagende context”.

Corona en thuiswerken brengen uitdagingen mee

Met dat laatste doelen ze volgens Belga op onder meer de coronacrisis, die “de entiteiten van de Belgische spoorwegen in een bijzonder delicate financiële positie” heeft gebracht. En nieuwe werkgewoontes (lees: meer thuiswerk) “kunnen deze situatie nog kwetsbaarder maken”.

De spoordirecties zeggen dat ze in het voorstel van sociaal akkoord dezelfde koopkracht-maatregelen voorstelden als in 2019, maar “nu zonder daartegenover een aanzienlijke productiviteitsverhoging te zetten”. Ze stelden naar eigen zeggen onder meer voor om de werkgelegenheidsgraad op nagenoeg hetzelfde niveau houden als vandaag, de maaltijdcheques te verhogen van 5,5 naar 6,5 euro en een fietsvergoeding in te voeren.

Nog geen acties gepland

Het is onduidelijk hoe de onderhandelingen zich verder zullen ontwikkelen. Concrete acties hebben de vakbonden nog niet gepland. Maar VSOA laat wel weten dat er binnenkort over volgende stappen zal worden beslist. “We zullen geen enkele twijfel laten over onze vastberadenheid om de terechte eisen van de spoorlieden te laten horen”, stelt de vakbond.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

1 maand gratis proefabonnement

Auteur: Jerom Rozendaal

Jerom Rozendaal is correspondent voor vakblad SpoorPro in België.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.