Draaistelonderhoud in de werkplaats bij VR-FleetCare

ERA: Onderhoudskwesties vaak oorzaak spoorwegongevallen

Bron: VR-Fleetcare

Bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van rollend materieel, zogenaamde ECM’s (Entity in Charge of Maintenance) moeten uiterlijk in juni volgend jaar een Europese certificering hebben en geregistreerd staan bij het Europees spooragentschap ERA. Doel van de nieuwe verordening is het veiliger maken van spoorwegmaterieel. “In rapportages over spoorwegongevallen blijkt vaak dat een onderhoudskwestie de oorzaak was”,  aldus Bart Accou, hoofd safety & operations van ERA.

Om die reden is een uniform Europees systeem voor de operatie en onderhoud volgens Accou heel belangrijk. Tijdens een door ERA georganiseerd webinar werd vanuit verschillende betrokken partijen gekeken naar de belangrijkste verschillen tussen de bestaande Europese verordening en de nieuwe. Naast ERA zelf en een tweetal certificeringsbedrijven, kwamen ook vervoerders SNCF en CFL Cargo en Gradus Kemperman van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan het woord.

Hogere kosten

“Onderhoud van voertuigen is een belangrijk onderdeel van het veiligheidssysteem als geheel. In het verleden heeft het ontbreken van een systeem voor certificering van ECM’s geleid tot hogere kosten voor de sector en ritten zonder lading. Het beheer van het onderhoud was niet duidelijk genoeg gedefinieerd, niet voldoende gecontroleerd en het ontbreken van geharmoniseerde regels belemmerde de internationale concurrentie op de markt en het internationale verkeer, voornamelijk voor vracht”, aldus ERA-directeur Josef Doppelbauer bij de start van het webinar.

De eerste stap op weg naar certificering van ECM’s was de in 2011 gelanceerde verordening 445/2011 die een certificaat oplegt aan alle ECM die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van goederenwagons. Dit betekent niet automatisch dat dit ook de werkplaatsen zijn die het onderhoud zelf uitvoeren. Een ECM kan het onderhoud ook uitbesteden aan een ander bedrijf, maar blijft wel verantwoordelijk. Voor werkplaatsen is een certificering als ECM op vrijwillige basis.

Zeven jaar na de implementatie van deze verordening vroeg de meerderheid van de belanghebbenden bij de spoorwegen om uitbreiding van de certificering tot alle ECM’s, dus ook die van locomotieven en reizigersmaterieel. Hieruit ontstond de nieuwe verordening (EU) 2019/779. In juni 2020 werd deze verordening van kracht, maar de overgangsperiode loopt nog tot 16 juni 2022.

Bekijk de nieuwe verordening hier.

Hoofdkantoor ERA in Valanciennes, Bron: ERA
Hoofdkantoor ERA in Valanciennes, Bron: ERA

Safety Critical Components

Naast de uitbreiding met ECM’s van niet goederenwagons was een van de belangrijkste aandachtspunten het duidelijk benoemen van veiligheidskritieke componenten (Safety Critical Components  of SCC’s) van rollend materieel. “Dat was een van de belangrijkste zwakheden van de oude regels”, vindt Geoffrey Tresontani, ECM manager bij goederenvervoerder CFL Cargo. “Fabrikanten van het materieel zijn niet echt betrokken bij het onderhoud van de voertuigen die ze leveren. ECM’s moeten dat grotendeels zelf uitzoeken.”

In de nieuwe verordening worden fabrikanten opgedragen om zelf de SCC’s te benoemen en te communiceren met de voertuigeigenaar en ECM. “Voor goederenwagons zijn de SCC’s redelijk overzichtelijk, maar bij locomotieven en motorrijtuigen is dat complexer. Er rijden minder grote aantallen van rond in dezelfde configuratie.” Overigens worden de onderdelen die essentieel zijn voor de veiligheid van een voertuig ook in de nieuwe verordening niet letterlijk benoemd, maar is er wel een duidelijke definitie van SCC’s in opgenomen.

Volgens Tresontani helpen de nieuwe uniforme regels voor alle ECM’s voertuigeigenaren en spoorbedrijven vooral om betere contracten te sluiten met externe ECM. Ook Jean Pierre Gielen, verantwoordelijk voor het beheer van rollend materieel bij SNCF, ziet veel voordelen. “Onze voertuigen circuleren in verschillende landen, met verschillende vervoerders en verschillende ECM’s. Een certificering van ECM’s in heel Europa scheelt dan veel tijd en kosten. Je wordt veel flexibeler zodra je weet dat je voertuigen overal in Europa kunt laten onderhouden door bedrijven die aan dezelfde eisen voldoen.”

Verplicht

Tot juni 2020 was een Europese certificering alleen nog verplicht voor ECM die zich bezig houden met goederenwagons. Voor het overige materieel was dit vrijwillig. Op 16 juni 2022 loopt de overgangsperiode af en is een certificering voor alle ECM verplicht. Voor de werkplaatsen die onderhoud uitvoeren blijft een certificering als ECM vooralsnog vrijwillig. “Je laten certificeren heeft een belangrijk voordeel voor je klanten, steeds meer onderhoudsbedrijven zien dat ook in”, zegt Gielen. Fabian Schmidt, directeur van de in Oostenrijk gevestigde certificerende instantie ERC, onderschrijft dat. “De aanloop was langzaam, maar rond 2013 begon het aantal aanvragen toe te nemen. Rond 2017 was een meerderheid van de bedrijven gecertificeerd en ongeveer een jaar geleden zagen we echt een toename waarbij we elke dag een aantal aanvragen zien.”

Strukton Rail, werkplaats, Zutphen

Volgens Gradus Kemperman van de Inspectie leefomgeving en Transport bieden de nieuwe regels een duidelijker overzicht van wat wel of niet verplicht is voor welke partijen. “Het certificeringsproces is niet veel veranderd, maar de documenten die er inzitten wel. Verder is er natuurlijk sprake van een aanzienlijke uitbreiding van het aantal voertuigen dat er onder gaat vallen. De vraag is dan ook: hoe zijn deze voertuigen geregistreerd en de bijbehorende ECM. Vaak klopt dat niet bij oudere voertuigen.”

Onderhoudssysteem

Ieder spoorvoertuig krijgt een ECM toegewezen tijdens de registratie in het Nationaal Voertuig Register (NVR). De ECM zorgt ervoor dat de voertuigen in veilige staat zijn en blijven. In een onderhoudssysteem beschrijft de ECM hoe de onderhoudsactiviteiten eruitzien, en hoe het toeziet op uitvoering door een andere partij. De ECM besteedt onderhoudstaken uit aan onderhoudsbedrijven of voert zelf het onderhoud uit. In beide gevallen blijft de ECM verantwoordelijk voor de onderhoudsactiviteiten.

In het onderhoudssysteem staan onderhoudsvoorschriften van ieder voertuig volgens de Technical Specifications for Interoperability (TSI), de uitvoering van risicobeheersings- en beoordelingsmethoden, toezicht op aannemers, die volgens contract risico’s beheersen en onderhoud monitoren en waarborgen dat onderhoudswerk ingekeken kan worden.

Onderhoudsbedrijven zien gelukkig het belang om te voldoen aan de ECM-eisen, zegt Kemperman. “Het komt in ieder geval de professionaliteit ten goede. Nu is het moment om te bekijken wat het voor jou betekent als voertuigeigenaar of onderhoudspartij en wat je rol en verantwoordelijkheid is. En hoe je dit gaat communiceren met andere partijen.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Paul van den Bogaard

Paul van den Bogaard is redacteur van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.