Goederentreinen, station Venlo

ProRail zet in op goederenvervoer en verduurzaming in 2019

Verder uitbouwen van het goederenvervoer is een van de voornaamste speerpunten van het beheerplan van ProRail voor komend jaar. Daarnaast staan verduurzaming en aanvullende inspanningen om de betrouwbaarheid op het spoor verder te verbeteren hoog op de agenda voor 2019.

Dat blijkt uit de het beheerplan voor 2019 dat de spoorbeheerder heeft gepubliceerd en dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor zowel ProRail als NS wordt 2019 een belangrijk jaar, omdat de resultaten binnen de concessies van beide organisaties dan beoordeeld worden in een zogeheten midterm review. Die beoordeling is onder meer bedoeld om eventueel aanpassingen te doen voor de resterende concessieperiode. De uitkomsten kunnen volgens de staatssecretaris ook bruikbaar zijn bij het verdere traject van omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

Toename

ProRail verwacht het komend jaar dat het aantal aanvragen voor goederentreinen met 8 procent toeneemt. Om die groei in goede banen te leiden maakt ProRail het mogelijk dat langere treinen van 740 meter kunnen rijden. Eerder deze maand was de eerste testrit met een goederentrein van die lengte. Ook gaat het onderzoek met geautomatiseerd rijden door. Op de Betuweroute reed deze week bij wijze van proef een eerste trein die gebruik maakte van Automatic Train Operation (ATO).

Sensoren, smart camera’s data fusion worden ingezet om treinen, losse wagons en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen op het spoor beter in de gaten te kunnen houden in het havengebied. Een andere maatregel is het verbeteren van internationale verbindingen.

Al die maatregelen moeten ook leiden tot een hogere klanttevredenheid van goederenvervoerders in 2019. Hoewel de tevredenheid hoger uitkwam dan de bodemwaarde die is afgesproken met het ministerie, is het cijfer nog niet goed genoeg, vindt ProRail. De streefwaarde is om uit te komen op 7 volgend jaar. “Uiteindelijk verwachten we dat de mate van consensus rondom de besluiten voor de uitrol en implementatie van ERTMS en de kostenverlagende maatregelen vanuit IenW belangrijk zijn voor de uiteindelijke ontwikkeling van het klantoordeel”, schrijft de spoorbeheerder in het beheerplan voor 2019.

Zelf energie opwekken

Het beheer van de spoorinfrastructuur verder verduurzamen doet ProRail op verschillende manieren, zoals door terugbrengen van de CO2-uitstoot, minder energie verbruiken, energie opwekken met zonnepanelen en zonnestroominstallaties en stimuleren van hergebruik van materialen bij beheer, onderhoud en nieuwbouw. Verminderen van geluidsoverlast pakt de spoorbeheerder onder meer aan door vervoerders een korting te geven op het minimumtoegangspakket als ze stiller materieel inzetten. Een ander voorbeeld is het terugbrengen van het booggeluid – het piepen in bogen – door het smeren van het contactvlak tussen wielen en spoorstaven.

Bij de inrichting en het beheer van bermen rond het spoor gaat ProRail in 2019 ook duurzamer werken. Bestrijdingsmiddelen worden in kaart gebracht. Het streven is om het gebruik van het omstreden middel glyfosaat te verminderen en te kijken naar alternatieve vormen van onkruidbestrijding. Als uitvloeisel van een recent aangenomen motie van Kamerlid Stieneke van der Graaf (CU) om grootschalige bomenkap bij het spoor zo veel mogelijk te voorkomen gaat ProRail nadrukkelijker kijken of bomen gespaard kunnen worden bij de inrichting en het onderhoud van het spoor. Als bomen toch gekapt moeten worden omdat ze te dicht op het spoor staan of het risico bestaat dat ze tijdens een storm omvallen, is terugplanten van bijvoorbeeld heggen of struiken een te overwegen optie. In de nieuwe contracten met de spooraannemers gaan die uitgangspunten voortaan gelden.

Storingen omlaag

Om goederen- en reizigersvervoer voorspelbaar en betrouwbaar te laten verlopen wil de spoorbeheerder geplande werkzaamheden efficiënter inrichten en daarbij nog meer gebruik maken van innovaties als big data en sensoren. Verder moet het aantal storingen verder omlaag en gaat ProRail extra inzetten op het voorkomen van spoorlopen of zelfmoord op het spoor. Daarnaast moet de betrouwbaarheid van de HSL-Zuid verder omhoog.

Veiligheid rond overwegen blijft net als voorgaande jaren een belangrijk aandachtspunt. In 2019 gaat ProRail samen met wegbeheerders 28 overwegen veiliger maken. Dat gebeurt onder meer door de aanleg van vijf tunnels. De spoorbeheerder verwacht komend jaar zo’n twintig niet actief beveiligde overwegen (Nabo’s) op te heffen, te saneren of te ondertunnelen.

Railterminal Venlo

In 2019 staan de nodige projecten op stapel, waarbij infrastructuur en stations vernieuwd of uitgebreid worden. Om het spoorgoederenvervoer van en naar Venlo te bevorderen wordt komend jaar de Railterminal Venlo ontsloten met aanpassingen als aankomst-, vertrek en omloopspoor, voorzieningen en een relaishuis.  Samen met Rijkswaterstaat wordt het spoor over de nieuwe Botlekbrug in dienst gesteld, waardoor schepen onder de verhoogde brug kunnen doorvaren en niet meer hoeven wachten.

In het noorden van het land zal onder meer gewerkt worden aan mogelijk maken van een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden en aan de infrastructuur voor de nieuwe spitssneltrein tussen Groningen en Winschoten. Station Groningen wordt vernieuwd en aangepast om meer treinen te kunnen laten rijden en treinverbindingen te verbeteren.

Auteur: Yvonne Ton

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.