Directeur Ad Toet van KNV

Ad Toet blikt terug op tien jaar KNV in afscheidsinterview

Transport connects people. Dat is de drijfveer van Ad Toet die ruim tien jaar aan de leiding van werkgeversorganisatie KNV stond. “Vervoer verbindt mensen. Het brengt hen naar hun werk en het brengt producten naar mensen, die daarvoor willen betalen. Vervoer geeft waarde aan arbeid. Als je op vervoer beknibbelt, dan beknibbel je op het verdienmodel van de maatschappij. Nederland is bij uitstek een aantrekkelijke vestigingsplaats, vanwege haar ligging aan de rand van het Europese continent, met van oudsher uitmuntende achterlandverbindingen. Daarom is het van groot belang om in de mobiliteit in ons land te investeren.”

De laatste mijlpaal waar Toet als KNV-directeur aan heeft bijgedragen is het regeerakkoord van Rutte III, waarin 0,7 miljard extra per jaar voor mobiliteit is gereserveerd. KNV maakt samen met onder meer ANWB, NS, stads- en streekvervoerders in het OV, TLN, Bovag en Rover deel uit van de Mobiliteitsalliantie die voorstellen hebben gedaan om mobiliteit slimmer, flexibeler, groener en veiliger te maken. De alliantie pleitte ervoor om jaarlijks één miljard extra voor mobiliteit te reserveren. 0,7 Miljard extra is een mooi resultaat, vindt Toet.

“In het regeerakkoord zijn voldoende punten opgenomen waar we tevreden over kunnen zijn. Mobility as a Service heeft een goede plek gekregen, evenals lightrail in de steden en de nadruk die wordt gelegd op OV voor alle regio’s. Ook grensoverschrijdende verbindingen krijgen voldoende aandacht. Dit zijn allemaal punten waar KNV zich hard voor heeft gemaakt.”

Branchevereniging OV-NL

Misschien wel de belangrijkste mijlpaal is dat er in Nederland na een aantal jaar weer een branchevereniging voor het OV is, die dan ook nog haar secretariaat bij KNV heeft ondergebracht; OV-NL. “De vorige branchevereniging voor het OV, Mobis, ging net twee weken nadat ik bij KNV aantrad, uit elkaar”, blikt de directeur terug. De OV-bedrijven bleven wel al die tijd als bijzonder lid aan KNV verbonden.

“Dit is gedurende mijn tijd bij KNV mijn grootste kopzorg geweest, want je hebt een branchevereniging nodig voor het OV. Alleen een samenhangend OV-systeem is aantrekkelijk voor reizigers. De OV-bedrijven hebben concurrerende belangen, maar hebben wel één gezamenlijk belang: de reiziger.”

Spoor

De spoorsector wordt steeds meer een Europese branche. Zo’n sector kan ook niet zonder samenwerking tussen concurrenten. Dit is een lastige zaak, maar het eerste waar de vervoerders het in Nederland over eens werden, is een opleiding. 

Een andere positieve ontwikkeling waar KNV aan heeft bijgedragen is dat er enkele jaren geleden is gestart met het opleiden van machinisten via mbo-opleidingen. “In Nederland wordt nu bijna de helft van de machinisten opgeleid via mbo-opleidingen. Dit gebeurt onder meer in samenwerking met het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam. Echt prachtig om die jonge mensen te zien binnenkomen en te constateren dat ze het in de praktijk buitengewoon goed doen.”

Ook de oprichting van de Stichting Veiligheid en Vakmanschap Railvervoer (VVRV) was een mooie ontwikkeling om mee te maken, vertelt Toet. “VVRV is het CBR van de spoorsector. Het is voor de sector heel mooi dat ze deze overheidstaken zelf mogen uitvoeren en deze enorme verantwoordelijkheid zelf mogen dragen.” VVRV en KNV zijn samen gevestigd in de Malietoren in Den Haag.

Touringcar

Verder hield KNV zich onder leiding van Toet veel bezig met regulering. Met name de taxi- en touringcarsectoren liepen er tegenaan dat regelgeving vanuit Den Haag inefficiënt was en tot ongerechtvaardigde hoge kosten leidt. De KNV-leden begrijpen dat een vergunning geld kost, maar begrijpen niet dat de tarieven in Nederland veel hoger zijn dan in buurlanden. “Dit veroorzaakt boosheid bij onze leden en zal de aandacht blijven opeisen.”

De touringcarsector heeft bijvoorbeeld te maken met het zogenaamde groene reisblad, waarop de vervoerder voor elke reis de bestemming, de route en de gegevens van passagiers invult. De bladen worden uitgegeven door KIWA voor absurd hoge prijzen. “Ieder jaar weer kregen deze ondernemers een rekening, waarvan ze denken: waar is dit voor nodig?”, aldus Toet. “Er zijn inmiddels ook andere, goedkopere aanbieders actief. Maar hun formulieren worden, hoewel ze identiek zijn, als illegaal beschouwd. Die strijd is nog niet gestreden.”

Taxi

In de taxibranche is veel te doen geweest rondom de invoering van de Boord Computer Taxi. De taxisector worstelde met de invoering van de registratieapparatuur, die vanuit het Rijk werd verplicht. KNV heeft bemiddeld om de invoering van de BCT soepeler te laten verlopen en de kosten met de overheid te delen. Ook een mooie ontwikkeling is de invoering van de Toegelaten Taxi Organisatie (TTO) geweest, vertelt Toet. “Eerst begon Amsterdam hiermee. De chauffeurs moesten zich gaan organiseren in een TTO om gebruik te mogen blijven maken van bepaalde taxistandplaatsen.”

Daarna ondertekenden de gemeente Den Haag, Stichting Taxibelang Haaglanden (STH) en KNV Taxi het Haagse Taxiconvenant. In het convenant werd afgesproken dat de taxibranche criteria ontwikkelt voor een Haags taxikeurmerk, en chauffeurs gaat opleiden voor dit keurmerk. “We hebben voor straattaxi’s in Den Haag het HTx kwaliteitskeurmerk ontwikkeld en TTO’s geïntroduceerd. 750 Haagse taxichauffeurs volgden hiervoor een opleiding ’s avonds na kantooruren in de KNV-vergaderzaal.” In navolging van Amsterdam en Den Haag introduceerden ook andere steden het TTO-systeem.

Opvolger

Hubert Andela volgt Toet per 1 januari 2018 op als directeur van KNV. Andela zal deze functie combineren met zijn werk als secretaris van KNV Taxi en Zorgvervoer. “De belangrijkste uitdagingen voor mijn opvolger zijn om de schotten te slopen, die in de vorige eeuw zijn neergezet tussen de vervoerssectoren. Die schotten hinderen de modernisering van het beroepspersonenvervoer.”

“Onze samenleving wordt steeds meer een Europese samenleving. Wij hebben als mensen vaak de neiging om, als het een beetje moeilijk wordt, onze rug toe te keren naar de complexe buitenwereld en ons dan maar te beperken tot de nabije omgeving met korte termijn-problemen. Dat zie je op landelijk niveau, op Europees niveau maar ook op verenigingsniveau. ”

De grootste uitdaging voor de sector is volgens Toet om de energietransitie die de sector doormaakt, voldoende te ondersteunen. “We zien op dit moment dat de taxi- en OV-sector druk bezig zijn met elektrificeren. Tien jaar geleden voorzagen deskundigen dat elektrificatie van OV-bussen vast wel ging gebeuren. Maar dat het zo snel zou gaan, is beter dan we hadden durven hopen. Je ziet nu dat gasbussen worden uitgefaseerd en elektrisch vervoer het werk overneemt. Dit geeft vertrouwen dat met taxi’s en personenauto’s hetzelfde gebeurt.”

Uitdagingen voor Mobiliteitsalliantie

De Mobiliteitsalliantie heeft het nodige bewerkstelligd in het nieuwe regeerakkoord. Daarin staan enorme opgaven ten aanzien van de CO2-uitstoot. 

“De sectoren waarin KNV opereert zijn van natura heel erg duurzaam. Dat maakt dat KNV zich volmondig achter de klimaatdoelstellingen kan scharen. Dat moet ook wel, want dertig procent van de CO2-uitstoot wereldwijd komt voort uit mobiliteit. Gek genoeg komen de woorden ‘modal shift’ niet meer voor in de Europese politiek en al helemaal niet in het Nederlandse Energieakkoord. Het zou beter zijn voor de wereld dat dit begrip wordt afgestoft.”

“VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO schrijven in hun toekomstvisie ‘NL Next Level’ dat de energietransitie niet alleen vanuit overheidsgeld gefinancierd kan worden. Daarvoor is ook private financiering nodig. Het is belangrijk dat aan deze plannen de komende maanden invulling en uitvoering wordt gegeven.”

EU-project

Na zijn vertrek bij KNV zal Toet in opdracht van de werkgeversvereniging het tweejarige EU-digitaliseringsproject ELETA leiden. Het innovatieproject heeft als doel om de elektronische uitwisseling van informatie over de geschatte aankomsttijden (Estimated Time of Arrival/ETA) real time uit te wisselen tussen de ketenpartners bij intermodale shuttletreinen.

Dit interview verscheen eerder in het blad Nederlands Vervoer, een uitgave van ProMedia Group.

Lees ook:

Spooricoon Ad Toet neemt afscheid als directeur van KNV

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.