spooronderhoud, werkzaamheden

Spoorbeheerder ProRail sluit vier tienjarige PGO-contracten af

Spooraannemers Asset Rail, Strukton Rail, BAM Rail en VolkerRail en spoorbeheerder ProRail hebben voor vier onderhoudsgebieden contracten afgesloten volgens de methode van prestatiegericht onderhoud (PGO). Met de overeenkomst moet verder invulling worden gegeven aan het convenant dat in 2013 met de aannemers werd gesloten. De contracten kennen nu een looptijd van tien jaar, waar dat eerder nog vijf jaar was. Dit om langetermijn-investeringen te stimuleren. 

Het onderhoud op basis van de nieuwe contracten start in de contractgebieden ‘Gelre2’ met Asset Rail, Strukton Rail in contractgebied ‘Wadden’, contractgebied Den Haag met BAM Rail en contractgebied Twente met VolkerRail.

PGO

De nieuwe contracten verschillen van de eerdere PGO-contracten en zijn voornamelijk gericht op preventie en kwaliteitsverbetering, zo stelt BAM Rail. Er zijn strengere regels voor onder andere storingsherstel, het aantal storingen en veiligheidswaarden in opgenomen.

“Anderzijds stimuleren de contracten een kwaliteitscirkel van voortdurend leren en verbeteren.” Dit moet naar zeggen van de spooraannemer uiteindelijk resulteren in een continu verbeterproces met als resultaat een robuuster spoor.

Contract

Een belangrijke wijzigingen van de huidige contracten ten opzichte van de eerdere overeenkomsten, is dat ze nu een looptijd van tien jaar kennen. Eerder was dit nog vijf jaar. De gedachte achter de uitbreiding is dat het de aannemers moet stimuleren en het mogelijk moet maken om meer investeringen voor de lange termijn te doen. In opleiding van personeel en infrastructuur bijvoorbeeld.

In de komende periode wordt de contractvorm verder doorontwikkeld, zo wordt gesteld. ProRail toetst gedurende de looptijd van de contracten op de kwaliteit van het spoor.

Aanbesteding

In het spoorbeheer wordt sinds 2008 gewerkt met contracten op basis van prestatiegericht onderhoud. Dit is voortgekomen uit de wens van de Nma en de Europese Commissie om het spooronderhoud ook openbaar aan te besteden zoals dat in andere bouwsectoren al gebruikelijk was.

Het onderhoud in elf contractgebieden verloopt nu via de PGO-methode (openbare aanbesteding). In de resterende gebieden is op dit moment nog sprake van de klassieke OPC-methode (geen concurrentie). Die gebieden worden tot 2018 aanbesteed.

Auteur: Redactie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.