‘TEMRA, creating mobility’ wint Summer Challenge 2017

De Summer Challenge 2017 is gewonnen door het team TEMRA, creating mobility. De vijf leden in het team, werkzaam bij RET, InTraffic, NS, ProRail en GVB, bedachten een idee om binnen tien jaar vraaggestuurd OV te kunnen leveren. De Summer Challenge is een wedstrijd die jaarlijks wordt georganiseerd door het jongerennetwerk Jonge Veranderaars.

Jonge professionals uit de OV-sector mogen dan in teams meedenken over vraagstukken in de sector. Ditmaal was het thema ‘Mobility as a Service, samen voor een aangename reis’. De Rotterdamse stadsvervoerder RET heeft al contact gelegd met de winnaars om hun idee te gaan uitproberen in Vlaardingen.

Fases

De vijf teamleden in TEMRA, creating mobility, zijn van mening dat de mobiliteitswereld momenteel niet toereikend is georganiseerd om te voldoen aan de vraag. Daarom presenteerden zij het idee om vraaggestuurd OV in drie fases in te voeren. In eerste instantie wordt gestart met vraaggestuurd OV op kleine schaal, waarbij dezelfde vervoerder als nu het vervoer blijft aanbieden. Hierna wil het team een platform ontwikkelen waarin reizigers hun reis kunnen boeken en betalen. In de laatste fase moet het concessiebeleid worden aangepast.

In totaal namen er 56 professionals deel aan de wedstrijd, in 10 teams. De jury bestond uit Frank Ardesch (NS), Rolf Dollevoet (ProRail/TU Delft), Hellen van Dongen (Ministerie van IenM), Jan Koers (InTraffic/Railforum), Pedro Peters (OVNL) en Marije de Vreeze (Connekt).Het winnende team is beloond met een prijs van 2000 euro, wat de winnaars kunnen gebruiken voor de de verdere uitwerking van hun idee.

Pilot RET

De eerste pilot staat al in de planning. RET merkt in Vlaardingen dat er een grote behoefte is om vraaggestuurd te gaan rijden. De Rotterdamse vervoerder rijdt namelijk 40 ritten per dag, maar vervoert gemiddeld slechts 8 mensen per rit. TEMRA heeft enkele adviezen gegeven hoe de problemen van de RET op die lijn vermindert kunnen worden, zoals het aanvragen van een reis via de bestaande RET-app of via bestaande informatiezuilen.

Ook zullen reizigers een bericht krijgen wanneer het voertuig er bijna is, om te voorkomen dat reizigers lang moeten wachten en na de rit wordt de reiziger altijd om feedback gevraagd. Op die manier kan het winnende team haar hypothese testen en krijgt de RET inzicht in de mogelijkheden om kleinschalig vraaggestuurd OV te realiseren.

Auteur: Inge Jacobs

Inge is redacteur van SpoorPro en vaste redacteur van OVPro, het vakblad voor OV-professionals.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.