Goederentrein bij Rheden

‘Al acht aanvragen voor subsidie modal shift’

Een goederentrein passeert Rheden.Rob Dammers / Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Er zijn sinds 1 januari acht aanvragen ingediend voor de subsidieregeling 2023-2026 waarmee de modal shift van weg naar water en spoor gestimuleerd moet worden. Dit meldt Stichting Connekt, uitvoeringsorganisatie van de regeling. Modal Shift is een Nederlandse subsidieregeling voor de transportsector. Doel van de regeling is om meer goederen over het water (binnenvaart) of via het spoor te vervoeren in plaats van over de weg (de zogeheten ‘modal shift’). De huidige subsidieregeling loopt van 2023–2026.

Er zijn tot nu toe vijf aanvragen ingediend voor verplaatsing van containers naar de binnenvaart en drie voor verplaatsing naar het spoor. “Dat is best veel. Zeker als je bedenkt hoe uitgebreid het aanvraagformulier is dat partijen moeten invullen”, stelt programmamanager Hans Keetman van Connekt, de uitvoeringsinstantie van de subsidie.

Over het aangevraagde bedrag wil Keetman op dit moment nog niks zeggen. De aanvragen moeten bovendien nog beoordeeld worden, waardoor sommige aanvragen nog zouden kunnen afvallen. Ook is er soms nog aanvullende informatie nodig van de aanvragers. Al met al verwacht Keetman in het tweede kwartaal van dit jaar de eerste resultaten over de goedgekeurde aanvragen bekend te kunnen maken.

Doel: 200 teu per dag naar het spoor

In oktober gaf de Europese Commissie toestemming voor het verdelen van 22,5 miljoen euro om de sector te stimuleren goederen via het spoor of het water te vervoeren in plaats van over de weg. Doel van de modal shift is om op de corridors Zuid en Zuid-Oost dagelijks 2.200 TEU containers van weg naar binnenvaart of spoor te ‘shiften’. Achterliggend doelen vormen natuurlijk de stikstofproblematiek en de klimaatdoelen: 50 procent minder CO2-uitstoot in 2030 en 95 procent minder in 2050, ten opzichte van 1990.

Partijen die lading aanbieden, zoals verladers en expediteurs, kunnen 20 euro krijgen per container, of in het geval van bulk een equivalent daarvan, die zij structureel niet over de weg, maar over het spoor of via de binnenvaart vervoeren. Het bedrag van ruim 22,5 miljoen euro is tot eind 2025 beschikbaar. Voor het spoor is een bedrag van 7,5 miljoen euro beschikbaar, waarvan 2,5 miljoen in 2023 gebruikt kan worden. Bedrijven ontvangen de subsidie voor een periode van twee jaar. Voor de binnenvaart is in totaal een bedrag van 15 miljoen euro beschikbaar, waarvan 5 miljoen voor 2023.

Voor het spoor is de subsidie voor het hele land beschikbaar. De verladers en expediteurs dienen dan wel gemiddeld minimaal 3 teu per dag, gebaseerd op 250 dagen per jaar, te verplaatsen over een afstand van minimaal 35 kilometer. Verladers en expediteurs in de binnenvaart komen in aanmerking voor de subsidie wanneer zij vracht verplaatsen naar de corridors Oost, Zuid en Zuid-Oost. Dit zijn de verbindingen tussen de haven van Amsterdam en de haven van Antwerpen en de verbindingen tussen de haven van Rotterdam en Duitsland via Arnhem-Nijmegen en Venlo. Het uiteindelijke doel is om structureel minimaal 2.800 teu per dag naar de binnenvaart en 200 teu per dag naar het spoor te verplaatsen.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Simone van der Lee van Nieuwsblad Transport.

Lees ook:

‘Investering in Lage Zwaluwe is bijdrage aan betere ontsluiting en modal shift’

‘Verladers kiezen door energieprijzen sneller voor weg in plaats van spoor’

KiM: Effect subsidieregeling spoorgoederenvervoer niet vast te stellen door corona

Auteur: Jeroen Baldwin

Jeroen Baldwin is verslaggever, journalist en redacteur voor SpoorPro.nl

Reageer ook

U bent ingelogd als "".

Indien dit onjuist is, kunt u uitloggen.

Nog maximaal tekens