Goederentrein, gevaarlijke stoffen

BAM start spoorwerkzaamheden voor veiliger vervoer gevaarlijke stoffen

Goederentrein, gevaarlijke stoffen

BAM start deze maand in Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal met de uitvoering van een aantal maatregelen die het spoor veiliger maken. Dit moet ervoor zorgen dat bij een ongeval bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor geen vloeistof of vervuild bluswater in open water of bij woningen aan het spoor terecht kan komen. Halverwege het jaar zijn de werkzaamheden klaar.

Het Rijk maakte in 2013 bekend dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoortraject Moerdijk-Halderberge-Roosendaal fors zou toenemen. Daardoor kwam de veiligheid rond het spoor in de betreffende gemeenten hoog op de agenda. In Moerdijk loopt het spoor door Zevenbergen, in Halderberge door Oudenbosch.

Na een lobby van betrokken gemeentebesturen en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant stelde het Rijk vijf miljoen euro beschikbaar voor uiteenlopende maatregelen, boven op de al bestaande wettelijke maatregelen. Die zorgen voor extra veiligheid van omwonenden bij een eventueel ongeval op het spoor.

Maatregelen

Op diverse plekken wordt het mogelijk om sloten langs het spoor en andere waterlopen in de omgeving van het spoor af te sluiten. Dit gebeurt door het plaatsen van een betonnen buis, die de brandweer dichtdraait bij een eventueel ongeval met lekkende chemische vloeistof. Die vloeistof kan dan niet wegstromen.

Datzelfde geldt voor eventueel vervuild bluswater. Een compartiment in de sloot of waterloop vangt de chemische vloeistof of het vervuilde bluswater op. De brandweer maakt later de sloot of waterloop leeg en schoon, zodat de vervuiling beperkt blijft. Het compartiment vangt ook chemische vloeistof of vervuild bluswater op dat via de openbare weg wegstroomt. In de weg komen speciale roostergoten die de verbinding vormen naar de nabij gelegen sloot of waterloop.

Vloeistofschermen

Een andere belangrijke maatregel vormt het aanbrengen van vloeistofschermen. Deze voorkomen dat bij een eventueel ongeval met lekkende chemische vloeistof, een deel van deze vloeistof of vervuild bluswater kan wegstromen naar nabij gelegen woningen. Het gaat vooral om plekken waar geen sloot langs het spoor aanwezig is en woningen met hun voordeur of achtertuin tegen het spoor aan liggen.

De vloeistofschermen bestaan uit lage kunststof schermen, die zodanig met elkaar zijn verbonden dat vloeistofdichtheid is verzekerd. Deze maatregel houdt tevens in dat vloeistoffen veilig en gecontroleerd worden afgevoerd. Andere maatregelen zijn onder meer de aanleg van een toegangsweg naar het spoor voor een beter bereikbaarheid voor de hulpdiensten in Oudenbosch en de aanleg van een evacuatieroute voor bewoners in Roosendaal.

Planning werkzaamheden

Hoewel er al een aantal werkzaamheden begin dit jaar plaatsvinden in Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal, wordt een deel van de werkzaamheden in Oudenbosch en Zevenbergen in 2023 uitgevoerd. Dit wordt gedaan omdat dit gecombineerd kan worden met enkele ingrijpende werkzaamheden aan en rond het spoor door ProRail.

De spoorbeheerder gaat dat jaar op diverse plaatsen het ballastbed stabiliseren. Ook de zogeheten ‘bovenbouw’ van het spoor wordt aangepakt. Dit zijn de dwarsliggers, de rails en de bevestigingsmaterialen van de rails aan de dwarsliggers. Ook de wissels en overwegen behoren tot de bovenbouw. ProRail verwijdert in 2023 ook de zogeheten wachtsporen die naast het hoofdspoor liggen.

Veiligheidsmaatregelen

Bij de veiligheidsmaatregelen in Oudenbosch, waarvan de uitvoering opschuift naar 2023, gaat het om de aanleg van enkele roostergoten in de rijbaan: ten zuidoosten van de spoorwegovergang Vaartweg-Molenstraat en aan beide zijden van de spoorwegovergang Bosschendijk. De aanleg van de roostergoten gebeurt in combinatie met de verwijdering door ProRail van het wachtspoor.

In Zevenbergen gaat het om de aanleg van roostergoten in de rijbaan ter hoogte van de spoorwegovergang Hazeldonkse Zandweg. Ten slotte plaatst ProRail In Zevenbergen aan de zijde van de Burgemeester Vogelstraat en Wilhelminapark een aantal geluidschermen tussen de spoorwegovergangen Hazeldonkse Zandweg en De Langeweg. Volgens het landelijk Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) gebeurt dit uiterlijk in 2028.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.