Uniforme wetgeving spoorvervoer Europa-China in de maak

Een gemeenschappelijke vrachtbrief CIM/SMGS is de eerste stap naar uniforme wetgeving voor het goederenvervoer per spoor tussen Europa en Azië. Op dit moment moet het spoorgoederenverkeer tussen Europa en Azië nog een soort onzichtbare grens over. Op de route zijn namelijk twee verschillende wettelijke regimes van toepassing. Waar in Europa de CIM Uniform Rules van toepassing zijn, passen Rusland, China en andere Aziatische landen het SMGS-verdrag toe.

Erik Evtimov, plaatsvervangend secretaris-generaal van het CIT, gaat uitleggen hoe de uniforme wetgeving kan worden gerealiseerd tijdens de RailFreight Summit 2019 op 15 en 16 mei in de Poolse haven van Gdansk. In dit interview geeft hij alvast uitleg over het onderwerp.

Harmonisatie

“Het bestaan ​​van de wettelijke hindernissen leidt tot een onderbreking van het verkeer, wat zorgt voor vertragingen, extra kosten en administratieve lasten op de Nieuwe Zijderoute. De gemeenschappelijke vrachtbrief CIM/SMGS en een standaard behandeling van claims zijn slechts de eerste stappen naar een veel ambitieuzer doel: het creëren van uniforme wetgeving voor goederenvervoer per spoor tussen Europa en Azië “, zegt Evtimov.

Dit doel wordt actief nagestreefd door het CIT in samenwerking met OSJD en UNECE, andere organen betrokken bij vervoer tussen de werelddelen. Als resultaat van deze samenwerking werd in februari 2013 door 37 vertegenwoordigers van de deelnemende landen de politieke verklaring ondertekend, over de invoering van een uniforme Euraziatische spoorwegvervoerswet. Dit duidde op een toezegging om officieel te beginnen met het harmoniseren van de voorschriften binnen het kader van de VN.

Succesverhaal

“De gemeenschappelijke vrachtbrief CIM/SMGS is een opmerkelijk succesverhaal. Toegepast op meer dan 50 assen in 4 TEN-corridors zorgt het voor veel betrouwbaarder en doelmatiger internationaal spoorgoederenvervoer dat gemakkelijk kan concurreren met zeevervoer “, legt Evtimov uit. “In de afgelopen jaren werd het toegepast op langeafstandsroutes van China naar West-Europa. Bovendien onderzoekt CIT samen met zijn leden of er nog andere mogelijkheden zijn voor de CIM/SMGS-vrachtbrief, zoals voor multimodaal vervoer over zee, voornamelijk op de Oostzee en de Zwarte Zee.”

Bovendien zal het uniforme papierwerk binnenkort in digitale vorm beschikbaar zijn. Samen met experts heeft CIT de respectieve wettelijke, functionele en technische specificaties voor de papierloze vrachtbrief opgesteld. Na de meest recente aanpassingen en updates zal de nieuwe versie van de documenten voor de e-consignment note CIM/SMGS in juli 2019 worden gepubliceerd, aldus Evtimov.

Tijdlijn

Het project “Legal Interoperability CIM/SMGS” vindt zijn oorsprong bij de Conferentie over de internationale spoorvervoerswet, die plaatsvond in Kiev in oktober 2003. Hier stelden de deelnemers duidelijk hun doel om een ​​gemeenschappelijke vrachtbrief beschikbaar te maken, die gebruikt kan worden op de route tussen de werelddelen en voldoet aan moderne eisen. Het werd aangemerkt als een topprioriteit en de CIT ging akkoord met de verantwoordelijkheid voor deze taak.

In de eerste fase werkte CIT de nieuwe gemeenschappelijke vrachtbrief uit, gebaseerd op de ervaringen en behoeften van de CIM- en SMGS-spoorwegen en douanevertegenwoordigers. De gemeenschappelijke vrachtbrief werd beschikbaar vanaf 1 september 2006 en vergezeld van een handleiding. In de tweede fase van het project werd een nieuw gemeenschappelijk formeel rapport CIM/SMGS opgesteld en aan de handleiding toegevoegd. Dit maakt een gestandaardiseerde procedure voor claimafhandeling mogelijk.

CIT

De CIT is een internationale vereniging die in 1902 werd opgericht en actief is op het gebied van grensoverschrijdend internationaal railvervoer. Hoewel het werk van CIT hoofdzakelijk is gericht op de praktische uitvoering van het COTIF, het Verdrag inzake internationaal spoorwegverkeer, heeft het gewerkt aan de totstandbrenging van de uniforme internationale spoorvervoerswetgeving.

“Na meer dan 100 jaar is er veel bereikt. Maar er moet er nog veel gebeuren om een ​​snel en betrouwbaar spoorsector van goederen en passagiers te waarborgen, met duidelijke, samenhangende rechten en plichten voor alle betrokken partijen”, concludeert Evtimov.

RailFreight Summit Gdansk

De RailFreight Summit 2019 is de tweede editie van het evenement, dat dit jaar in Gdansk wordt gehouden. Op 15 en 16 mei komen topsprekers samen in deze intermodale hub om de Nieuwe Zijderoute-verbindingen en andere routes door Polen en Midden-Europa te bespreken. Intermodale hubs en opkomende markten behoren ook tot de thema’s.

Auteur: Majorie van Leijen

Majorie van Leijen is redacteur van SpoorPro.nl en het internationale vakblad voor professionals in het spoorgoederenvervoer RailFreight.com.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Uniforme wetgeving spoorvervoer Europa-China in de maak | SpoorPro.nl

Uniforme wetgeving spoorvervoer Europa-China in de maak

Een gemeenschappelijke vrachtbrief CIM/SMGS is de eerste stap naar uniforme wetgeving voor het goederenvervoer per spoor tussen Europa en Azië. Op dit moment moet het spoorgoederenverkeer tussen Europa en Azië nog een soort onzichtbare grens over. Op de route zijn namelijk twee verschillende wettelijke regimes van toepassing. Waar in Europa de CIM Uniform Rules van toepassing zijn, passen Rusland, China en andere Aziatische landen het SMGS-verdrag toe.

Erik Evtimov, plaatsvervangend secretaris-generaal van het CIT, gaat uitleggen hoe de uniforme wetgeving kan worden gerealiseerd tijdens de RailFreight Summit 2019 op 15 en 16 mei in de Poolse haven van Gdansk. In dit interview geeft hij alvast uitleg over het onderwerp.

Harmonisatie

“Het bestaan ​​van de wettelijke hindernissen leidt tot een onderbreking van het verkeer, wat zorgt voor vertragingen, extra kosten en administratieve lasten op de Nieuwe Zijderoute. De gemeenschappelijke vrachtbrief CIM/SMGS en een standaard behandeling van claims zijn slechts de eerste stappen naar een veel ambitieuzer doel: het creëren van uniforme wetgeving voor goederenvervoer per spoor tussen Europa en Azië “, zegt Evtimov.

Dit doel wordt actief nagestreefd door het CIT in samenwerking met OSJD en UNECE, andere organen betrokken bij vervoer tussen de werelddelen. Als resultaat van deze samenwerking werd in februari 2013 door 37 vertegenwoordigers van de deelnemende landen de politieke verklaring ondertekend, over de invoering van een uniforme Euraziatische spoorwegvervoerswet. Dit duidde op een toezegging om officieel te beginnen met het harmoniseren van de voorschriften binnen het kader van de VN.

Succesverhaal

“De gemeenschappelijke vrachtbrief CIM/SMGS is een opmerkelijk succesverhaal. Toegepast op meer dan 50 assen in 4 TEN-corridors zorgt het voor veel betrouwbaarder en doelmatiger internationaal spoorgoederenvervoer dat gemakkelijk kan concurreren met zeevervoer “, legt Evtimov uit. “In de afgelopen jaren werd het toegepast op langeafstandsroutes van China naar West-Europa. Bovendien onderzoekt CIT samen met zijn leden of er nog andere mogelijkheden zijn voor de CIM/SMGS-vrachtbrief, zoals voor multimodaal vervoer over zee, voornamelijk op de Oostzee en de Zwarte Zee.”

Bovendien zal het uniforme papierwerk binnenkort in digitale vorm beschikbaar zijn. Samen met experts heeft CIT de respectieve wettelijke, functionele en technische specificaties voor de papierloze vrachtbrief opgesteld. Na de meest recente aanpassingen en updates zal de nieuwe versie van de documenten voor de e-consignment note CIM/SMGS in juli 2019 worden gepubliceerd, aldus Evtimov.

Tijdlijn

Het project “Legal Interoperability CIM/SMGS” vindt zijn oorsprong bij de Conferentie over de internationale spoorvervoerswet, die plaatsvond in Kiev in oktober 2003. Hier stelden de deelnemers duidelijk hun doel om een ​​gemeenschappelijke vrachtbrief beschikbaar te maken, die gebruikt kan worden op de route tussen de werelddelen en voldoet aan moderne eisen. Het werd aangemerkt als een topprioriteit en de CIT ging akkoord met de verantwoordelijkheid voor deze taak.

In de eerste fase werkte CIT de nieuwe gemeenschappelijke vrachtbrief uit, gebaseerd op de ervaringen en behoeften van de CIM- en SMGS-spoorwegen en douanevertegenwoordigers. De gemeenschappelijke vrachtbrief werd beschikbaar vanaf 1 september 2006 en vergezeld van een handleiding. In de tweede fase van het project werd een nieuw gemeenschappelijk formeel rapport CIM/SMGS opgesteld en aan de handleiding toegevoegd. Dit maakt een gestandaardiseerde procedure voor claimafhandeling mogelijk.

CIT

De CIT is een internationale vereniging die in 1902 werd opgericht en actief is op het gebied van grensoverschrijdend internationaal railvervoer. Hoewel het werk van CIT hoofdzakelijk is gericht op de praktische uitvoering van het COTIF, het Verdrag inzake internationaal spoorwegverkeer, heeft het gewerkt aan de totstandbrenging van de uniforme internationale spoorvervoerswetgeving.

“Na meer dan 100 jaar is er veel bereikt. Maar er moet er nog veel gebeuren om een ​​snel en betrouwbaar spoorsector van goederen en passagiers te waarborgen, met duidelijke, samenhangende rechten en plichten voor alle betrokken partijen”, concludeert Evtimov.

RailFreight Summit Gdansk

De RailFreight Summit 2019 is de tweede editie van het evenement, dat dit jaar in Gdansk wordt gehouden. Op 15 en 16 mei komen topsprekers samen in deze intermodale hub om de Nieuwe Zijderoute-verbindingen en andere routes door Polen en Midden-Europa te bespreken. Intermodale hubs en opkomende markten behoren ook tot de thema’s.

Auteur: Majorie van Leijen

Majorie van Leijen is redacteur van SpoorPro.nl en het internationale vakblad voor professionals in het spoorgoederenvervoer RailFreight.com.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.