Het beoogde terrein voor de railterminal in Bleiswijk

‘Aanleg klimaatneutrale railterminal Bleiswijk kansrijk’

De aanleg van een railterminal in een gebied nabij het veilingterrein in Bleiswijk maakt de ontwikkeling van de eerste klimaatneutrale vervoersketen wereldwijd mogelijk. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Railbrokerz in opdracht van de gemeente Lansingerland. 
Bleiswijk is een logistiek centrum waar dagelijks honderden vrachtwagens vol producten zoals groente, bloemen en planten de regio in en uitrijden. Dit transport gebeurt nu grotendeels per vrachtwagen. Dit heeft als gevolg dat er veel verkeersbewegingen zijn en een hoge uitstoot van CO2.

Extern adviesbureau Railbrokerz heeft in opdracht van de gemeente onderzocht en berekend wat de kansen zijn voor de aanleg van een duurzame railterminal in Bleiswijk. Daaruit blijkt dat elektrisch railtransport ongeveer tachtig procent CO2-reductie oplevert ten opzichte van wegtransport. Als ook het lokale transport, de overslag en de koeling volledig elektrisch worden, is de CO2-besparing nog veel groter. Directeur Mark Remie van Railbrokerz: “Met een elektrische trein, elektrische vrachtafhandelingen en elektrisch voor- en natransport heb je een volledig CO2-neutrale keten. Dus een biotomaat komt ook bio op je bord.”

Duurzame railterminal

De beoogde locatie is een gebied rondom het veilingterrein vanaf de A12 en het spoor tot aan de bebouwde kom. 

Bleiswijk en de regio eromheen is al een soort goederenhub, vanwege een groot aantal ingaande en uitgaande goederenstromen.

Volgens Railbrokerz zullen deze ladingen door de bouw van een railterminal nog meer gebundeld en geconcentreerd worden, waardoor een zeer efficiënte terminal kan ontstaan. Deze efficiency zorgt er volgens het adviesbureau voor dat spoorvervoer ook al bij kleinere afstanden of hoeveelheden interessant kan worden voor bedrijven.

Spoorvervoer

Volgens de berekeningen van Railbrokerz wordt het lokale transport via de trein wordt drie tot negen procent goedkoper dan voor bedrijven die buiten het terrein gevestigd zijn. 

Op het terrein dient alleen een laad- en losterrein te worden aangelegd. Het parkeren van containers en trailers is nu al op het terrein mogelijk. Daarmee is het bijvoorbeeld niet nodig om van een tussenopslag gebruik te maken, voordat een container wordt opgehaald. Door het aanleggen van een interne weg of het uitbreiden van de bestaande fietserstunnel zijn bedrijventerreinen in Zoetermeer, Waddinxveen en mogelijk ook Zoeterwoude aan te sluiten op het terrein.

Met een depotfunctie voor voor containers kunnen de kosten van het transport van en naar Bleiswijk met twintig tot veertig procent worden gereduceerd, stelt Railbrokerz. Daarnast zou Bleiswijk van een nationaal distributiecentrum tot een Europees distributiecentrum kunnen uitgroeien. Een container- en trailerhub, zeker richting het Verenigd Koninkrijk, kan daarnaast ook conventionele treinen aantrekken met losse bulk (niet in containers of trailers).

CO2-reductie

Door Bleiswijk aan te sluiten op het elektrisch spoornet en ook het lokale transport en de overslag elektrisch uit te voeren, ontstaat volgens het adviesbureau een keten die inhonderd procent CO2-neutraal is. De elektriciteit voor het transport zou daarbij lokaal kunnen worden opgewekt en aan het transport worden geleverd.

Uit de berekeningen van Railbrokerz komt naar voren dat vervoer per spoor voor veel populaire bestemmingen “minimaal even duur” maar “vaak zelfs goedkoper” is dan transport over de weg. Daarnaast maakt de aanleg van de terminal vervoer naar veel meer bestemmingen wereldwijd mogelijk, tot aan China toe.

Geïnteresseerde bedrijven

Een aantal bedrijven uit binnen- en buitenland heeft al aangegeven interesse te hebben in de railterminal, met als conceptnaam Holland Rail Terminal. Samen met hen en vertegenwoordigers van de overheid, het spoorwegnetwerk en diverse brancheorganisaties, wordt bekeken welke stappen verder ondernomen moeten worden om van de Holland Rail Terminal een succes te maken.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.