Goederentrein, station Breda Centraal, Brabantroute

Minder gevaarlijke stoffen via omleidingsroutes Betuweroute

Foto: Marieke van Gompel

Het aantal wagons met gevaarlijke stoffen dat gebruikmaakt van de omleidingsroutes van de Betuweroute, zal het komende jaar met 3200 afnemen. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft hierover afspraken gemaakt met spoorvervoerders en provincies Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Gelderland. Het Rijk investeert 110 miljoen euro in het verbeteren van de veiligheid op het spoor en het terugdringen van de hinder van goederentreinen voor de omgeving.

De overschrijdingen van de risicoplafonds op het spoor op de Brabantroute, de Bentheimroute en de trajecten naar deze routes toe leidden tot zorgen bij lokale overheden en omwonenden. Om de veiligheid op deze spoorroutes verder te vergroten en de hinder voor omwonenden verder te beperken, zijn extra maatregelen afgesproken met de provincies Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Gelderland.

Omleidingsroutes Betuweroute

Een van de afspraken die is gemaakt is dat de Brabantroute wordt onlast. Sinds augustus van dit jaar rijdt een trein die twee keer per week de gevaarlijke stoffen acrylnitril en butadiëen vervoert tussen Geleen en Frankrijk, niet meer via de Brabantroute en Roosendaal naar België, maar via een alternatieve route. “Dit scheelt op jaarbasis 1800 wagons die binnen de risicoplafonds kunnen worden verplaatst”, meldt de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

Verder wordt de Benthemroute ontlast, doordat een goederentrein die brandbaar gas vervoerde tussen Geleen en Tjechië niet meer ‘structureel’ via deze route rijdt. In 2015 ging het om 1450 wagons. “De herroutering leidt tot een forse afname van het gasvervoer door steden als Utrecht, Amersfoort en Apeldoorn maar tot een tijdelijke toename op het traject Den Bosch-Arnhem”, meldt Dijksma. Als de zuidoostboog van de Betuweroute bij Meteren eind 2016 opent, gaat deze trein vanaf Meteren via de Betuweroute rijden.

Risicoplafonds

Andere oplossingen om de overschrijdingen van de risicoplafonds terug te dringen zijn het beter benutten van de binnenvaart en beter overleg met het Bondsministerie en DB Netz. Volgens Dijksma is de manier waarop aan Duitse zijde de capaciteit wordt verdeeld één van de oorzaken van de overschrijdingen van de risicoplafonds.

“Omdat Basisnet nationale wetgeving is, hoeft men aan Duitse zijde geen rekening te houden met de routeringsprincipes die uit Basisnet voortvloeien. Daarom onderzoek ik of er mogelijkheden zijn om met inbreng van Duitse zijde het grensoverschrijdend vervoer van gevaarlijke stoffen in ons land meer in lijn te brengen met Basisnet”, legt ze uit.

Veiligheidsmaatregelen

Verder worden er diverse extra veiligheidsmaatregelen genomen, waarvoor een budget van 110 miljoen euro is vrijgemaakt. Zo worden ketelwagens uitgerust met crashbuffers en worden goederentreinen zo samengesteld dat de gevolgen bij een calamiteit zo beperkt mogelijk zijn. Ook investeert het ministerie in raildempers, uitbreiding van beveiligingssystemen, verbeteringen aan overwegen en aanleg van spoortunnels.

Dijksma meldt verder dat chloortransporten helemaal van het Nederlandse spoor gaan verdwijnen. Ze maakt hier later dit jaar afspraken over met AkzoNobel die de productie en het gebruik van chloor straks op één locatie plaats laat vinden, waardoor het transport per spoor niet meer nodig is.

Lees ook:

Wilt u dit artikel lezen?

Word nu SpoorPro Premium Abonnee en krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt. Ook krijgt u €100 korting op het SpoorPro Seminar ‘Elektrisch werken aan het spoor’.

start abonnement

Overzicht alle abonnementen

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Minder gevaarlijke stoffen via omleidingsroutes Betuweroute”

Cornelius Koelewijn|06.10.16|14:41

De beste oplossing is natuurlijk om de hele wetgeving voor het Basisnet af te schaffen. Deze wetgeving is nauwelijks uitvoerbaar en schaadt de positie van het goederenvervoer per spoor.
Kan iemand mij uitleggen waarom een trein die in Duitsland aan alle regels en eisen voldoet in Nederland plotseling gevaarlijk is?

En nu opnieuw de binnenvaart sponsoren? Die sector betaalt niet eens een gebruikersheffing voor de waterinfra.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Minder gevaarlijke stoffen via omleidingsroutes Betuweroute | SpoorPro.nl
Goederentrein, station Breda Centraal, Brabantroute

Minder gevaarlijke stoffen via omleidingsroutes Betuweroute

Foto: Marieke van Gompel

Het aantal wagons met gevaarlijke stoffen dat gebruikmaakt van de omleidingsroutes van de Betuweroute, zal het komende jaar met 3200 afnemen. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft hierover afspraken gemaakt met spoorvervoerders en provincies Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Gelderland. Het Rijk investeert 110 miljoen euro in het verbeteren van de veiligheid op het spoor en het terugdringen van de hinder van goederentreinen voor de omgeving.

Wilt u dit artikel lezen?

Word nu SpoorPro Premium Abonnee en krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt. 

start abonnement

Overzicht alle abonnementen

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Minder gevaarlijke stoffen via omleidingsroutes Betuweroute”

Cornelius Koelewijn|06.10.16|14:41

De beste oplossing is natuurlijk om de hele wetgeving voor het Basisnet af te schaffen. Deze wetgeving is nauwelijks uitvoerbaar en schaadt de positie van het goederenvervoer per spoor.
Kan iemand mij uitleggen waarom een trein die in Duitsland aan alle regels en eisen voldoet in Nederland plotseling gevaarlijk is?

En nu opnieuw de binnenvaart sponsoren? Die sector betaalt niet eens een gebruikersheffing voor de waterinfra.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.