DB Schenker Rail

DB Schenker Rail: eis van het OM is klap in het gezicht

De eis van 250.000 euro boete van het Openbaar Ministerie tegen DB Schenker Rail voelt als een klap in het gezicht. Het OM eist de boete omdat de spoorgoederenvervoerder in 2011 regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen heeft overtreden. DB Schenker heeft de Inspectie zelf op de hoogte gesteld van de overtreding. Dat zegt woordvoerder Jelle Rebbers van DB Schenker. “Openheid die kenmerkend is voor een goede veiligheidscultuur wordt zo afgestraft.”

In april 2011 zijn in een zogenaamde gemengde goederentrein afkomstig uit Hagen in Duitsland ook twee ketelwagens beladen met chloor aangekomen op sorteerstation Kijfhoek. De wagens maakten onderdeel uit van een groter transport dat in 2011 werd uitgevoerd vanwege onderhoud aan een chloorfabriek in Rotterdam Botlek.

Maatregelen

DB Schenker zegt direct na dit voorval maatregelen te hebben getroffen. Ook bracht zij de Inspectie Leefomgeving en Transport op de hoogte van de overtreding. Het OM stelde vorige week dat betrokken instanties niet op de hoogte zouden gesteld.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor moet vanwege de risico’s voldoen aan de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Voor chloor gelden vanwege de bijkomende risico’s nog aanvullende voorwaarden. Zo dient chloor vervoerd te worden in treinen waarin geen andere wagons met gevaarlijke stoffen zijn opgenomen dan de wagons met chloor. De reden hiervoor is dat gevaarlijke, licht ontvlambare stoffen een extra risico opleveren voor brand. In het geval van brand kunnen wagons met chloor exploderen. Tijdens het vervoer mag de snelheid van de chloortrein niet hoger zijn dan 60 kilometer per uur.

Eis

“In de luchtvaart maar ook in de chemische industrie is het gebruikelijk dat bedrijven onregelmatigheden actief melden om als sector te kunnen leren van elkaars fouten”, stelt de goederenvervoerder. Het opleggen van een zware straf zou daardoor juist averechts kunnen werken, is de redenatie.

Het OM eiste vorige week voor de rechter 250.000 euro boete van DB Schenker vanwege het meerdere malen vervoeren van gevaarlijke stoffen over het spoor in strijd met de regels. De vervoerder transporteerde onder meer  chloor in combinatie met andere gevaarlijke stoffen. Ook werd er met de trein op een bepaald moment zo’n 30 kilometer te hard gereden. Volgens het OM zouden er geen betrokken instanties op de hoogte zijn gesteld.

Rail Safety Days

DB Schenker neemt diverse maatregelen om het vervoer van gevaarlijke stoffen te verbeteren. Zo organiseerde de vervoerder op 30, 31 en 1 april de Rail Safety Days. Deze dagen zijn gericht op het overdragen van specifieke ‘spoorse’ kennis over het vervoer van gevaarlijke stoffen en een omgang met mogelijke incidenten.

Bij de opzet van het instructie – en oefenprogramma wordt nauw samengewerkt met de bedrijfsbrandweer van Chemelot en ProRail Incidentenbestrijding. Daarbij komen onderwerpen aan bod zoals het vermijden van druppellekkages, de beschikbare informatie tijdens het vervoer en de omgang met incidenten.

Marieke van Gompel

Lees ook:

OM wil boete DB Schenker vanwege onveilig transport gevaarlijke stoffen

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.