Spooraansluiting, chemiebedrijf

Onrust onder verladers over afstoten spooraansluitingen NS

Bedrijven met een spooraansluiting voelen zich voor het blok gezet met het verzoek van NS Spooraansluitingen om de spooraansluiting naar hun bedrijventerrein over te nemen. Als de ondernemingen de spooraansluiting niet overnemen, dan draaien zij op voor de saneringskosten. Dat werd duidelijk tijdens een bijeenkomst over bedrijfsspooraansluitingen bij verladersorganisatie EVO in Zoetermeer.

NS Spooraansluitingen, dochterbedrijf van NS, verhuurt en beheert ongeveer 300 kilometer spoor en 1200 wissels bij ongeveer 250 bedrijven in Nederland. Klanten zijn ondernemingen die een economisch of strategisch belang hebben bij het vervoer van goederen per spoor. 

Omdat spooraansluitingen niet meer de core business is van NS, wil het spoorbedrijf deze aansluitingen afstoten. Om die reden stuurde NS Spooraansluitingen onlangs ondernemingen met een spooraansluiting een brief met het aanbod voor de overname.

De verladers gaven tijdens de bijeenkomst aan de timing van deze brief ‘bijzonder ongelukkig’ te vinden. De ondernemers kampen al met de economische crisis en geven aan geen financiële middelen te hebben voor de overname van de spooraansluitingen.

Discussie

Enkele jaren geleden vond al een discussie plaats over een overname van de aansluitingen door ProRail. De politiek besloot echter dat dit niet mocht. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft later aangegeven de overname van aansluitingen door ProRail te willen heroverwegen, maar de beslissing hierover blijft nog altijd uit. Ondertussen heeft NS Spooraansluitingen al wel de brief voor de overname verstuurd aan de bedrijven. NS zegt woensdag in een reactie ‘door te gaan met het verkopen van de spooraansluitingen’. “Mocht het ministerie hier nog een ander standpunt over innemen dan zullen we daar naar kijken”, aldus woordvoerder Eric Trinthamer.

Verladersorganisatie EVO en Havenbedrijf Rotterdam pleiten ervoor dat de bedrijfsspooraansluitingen in handen van ProRail komen te liggen. Beleidsadviseur Laurie d’Hont van EVO: ”De concessie voor de periode 2015 – 2025 wordt binnenkort aan ProRail verleend. Wij pleiten ervoor dat de spooraansluitingen bij ProRail komen te liggen en dat dit in de concessie wordt opgenomen.”

Taxatie

MoDuRail heeft naar aanleiding van de brief bij diverse bedrijven een taxatie gemaakt van de restwaarde en de rest levensduur van de spooraansluiting. MoDuRail is een samenwerkingsverband van Movares en Dura Vermeer Railinfra dat zich richt op particuliere bedrijfsspooraansluitingen. Edwin Winterkamp van MoDuRail: ”We adviseren de ondernemers om voor overname van de aansluiting kritisch te kijken naar het aanbod en de werkelijke waarde van de spooraansluiting. Een nieuwe eigenaar wordt namelijk ook verantwoordelijk voor het onderhoud.”

”Het is belangrijk om eerst te kijken naar de technische conditie van het spoor zoals de staat van de dwarsliggers, de rails en de bevestigingsmaterialen. Ondernemers dienen zich af te vragen hoe het zit met de milieuvergunningen, geluidsvergunningen en emissie. Alles gaat een rol spelen als het bedrijf de aansluiting overneemt. Zo is bijvoorbeeld verstandig om een bodemonderzoek uit te voeren. Als de bodem vervuild blijkt te zijn, dan zal de verkopende partij hier eerst actie op moeten ondernemen”, zo vervolgt hij.

Contracten

Ook de contractvoorwaarden spelen een belangrijke rol om wel of niet over te gaan tot de overname. Uit een inventarisatie van MoDuRail blijkt dat de aangeboden contracten van elkaar verschillen. EVO zou graag zien dat de contractvoorwaarden worden gestandaardiseerd.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat het belangrijk is dat ondernemers vaststellen hoe het met het economisch en juridisch eigendom zit. In veel gevallen wordt er een economisch contract aangeboden, maar geen juridisch. Bij een economisch contract hebben ondernemers het recht om het spoor te gebruiken, maar zijn zij geen eigenaar. Als er iemand wil gaan bouwen, dan zou de aansluiting alsnog kunnen verdwijnen.

Marieke van Gompel

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.