Rangeerterrein Kijfhoek

Spelregelkader waarborgt veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek

Betrokken partijen hebben dinsdag voor spooremplacement Kijfhoek een spelregelkader ondertekend, waarin veiligheidsafspraken staan. In de overeenkomst staat vastgelegd dat goederentreinen met bepaalde gevaarlijke stoffen op vaste sporen staan die goed bereikbaar zijn voor de hulpdiensten. Ook worden goederentreinen bij aankomst op het emplacement direct gecontroleerd op druppellekkages. De ondertekenaars van het spelregelkader zijn gemeente Zwijndrecht, de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail, Keyrail en spoorgoederenvervoerder DB Schenker Rail.

De Raad van State haalde onlangs een streep door extra veiligheidseisen die de provincie Zuid-Holland had ingesteld voor Kijfhoek. ProRail had bezwaar gemaakt tegen deze eisen. Volgens de Raad mogen lokale autoriteiten deze eisen niet stellen. De provincie stelde de extra veiligheidseisen in nadat in 2011 op Kijfhoek grote problemen ontstonden bij een brandende goederenwagon gevuld met ethanol. Met de extra voorschriften wilde de provincie de veiligheidsrisico’s van het toenemende aantal te rangeren wagons beperken. Zij stelde de extra eisen in op aandringen van de gemeente Zwijndrecht.

De gemeente Zwijndrecht en de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid maakten zich zorgen na de uitspraak van de Raad van State. Om die zorgen weg te nemen, hebben betrokken partijen in goed overleg extra afspraken gemaakt. Met de ondertekening van het spelregelkader onderstrepen partijen het gezamenlijk belang om tot deze afspraken te komen. De partijen gaan periodiek rapporteren over de naleving van deze werkafspraken.

Uitspraak

De uitspraak van de Raad van State maakt volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu nog eens duidelijk dat “de landelijke regelgeving voor emplacementen gemoderniseerd dient te worden”. Al voor deze uitspraak was het kabinet bezig de regelgeving voor rangeeremplacementen verder te vereenvoudigen en te uniformeren. Deze nieuwe regels zullen worden opgenomen in het kabinetsvoorstel voor de Omgevingswet. Tot die tijd geldt het spelregelkader met afspraken voor Kijfhoek.

Kijfhoek is het grootste goederenspooremplacement van Nederland, met een voor Nederland uniek rangeerproces waarbij gebruik wordt gemaakt van een heuvel. Dagelijks vinden hier een groot aantal treinbewegingen plaats met wagons gevuld met gevaarlijke stoffen. Het emplacement voldoet aan alle wettelijke eisen die nationaal en internationaal gelden voor de veiligheid van de omgeving en voor het vervoer. Daarnaast zijn er nu ook extra veiligheidsafspraken gemaakt die in het spelregelkader zijn opgenomen.

Incidenten

In 2013 werden er op Kijfhoek 30 wagons aangetroffen die druppellekkages hadden. Op 6 februari van dit jaar was er echter sprake van een grotere lekkage. In 2011 brak er op Kijfhoek een grote brand uit in een goederenwagon gevuld met de brandbare stof ethanol. Het vuur dreigde over te slaan naar andere wagons met gevaarlijke stoffen. De hulpdiensten zijn 14 uur bezig geweest om het vuur te blussen. Naar aanleiding van dit incident scherpte de provincie Zuid-Holland de voorschriften aan voor Kijfhoek.

Lees ook:

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.