Wilma Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Mansveld wil proces Europese spoorgoederencorridors versnellen

Meer Europese samenwerking en gezamenlijke actie zijn nodig om het volle potentieel van goederenvervoer over het spoor te gebruiken. Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu riep donderdag in Gent andere Europese landen op om hier op korte termijn mee aan de slag te gaan. Zij zei dat bij de inhuldiging van de eerste Europese spoorcorridors. “Goederenvervoer over het spoor is snel, veilig en efficiënt. We moeten samen werken aan goede en soepele verbindingen over de grens, belemmeringen wegnemen en snel overal het standaard Europese veiligheidssysteem ERTMS bouwen”, aldus Mansveld.

De twee grote railcorridors, tussen Rotterdam en Genua en tussen Rotterdam en Lyon, zijn onlangs in gebruik genomen. Deskundigen en vertegenwoordigers presenteerden bij het congres in Gent de voordelen en de kansen die deze corridors leveren aan het succes van het goederenvervoer per spoor in Europa. Mansveld huldigde de railcorridors samen met haar Belgische ambtsgenoot Melchior Wathelet in. “We moeten maximaal gebruik maken van iedere vorm van transport die we hebben, met in het bijzonder spoorgoederenvervoer”, benadrukte de bewindsvrouw.

Corridor 1 Rotterdam / Antwerpen – Genua en Corridor 2 Rotterdam / Antwerpen – Lyon – Marseille verbinden de Noordzee met de Middellandse Zee. Corridor 1 gaat door de Duitse Rijnvallei en is voor Nederlandse een zeer belangrijke spoorverbinding. De derde corridor waarop Nederland is aangesloten is Corridor 8 Rotterdam / Antwerpen – Warschau.

Belang spoorgoederenvervoer

De klimaatveranderingen en de doelstellingen voor het reduceren van de CO2-uitstoot in de EU benadrukken volgens de staatssecretaris het belang van spoorgoederenvervoer. “Beweging is vitaal voor onze economie”, aldus Mansveld. “Het is tijd om te versnellen. Niks doen is geen optie. Er staat te veel op het spel”, zo vervolgt zij.

Mansveld: “Met betere verbindingen tussen onze landen en het weghalen van barrières vergroten we de economische kansen die er liggen: door de railcorridors is je vracht eerder vanuit Antwerpen in Basel, vervoer je goederen snel van Hamburg naar Palermo en kan een trein in één keer door van Rotterdam naar Genua.”

Railcorridors

Voor de verdere groei van het spoorgoederenvervoer zijn internationale spoorgoederencorridors essentieel. De Europese ministers zijn overeengekomen dat ERTMS op de gehele Rotterdam-Genua-corridor uiterlijk in 2018 is ingevoerd.

Mansveld benadrukt dat bij de ontwikkeling van het Europese spoorgoederenvervoer rekening moet worden gehouden met de mensen die in de buurt van het spoor wonen. Tegelijkertijd met de groei van goederenvervoer over het spoor moet ook samengewerkt worden aan geluidsreductie. “We zijn met programma’s bezig om de geluidoverlast van het spoorgoederenvervoer terug te brengen op plekken waar de treinen door bewoond gebied rijden”, aldus de staatssecretaris. Zo worden op de corridor Rotterdam-Genua vervoerders bijvoorbeeld gestimuleerd hun remblokken aan te passen om het geluidsoverlast te reduceren.

Belemmeringen wegnemen

Directeur Ad Toet van KNV Spoorgoederenvervoer was ook een van de sprekers tijdens de conferentie. Hij ziet met de intensievere Europese samenwerking een langgekoesterde wens in vervulling gaan. Toch moesten de vervoerders volgens de directeur nog praktische struikelblokken overwinnen. Toet: “De spoorsector was aanvankelijk sceptisch over het Europese corridorbeleid. Kan het Nederlandse ProRail wel gaan vertellen hoe DB Netze haar werk moet doen, en vice versa? Worden vervoerders nu echt als klanten beschouwd door de infrastructuurmanagers? Gelukkig zien we al dat de corridors snel erg praktisch resultaat opleveren en daar zijn we blij mee.”

Een van de plannen voor verbeterde Europese samenwerking is het realiseren van één one stop shop. Dat is één loket waar spoorvervoerders een internationale goederenreis kunnen plannen. Daardoor ontstaat minder oponthoud bij het vervoeren van vracht binnen Europa. Voorheen moesten vervoerders zo’n reis bij de afzonderlijke spoorbeheerders van verschillende landen regelen.

Marieke van Gompel

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.