Rangeerterrein Kijfhoek

‘Strengere veiligheidsregels voor rangeerterreinen Nederland’

De veiligheidsregels voor rangeerterreinen in Nederland worden strenger. Dat verwacht burgemeester Dominic Schrijer van Zwijndrecht. De Raad van State haalde onlangs een streep door extra veiligheidseisen die de provincie Zuid-Holland had ingesteld voor rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. ProRail had bezwaar gemaakt tegen deze eisen. De Raad van State bepaalde dat lokale autoriteiten geen extra veiligheidseisen mogen stellen. De nationale overheid is hier wel toe bevoegd. Schrijer: ”Deze uitspraak is niet handig, want het betekent dat de extra veiligheidseisen nu voor alle emplacementen in Nederland geregeld moeten worden.” De provincie stelde de extra veiligheidseisen in nadat in 2011 op Kijfhoek grote problemen ontstonden bij een brandende goederenwagon gevuld met ethanol. Met de extra voorschriften wil de provincie de veiligheidsrisico’s van het toenemende aantal te rangeren wagons beperken. Zij stelde de extra eisen in op aandringen van de gemeente Zwijndrecht.

Controle op druppellekkage

Schrijer: ”In de voorschriften staat onder meer dat er bij de poort van Kijfhoek gecontroleerd moet worden op druppellekkages. Daarnaast is een van de eisen dat wagons met de meest gevaarlijke stoffen zoals chloor, explosieve stoffen en radioactieve producten aan de buitenkant van het rangeerterrein moeten worden opgesteld. Daardoor is de bedrijfsbrandweer sneller ter plaatse bij een incident.”

ProRail maakte bezwaar tegen de extra voorschriften van de provincie omdat deze eisen verder gaan dan internationale regels over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. De Raad van State haalde een streep door de extra voorschriften omdat het volgens de Raad niet is toegestaan voor lokale autoriteiten om extra veiligheidseisen te stellen. De Raad geeft echter in haar uitspraak aan dat dit wél nationaal geregeld kan worden.

Voorschriften

Volgens de provincie en de gemeente Zwijndrecht zijn deze extra voorschriften juist nodig vanwege de specifieke kenmerken van rangeeremplacement Kijkhoek. Het rangeeremplacement Kijkhoek is het grootste goederenspooremplacement van Nederland. Dagelijks vinden hier een groot aantal treinbewegingen plaats met wagons gevuld met gevaarlijke stoffen.

Schrijer: ”ProRail had zich verzet tegen de aanvullende voorschriften omdat ze vindt dat op emplacementen in Nederland alleen maar landelijke en internationale regels moeten gelden. ProRail was bang dat die extra voorschriften uiteindelijk ook voor andere emplacementen zouden gaan gelden. Maar met deze uitspraak van de Raad van State lijkt nu juist te gebeuren waar ProRail voor vreest. Namelijk, dat deze aanvullende voorschriften voor alle emplacementen in Nederland gaan gelden.”

Toegangsweg brandweer

De gemeente Zwijndrecht en de provincie willen verder dat er om de vijf sporen een toegangsweg wordt aangelegd voor de brandweer. ProRail gaf eerder aan dat deze maatregelen een behoorlijke impact hebben op de rangeercapaciteit, omdat het daarvoor nodig is om sporen te verwijderen. Daarnaast zou hiervoor geen budget zijn, wat betekent dat het ministerie met extra geld over de brug moet komen. ”Tot die tijd zullen de wagons met gevaarlijke stoffen aan de buitenkant worden opgesteld”, aldus Schrijer.

Schrijer gaat binnenkort in gesprek met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu over de gevolgen van de uitspraak van Raad van State. Zij kan de regels voor de gevaarlijke stoffen, die de provincie niet mocht stellen, laten opnemen in nationale wetgeving. Ook gaat de burgemeester in gesprek met directeur Marion Gout van ProRail en de directie van Keyrail. “Tot de tijd dat er een sluitend systeem is, blijven we op Kijfhoek de eerder gesteld voorschriften toepassen”, aldus de burgemeester.

Incidenten

In 2013 werden er op Kijfhoek 30 wagons aangetroffen die druppellekkages hadden. Het gaat hierbij meestal om kleine lekkages, de zogenaamde druppellekkages. Op 6 februari van dit jaar was er echter sprake van een grotere lekkage. Schrijer: ”30 lekkages, dat is gewoon te veel. Omdat op Kijfhoek zo goed wordt gecontroleerd valt het op. In Nederland rijden er elders nog meer lekkende treinen rond. Er dienen hierover meer sluitende afspraken te worden gemaakt.”

In 2011 ging het helemaal mis, want toen brak er op Kijfhoek een grote brand uit in een goederenwagon gevuld met de brandbare stof ethanol. Het vuur dreigde over te slaan naar andere wagons met gevaarlijke stoffen. Tientallen omwonenden van het rangeerterrein werden ’s nachts uit hun bed gehaald vanwege mogelijk ontploffingsgevaar. De hulpdiensten zijn uiteindelijk 14 in touw geweest om het vuur te blussen. Naar aanleiding van dit incident scherpte de provincie Zuid-Holland de voorschriften aan voor Kijfhoek.

Marieke van Gompel

Lees ook:

Lek in ketelwagen op Kijkhoek, geen gevaar voor omgeving

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “‘Strengere veiligheidsregels voor rangeerterreinen Nederland’”

Frederick Gerards|19.03.14|16:35

Dan mag de burgemeester wel eens goed laten kijken/externe informatie inwinnen over de invoering van ERTMS Level 1 op de Kijfhoek. Deze invoering maakt het emplacement ONveiliger.
Onder de huidige omstandigheden liggen er ATB-Vv bakens die de rangeerdelen stoppen, straks (16 april) zijn die bakens foetsie, weg, en rijden treinen zo door rood. Niets wat ze tegenhoudt.
Ik ken iemand die daarover een epistel geschreven heeft, maar wat in de wandelgangen zoek geraakt is. Gevolg: Kijfhoek onveiliger!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.