Netwerksite voor multimodaal goederenvervoer

Om het goederenvervoer in Zuid-Nederland te verbeteren heeft het Platform Multimodaal Duurzaam Goederenvervoer een netwerksite gelanceerd om verschillende vervoersmodaliteiten, waaronder spoorgoederenvervoer, makkelijker met elkaar in contact te brengen.

Via de nieuwe website kunnen bedrijven, overheden en kennisinstellingen kennis uitwisselen, discussiëren en samenwerken. De behoefte voor zo’n nieuwe overlegstructuur is ontstaan vanuit de behoefte van de goederenbranche in Brabant en uitgebreid naar heel Zuid-Nederland.

Bereikbaar

“Zonder goederenvervoer staat de economie letterlijk stil. Gezien de grootschalige ontwikkelingen zoals het gereedkomen van de Tweede Maasvlakte Rotterdam in 2013, is het nu van belang om het goederenvervoer zo te organiseren dat het ook in de komende jaren goed doorstroomt en steden en bedrijventerreinen bereikbaar blijven. In het verleden is al gebleken dat samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs loont. Dit virtuele platform helpt hierbij”, aldus de Brabantse gedeputeerde Ruud van Heugten, die het platform lanceerde.

In het Platform Multimodaal Duurzaam Goederenvervoer, in 2009 opgericht door de provincie Noord-Brabant, werken ProRail, KNV Spoorgoederenvervoer, MCA Brabant, Rijkswaterstaat, de provincie, gemeenten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven samen.

Auteur: Yvonne Ton

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.