Verkeersleidingspost van ProRail in Amsterdam

Stakingsactie FNV Spoor leidt niet tot grote wijziging van cao-eindbod

De stakingsactie van FNV Spoor heeft niet geleid tot een grote wijziging van het eindbod van ProRail voor de nieuwe cao. De spoorvakbond is met de spoorbeheerder een loonsverhoging van 2 procent per 1 januari 2021 overeengekomen met een voet van 120 euro. Per 1 januari 2022 is de loonsverhoging gelijk aan de inflatie over 2021 en komt daar nog 0,5 procent bij. Deze loonsverhoging kan nooit lager uitvallen dan 2 procent. De looptijd van de nieuwe cao, zoals die nu is voorgesteld, is van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. Dat meldt vakbond FNV Spoor.

Donderdag liep FNV Spoor al op de troepen vooruit door te melden dat er al een cao-akkoord lag. ProRail maakte duidelijk dat er eerst nog gesprekken moesten worden gevoerd met bonden CNV en VHS RailProfessionals over het aangepaste voorstel dat met FNV spoor is overeengekomen.

Onderhandelingsresultaat

CNV en VHS RailProfessionals waren eerder al akkoord gegaan met het eindbod dat ProRail op 1 maart heeft gedaan. Alleen over de ‘Eerder stoppen met werken-regeling’ zou nog verder worden gepraat. CNV meldt dat er wordt nagegaan of de wijzigingen van het eindbod na aanleiding van de afspraken tussen ProRail en FNV Spoor nadelige gevolgen hebben voor zijn leden en of de aanvullingen goed zijn omschreven. De vakbond meldt op zijn website dat aan ProRail en FNV Spoor is duidelijk gemaakt dat niet “zonder slag of stoot” wordt aangesloten bij “hun onderhandelingsresultaat”.

De stakingsactie van FNV Spoor van woensdag heeft niet tot grote wijzigingen geleid ten opzichte van het eindbod op 1 maart. CNV Vakmensen vraagt daarom zich in het af of “een staking wel het goede middel is geweest om de eisen kracht bij te zetten”. FNV Spoor eiste een structurele loonsverhoging van 2,8 procent voor 2021. Dat is een verhoging van 2 procent geworden, zoals ProRail eerder al voorstelde.

Ook voor wat betreft de looptijd van de cao is de spoorbeheerder weinig opgeschoven. ProRail wilde een cao die loopt tot 1 juli 2023. FNV wilde een cao die van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 liep. In het laatste voorstel loopt deze nu tot 1 januari 2023. Wel is er een voet van 120 euro afgesproken die hoger is dan de voet van 100 euro die ProRail eerder in het eindbod opnam.

Onregelmatigheidstoeslag

Verder zou ProRail met FNV Spoor hebben afgesproken dat de aan de cao gerelateerde vergoedingen, waaronder de onregelmatigheidstoeslag de komende jaren percentueel met de loonsverhogingen mee stijgen. Ook wordt er per 1 januari 2021 een vakantietoeslag van 8 procent over de onregelmatigheidstoeslagen uitbetaald, waarover pensioen wordt opgebouwd. Dit betekent een verhoging van 1,6 tot 1,7 van het loon voor medewerkers die onregelmatigheidsdiensten draaien.

Medewerkers in niet-roostergebonden functies met structurele oproepdiensten vallen voortaan onder de ‘Eerder stoppen met werken-regeling’. Om gebruik te mogen maken van de regeling moeten ze wel minimaal tien jaar bij ProRail structureel en aaneengesloten in oproepdiensten hebben gewerkt voorafgaand aan dat ze gebruik willen maken van deze regeling. Dit voorstel sluit aan op de wens van vakbonden CNV en VHS RailProfessionals.

Stakingen

FNV Spoor verwierp het eindbod dat ProRail op 1 maart en gaf de spoorbeheerder een ultimatum om in te gaan op zijn eisen. Toen ProRail geen gehoor gaf gingen FNV Spoor-leden afgelopen woensdag staken wat tot veel overlast voor reizigers en spoorvervoerders leidde. Ook voor donderdag, vrijdag en zaterdag stonden acties gepland, maar die werden afgeblazen omdat FNV Spoor en ProRail het alsnog eens werden.

Volgens FNV Spoor werd de keuze om actie te voeren gemaakt omdat er “meer aan de hand was dan slechts onvrede over het arbeidsvoorwaardenpakket”. De vakbond wijst erop dat er sinds 2015/2016 grote problemen zijn met de bezetting op de verkeersleidingsposten vanwege personeelstekort.

Dat betekende onder andere dat werknemers moeilijk vrije dagen kunnen opnemen en dat het soms niet eens mogelijk is om pauze te houden. Een van de voorwaarden van de vakbonden voor de nieuwe cao was dat er een onderzoek plaatsvindt naar de onvrede bij de verkeersleiding. ProRail heeft in de nieuwe overeenkomst opgenomen dit uit te gaan voeren.

Alle drie de vakbonden gaan het nieuwe akkoord aan de leden voorleggen. Zij hebben tot 17 mei de tijd om hun stem uit te brengen. Dat is het moment dat duidelijk wordt of alle partijen een nieuwe cao afspreken.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is journalist van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.