Een inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport, bron: ILT

ILT zoekt op korte termijn 150 nieuwe inspecteurs

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op korte termijn 150 nieuwe inspecteurs nodig. Deze zijn onder meer nodig om toezicht op het spoor te houden, zodat er zich geen onveilige situaties voordoen. De toezichthouder start nog dit najaar met een wervingscampagne.

Waar inspecteurs zich voorheen vooral richtten op één onderwerp – zoals de veiligheid van de spoorinfrastructuur of het naleven van veiligheidsprocedures op emplacementen – heeft de ILT steeds meer breed inzetbare experts nodig. Naast inhoudelijke expertise zoekt de ILT mensen met ervaring in de nieuwste technologieën zoals machine learning en remote sensing die hun kennis en vaardigheden in diverse sectoren kunnen inzetten.

Extra capaciteit

Met de extra capaciteit verwacht ILT in 2019 al meer te kunnen handhaven en de internationale samenwerking te verbeteren. ILT kreeg in mei op verzoek van de Tweede Kamer extra geld van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om een verhoging van bijna 10 procent ten opzichte van de huidige begroting. Het extra geld wordt gebruikt om het aantal handhavers flink uit te breiden.

Ook kan de inspectie extra kennis in huis halen en met nieuwe technieken de inspecties verbeteren. Dit is nodig voor een goede handhaving van de vele wetten, verordeningen en internationale verdragen om mens en milieu te beschermen. De ILT hanteert een risico- en informatiegestuurde werkwijze. Op basis hiervan zet de ILT de nieuwe extra inspectiecapaciteit daar in waar de risico’s en impact voor de samenleving en het milieu het grootst zijn.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.