Machinist, NS

Spoorsector ruziet verder over nieuwe gespreksregels

Er heerst nog veel verdeeldheid in de spoorsector over de nieuwe communicatieregels op het spoor. Volgens spoorbeheerder ProRail neemt de veiligheid op het spoor alleen maar toe doordat de communicatie ‘eenduidig en helder’ wordt. Machinisten en treindienstleiders zeggen echter dat de nieuwe gespreksregels tot spraakverwarringen leiden en dat dit juist ten koste gaat van de veiligheid. Volgens de vakbonden dienen de vakmensen meer te worden betrokken bij de invulling van de communicatieregels. Zo niet, dan leidt dit tot onvrede en het niet goed uitvoeren van de regels.

ProRail wil de nieuwe gespreksregels in oktober evalueren. De vakbonden vinden dat te laat. 

Vakbondsbestuurder Roel Berghuis: “We willen op korte termijn met treindienstleiders en machinisten om tafel om binnen de kaders van de Europese regelgeving te kijken naar een adequate en effectieve gespreksregels.”

Communicatieregels

Het stopzetten van de nieuwe gespreksregels heeft volgens Berghuis niet zoveel zin. Wel is het volgens de bestuurder nodig om een goede vorm te vinden die acceptabel is voor de vakmensen. Vakbondbestuurder Wim Eilert van VVMC vindt daarentegen dat er direct moet worden gestop met de nieuwe communicatieregels.

“ProRail heeft anderhalf jaar geleden aanwijzingen gekregen van de Europese Commissie en heeft de regels iets te strak geformuleerd. Er moet meer ruimte gegeven worden voor de invulling van de vakmensen”, aldus Berghuis.

Veiligheid

Uit een enquête die VVMC (vakbond van het rijdend personeel) onder haar leden hield, blijkt dat zo’n 80 procent van de machinisten moeite met de regels heeft. “Laten we teruggaan naar de oude gespreksdiscipline en dan kijken hoe het kan worden verbeterd. We hebben te maken met de veiligheid op het Nederlandse spoor. Dat is volgens mij belangrijker dan het naleven van Europese gespreksregels.”

ProRail heeft vorig jaar nieuwe gespreksregels ingevoerd waarbij cijfers los dienen te worden uitgesproken en er moet worden afgesloten met ‘over’ en ‘sluit’, ook als het om een gewone telefoonverbinding gaat. Berghuis: “Met name voor het afsluiten met over en uit is weinig begrip in de branche. Daarnaast moeten machinisten al alert zijn op seinen en als je een snelheid hebt van 140 kilometer per uur dan zijn deze gespreksregels moeilijk uit te voeren.”

NATO-alfabet

Letters moeten al sinds de jaren negentig te worden uitgesproken via het zogeheten NATO-alfabet (A=Alfa, B=Bravo, enzovoort), maar de regels hierover zijn vorig jaar aangescherpt. Spoor 12B dient bijvoorbeeld als ‘een-twee-Bravo’ worden uitgesproken. De kritiek daarop is dat dit onder meer tot spraakverwarring en vertraging leidt.

Het lijkt erop dat met name oudere machinisten problemen hebben met de toepassing nieuwe communicatieregels, zo verklaarde ook docent Frans Manifarges eerder al tegenover SpoorPro.nl. 
“Er zitten aan sommige van de regels vervelende trekjes. Voor mensen die al dertig jaar in het vak zitten is dat moeilijk. Maar bij de mensen die ik vanaf nul opleid, zijn deze communicatieregels geen probleem. Als we op een eenduidige manier communiceren dan wordt het spoor er juist veiliger op.”

Naleving regels

”

Eilert: “De huidige gemiddelde leeftijd binnen NS Reizigers is 46 of 47 jaar. De overgrote groep machinisten, zijn bepaald geen nieuwelingen. Daarom dien je ook met deze groep rekening te houden.”

ProRail controleert sinds 1 januari van dit jaar streng op de naleving van de gespreksregels. Dat doet de spoorbeheer deels naar aanleiding van een kritische rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport waarin werd geconcludeerd dat oudere treindienstleiders soms te informeel communiceren met machinisten. De Inspectie stelde dat het management van ProRail onvoldoende controleert op de naleving van de gespreksdiscipline. Op advies van de Inspectie heeft de spoorbeheerder de regels daarom aangescherpt.

Incidenten

Woordvoerder Michiel Haighton van ProRail: “Eenduidige en heldere communicatie is cruciaal voor het spoor. Het is belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt. We weten uit het verleden dat miscommunicatie leidt tot incidenten op het spoor. Dit is een proces van de lange adem. Sinds januari passen we deze gespreksregels toe. Dat vergt soms moeite. Uiteindelijk denk ik dat iedereen het wel onder de knie zal krijgen.”

Haighton: 

“In oktober gaan we de nieuwe werkwijze evalueren in de Vakgroep Treindienstleiders. Daarna kijken we of er nog zaken zijn die we kunnen veranderen. Daarbij zullen ook machinisten worden betrokken.” Eilert: “Een evaluatie in oktober is te laat. We moeten nu om tafel gaan en kijken hoe we de gespreksdiscipline kunnen verbeteren.” Berghuis: “Als ProRail en NS het niet doen, dan gaan we het zelf organiseren.”

Marieke van Gompel

Lees ook:

‘Spoor juist veiliger door nieuwe communicatieregels’

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Spoorsector ruziet verder over nieuwe gespreksregels”

Frederick Gerards|10.10.13|15:03

Ik vind het opvallend hoe slecht NS machinisten communiceren. Zo kunnen machinisten die al jaren rijden, niet vertrekken als zij het sein niet kunnen waarnemen. “Vertrekken op spoornummer is bij ons niet bekend en ik weet niet hoe dat moet”. Ook zaken als de term ‘over’, het NATO alfabet en het begrip ‘sluiten’ was voor velen een reden om water te zien branden.
Bij goederenvervoerders is het een heel ander verhaal, die doen dat met de ogen dicht. Mijn conclusie: NS loopt ver achter.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.