Europees Parlement akkoord met Europees Jaar van het spoor 2021

De onderhandelaars van de Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over het uitroepen van 2021 tot het Europees Jaar van de spoorwegen. Het hele jaar door zullen er evenementen en initiatieven zijn om het aandeel mensen en goederen dat zich per spoor verplaatst te vergroten. Dit is een van de doelstellingen van de Europese Green Deal.

Reizen per trein is volgens de Europese raad milieuvriendelijk, comfortabel en veilig, en het krijgt een voorname rol in de inspanningen van de EU om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Het jaar van de spoorwegen is bedoeld om de trein te promoten als een duurzaam en innovatief vervoersmiddel dat zelfs in onverwachte crises essentiële diensten kan garanderen. Dit blijkt uit de strategische rol die het spoor speelt bij het in stand houden van cruciale verbindingen tijdens de COVID‑19-pandemie voor zowel het personenvervoer als het vervoer van essentiële goederen.

Belang van het spoor

“Het spoor is het antwoord op veel belangrijke mobiliteitsvraagstukken, zoals klimaatneutraliteit, energie-efficiëntie, crisisbestendigheid en veiligheid”, zegt Andreas Scheuer, Duitse minister van Verkeer en Digitale Infrastructuur en voorzitter van de Raad. “Het Jaar van de spoorwegen moet de sector een impuls geven, en meer toeristen, zaken­mensen en fabrikanten voor de trein doen kiezen.”

Andere doelstellingen voor het jaar zijn onder meer bewustwording van de grensoverschrijdende Europese dimensie van het spoorvervoer en vergroting van de bijdrage ervan aan de economie, de industrie en de samenleving in de EU.

Haalbaarheidsstudies

De Europese Commissie zal worden gevraagd twee haalbaarheidsstudies te overwegen. Een over de invoering van een Europees keurmerk ter bevordering van goederenvervoer per spoor, en een over een index voor spoor­connectiviteit, vergelijkbaar met de reeds bestaande index voor luchtvervoer. De Commissie wordt verzocht de Raad en het Europees Parlement vóór eind maart 2021 over haar plannen te informeren.

Het voorlopige akkoord moet nog worden goedgekeurd door de Raad. Het voorzitterschap wil het akkoord volgende week ter goedkeuring aan het Comité van permanente vertegenwoordigers van de Raad (Coreper) voor te leggen.

Green Deal

Een kwart van de broeikasgasemissies van de Unie is toe te schrijven aan vervoer, en dat aandeel blijft groeien. Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te worden, zoals de Europese Green Deal en de Europese Raad beogen, moet die uitstoot met 90 procent dalen. Bij een treinreis wordt veel minder CO2 uitgestoten dan bij een soortgelijke reis over de weg of door de lucht. Het is een van de weinige vervoersmiddelen waarvan de uitstoot van broeikasgassen sinds 1990 steeds is gedaald.

Momenteel verloopt 75 procent van het goederenvervoer over land en over de weg. Volgend jaar is het eerste volledige jaar waarin de regels van het vierde spoorwegpakket in de hele EU zullen worden toegepast. De regels moeten de binnenlandse markt voor passagiersvervoer openen en de kosten en administratieve lasten verlagen voor spoorwegondernemingen die in de hele EU actief zijn.

Lees ook:

Auteur: Esther Geerts

Esther Geerts is journalist van RailTech.com, de internationale zusteruitgave van SpoorPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.