NS-treinen rood sein treinstation Dordrecht

ACM pleit voor economische regulering mobiliteitsmarkt

Verdergaande regelgeving van de markt voor mobiliteitsdiensten moet ervoor zorgen dat er een gelijk speelveld ontstaat voor aanbieders van deze diensten. Dit zal ervoor zorgen dat er meer innovaties komen  die ten goede komen aan de reiziger. Dat schrijft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vrijdag in advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Aanbieders van mobiliteitsdiensten combineren verschillende vervoersdiensten zoals trein, bus, metro en deelfietsen en aanverwante diensten en verzorgen daarbij bijvoorbeeld de administratie van klanten. Momenteel worden onder de noemer van Mobility as a Service (MaaS) diverse initiatieven ontplooid die het mogelijk maken voor reizigers om op één digitaal platform een deur-tot-deur-reis te plannen, boeken en betalen.

Partijen die mobiliteitsdiensten willen aanbieden zijn daarvoor afhankelijk van het OV-chipkaartsysteem van Trans Link Systems (TLS), OV-diensten en informatie van OV-bedrijven. De ACM concludeert in haar advies dat er een risico is dat aanbieders van mobiliteitsdiensten geen toegang krijgen tot alles wat ze nodig hebben om een concurrerend product op de markt te brengen.

Cherry picking

ACM geeft in het advies aan dat de toegang voor nieuwe aanbieders tot de diensten van OV-bedrijven, kan leiden tot ‘cherry picking’. Ze zoeken dan de verbindingen op die het interessantst zijn en het meeste opleveren om vervolgens hetzelfde of een alternatief aan te bieden. Zo zouden vervoerders minder kunnen verdienen. Die lagere inkomsten zouden mogelijk gecompenseerd moeten worden door concessieverleners. Aan de andere kant, ziet de ACM, kan het nieuwe aanbod door mobiliteitsdienstenaanbieders ook leiden tot meer gebruik van het OV. De ACM adviseert de staatssecretaris daarom om eerst goed onderzoek te doen naar de gevolgen.

De ACM spreekt geen voorkeur uit over de wijze van regulering. “Belangrijk is dat wanneer er gekozen wordt voor regulering, gekeken wordt naar het doel”, benadrukt een woordvoerder. “Het doel van regulering is dat aanbieders van mobiliteitsdiensten een aanbod kunnen maken dat kan concurreren met het aanbod van de vervoerders zelf. Er zijn diverse vormen van regulering, bijvoorbeeld: toegangsregulering en prijsregulering. Het is aan de staatssecretaris om te onderzoeken welke vorm van regulering passend is bij het doel dat zij wil bereiken.”

Machtspositie TLS

ACM signaleerde in 2013 in de Quickscan personenvervoer een aantal mededingingsproblemen die samenhangen met de machtspositie van TLS in de markt voor landelijke vervoerbewijzen. Volgens ACM is met de wijziging van de aandeelhoudersstructuur van TLS op 31 december 2015 is een einde gekomen aan ongelijke zeggenschap van vervoersbedrijven over de activiteiten van TLS. De marktautoriteit constateert dat dit een verbetering is ten opzichte van de oude situatie.

“Als de staatssecretaris het makkelijker wil maken voor nieuwe aanbieders om mobiliteitsdiensten aan te bieden, zou regulering kunnen waarborgen dat aanbieders gelijke toegang krijgen tot het OV-chipkaartsysteem en de vervoersdiensten. Aan regulering zijn ook nadelen verbonden. Het is aan de politiek om een afweging te maken of de baten opwegen tegen de kosten”, zegt bestuursvoorzitter Henk Don van ACM.

Lees hier het Advies regulering OV-betaalmarkt van ACM.

Onderwerpen: ,

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.