Corina de Jongh, Railforum

Railforum: railsector moet transparanter worden

Railforum noemt ze ‘jeukonderwerpen’: gespreksthema’s die de spoorwereld liever mijdt. Daar zijn er genoeg van, weet directeur Corina de Jongh. Eén van de voornaamste rollen van het kennisnetwerk in de brede railsector is die onderwerpen bespreekbaar maken om tot oplossingen te komen.

Dat die oplossingen worden gevonden, is inmiddels meermaals bewezen, zegt De Jongh (52). Railforum heeft daarin uiteraard een rol gespeeld. “Wat wij doen, is onze leden prikkelen. En we faciliteren overlegmogelijkheden.”

Voormalige ‘jeukonderwerpen’ zijn onder andere een andere vorm van dienstregelingen realiseren waardoor meer treinen over bestaande infrastructuur kunnen rijden, gezamenlijk de arbeidsmarkt benaderen om machinisten op te leiden en gezamenlijk een RailAlert oprichten om de arboveiligheid te verbeteren. Ook samen een voorlichtingsbureau oprichten was zo’n onderwerp. Daaruit voort kwam Railcargo.

Kennis en ervaring

Railforum bestaat sinds 1992. Het werd opgericht om kennis en ervaringen uit te wisselen om zo het maatschappelijk en economisch rendement van spoorvervoer te vergroten. Vandaag de dag is dat nog steeds het uitgangspunt. Het accent ligt daarbij op het versnellen van (proces)innovaties en dat beleid blijkt te werken. Momenteel heeft het forum 93 leden – bedrijven en organisaties uit de brede railsector – die daarvan profiteren.

Tijdens de jongste bijeenkomst op 6 maart spraken de leden met kennispartners als de Fietsersbond en de Universiteit van Leiden over duurzaamheid. Een voormalig jeukonderwerp waarover de leden van het forum tegenwoordig volop praten en nadenken. “Er is steeds meer besef dat investeringen in duurzaamheid ook gewoon geld opleveren”, zegt De Jongh, die in 2001 directeur werd van Railforum. “Minder energieverbruik merk je direct in de uitgaven.”

Railforum wordt gefinancierd door zijn leden. Zij betalen elk 5950 euro contributie per jaar, ongeacht of het een kleine of een grote partij is. “Daardoor heeft iedereen evenveel invloed. Dat geeft dynamiek.” Met de contributie worden de kosten gedekt voor de maandelijkse bijeenkomsten, het bureau van Railforum, waarvoor De Jongh en haar vier collega’s werken, maar ook de kosten voor zaken als publicaties en verslagen.

Bureau

Volgens de directeur zijn minimaal 75 leden nodig om een bureau in stand te kunnen houden dat kwalitatief en kwantitatief voldoende aanbod kan organiseren. “Een kleiner aantal zou betekenen dat de contributie omhoog gaat, maar ook dat de diversiteit afneemt. En het is juist de diversiteit die zorgt voor nieuwe inzichten.” Zich zorgen maken over het ledenaantal hoeft Railforum niet. “Het schommelt altijd tussen de 85 en 95.”

Om de kwaliteit te bewaken, evalueert het kennisnetwerk regelmatig zijn beleid en houdt het regelmatig tevredenheidsonderzoeken. De uitkomsten daarvan leiden soms tot een andere aanpak en werkwijze, erkent De Jongh. “Gelukkig heeft nog nooit een lid gemeld ontevreden te zijn over onze rol. We zijn er trots op dat de leden juist zeer tevreden zijn.”

Nieuwe leden

Er komen bovendien herhaaldelijk nieuwe leden bij. Volgens De Jongh weten nieuwe aan de brede railsector gelieerde bedrijven Railforum snel te vinden, ondanks dat de Nederlandse spoorbedrijven een ietwat gesloten wereld vormen.

“Dat komt omdat de spoorwereld specialistisch is, zoals eigenlijk elke sector”, verklaart de Railforumdirecteur. “De partijen in onze branche denken oprecht dat het spoorsysteem zo complex is dat partijen van buitenaf hen er niet bij kunnen helpen.”

Het kennisnetwerk zoekt daarom zelf actief naar nieuwe leden die de railsector met nieuwe ideeën kunnen verrijken. “Dus juist bedrijven met ervaring en kennis uit heel andere branches. Uiteindelijk probeert Railforum voor elkaar te krijgen dat de leden als collega’s met elkaar werken, dat het niet ieder voor zich is.”

Actueel

Impopulaire onderwerpen zullen binnen Railforum altijd actueel zijn, weet De Jongh. Ook nu zijn er nog genoeg van. Wat te denken van het duurzamer maken van het goederenvervoer per spoor? Of hoe te zorgen dat meer lading over het spoor wordt vervoerd en reizigers meer van het spoor gebruikmaken? En, misschien wel het belangrijkst: hoe nu gezamenlijk een goede reputatie voor de railsector op te bouwen? Volgens De Jongh is er wat dat betreft nog genoeg te doen.

“We zitten in het verdomhoekje”, zegt ze. “Mensen denken dat treinen altijd te laat komen, horen bijvoorbeeld dat een goederentrein voor vertraging heeft gezorgd. En bij een incident zie je dat de betrokkenen elkaar de zwarte piet toeschuiven. Dat gebeurt nog teveel.” Ze steekt de hand ook in eigen boezem: “We moeten transparanter worden, opener gaan communiceren. Mensen waarderen dat.”

Impopulaire onderwerpen

Uiteindelijk, weet De Jongh, is de bereidwilligheid om met elkaar over impopulaire onderwerpen te praten er best wel. “De leden beseffen ook dat samenwerking beter is voor de klanten. Al met al levert het voor iedereen meer winst op.”

Erwin Blatter

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

1 maand gratis proefabonnement

Auteur: Redactie

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.