Passerende metro op station Den Haag Centraal, foto: ProRail/Rob van Esch

Stadsvervoerders: nieuw kabinet moet minstens 10 miljard investeren in lightrail

Om de opgave van vijfhonderdduizend extra woningen in de Randstad in 2030 te realiseren, zijn investeringen van het nieuwe kabinet van minstens tien miljard euro in een lightrailnetwerk nodig. Die oproep doen GVB, RET en HTM aan een volgend kabinet.

“Van de miljoen bij te bouwen woningen in Nederland komt de helft in de Randstad terecht. En we verdienen hier bijna de helft van het BBP”, stellen directeuren Claudia Zuiderwijk, Maurice Unck en Bruno Bruins. “Na jarenlange bevriezing van de budgetten terwijl de reizigersaantallen met tientallen procenten groeiden, is een investeringsimpuls van minimaal tien miljard nodig.” Ze roepen het nieuwe kabinet om lef te tonen en te “in het lightrailnetwerk van de toekomst”.

Plannen rekenen op breed draagvlak

De stadsvervoerders stellen dat de plannen voor de verbeteringen en uitbreidingen van de Randstedelijke OV-verbindingen al liggen bij het Rijk, provincies, gemeenten, vervoerregio’s en de Mobiliteitsalliantie, maar ook in de verkiezingsprogramma’s. “We zien dat de plannen op breed draagvlak kunnen rekenen, omdat iedereen het erover eens is dat OV, fiets en deelconcepten de ruggengraat zijn van grootstedelijke mobiliteit. Nu is het tijd voor boter bij de vis: een kabinet dat het lef en de ambitie heeft om hiervoor ook daadwerkelijk geld vrij te maken. Dat is nu nodig, omdat de doorlooptijden al gauw tien jaar zijn.”

Behalve voor de woningbouwopgave is volgens de vervoerders de beoogde OV-schaalsprong ook van belang om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen en het vestigingsklimaat te versterken. De investeringen dragen bij aan schone, leefbare en aantrekkelijke stedelijke regio’s. Daarnaast zou het plan van de vervoerders bijdragen aan de nabijheid van voorzieningen, zodat mensen maatschappelijk kunnen meedoen en vervoersarmoede wordt bestreden.

“We zien grootstedelijke regio’s om ons heen – Parijs, Londen, Kopenhagen, het Rührgebied – tientallen miljarden investeren in deze opgave. Laten we zorgen dat Nederland dit voorbeeld volgt en internationaal in de voorhoede blijft.”

Verbetering bestaande spoorlijnen

Investeringen in capaciteit zijn voor de vervoerders geen doel op zich. Daarom zetten ze ook in op verbetering van bestaande lijnen waar het kan en aanleg van nieuwe waar het moet. Ook pleiten ze voor spreiding. De coronacrisis heeft laten zien dat de spreiding van reizigersstromen over de dag piekdrukte helpen voorkomen. “Niemand staat te springen om straks weer als haringen in een tonnetje in de bus, tram of metro te staan. Daarom roepen we – met de Mobiliteitsalliantie – overheden, werkgevers en onderwijsinstellingen op om waar het kan ook ná de coronacrisis de spreiding vast te houden.”

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

4 reacties op “Stadsvervoerders: nieuw kabinet moet minstens 10 miljard investeren in lightrail”

Pat Rick|18.06.21|16:38

“Bijna de helft van het BBP komt uit de randstad”, maar de randstadprovincies hebben ook bijna de helft van het aantal inwoners in Nederland. Maar de meerderheid woont buiten de Randstad(provincies). Per inwoner moet er meer geïnvesteerd worden. Dus moet dat laatste kostenefficiënt gebeuren, dus metro ipv hoofdspoor. Kijk naar andere METROpolen (zoals Londen, NY, Singapore). Zo is de randstad ook een metropool met een versnipperd OV, zelfs per regio of zelfs binnen Amsterdam.

Pat Rick|18.06.21|16:45

Het wordt tijd voor een integraal plan met hoogwaardig en hoogfrequent railvervoer. Eerst binnen de vervoersregio A’dam en later deze koppelen aan die van MRDH, zodat er een soort RER netwerk ontstaat binnen de westelijke randstad. Dit zou veel fileproblemen oplossen. Overstappen moet makkelijk zijn, van perron (via roltrap) naar perron, met slechts minuten wachttijd.

Tot nu toe heeft men te lang vast gehouden aan substandaard en gefragmenteerde oplossingen zoals bus/BRT/hoofdspoor.

Pat Rick|23.06.21|16:47

Niet alleen N/Z-lijn doortrekken en sluiten van de ring, maar ook lijnen naar Zaanstad, Almere-Zandvoort/IJ-mond. Voor dat laatste, kijk naar Crossline in Londen, waar men 20 miljard (!) aan spendeert (het hele bedrag van het Groeifonds van Wobke) aan een aanvullende oost-west verbinding. Gelukkig kan het in NL veel goedkoper, maar de verkeersproblemen zijn er niet minder om. En als Nederland ooit iets wil organiseren als de Olympische Spelen of groot event, is uitgebreidere metro echt nodig

Alan Barker|13.10.21|00:41

De regionale stedelijke planlichamen zullen moeten samenwerken om een o.v. netwerk voor de gehele Randstad te maken.Dus metropol.regio Amsterdam en Zuidvleugel Randstad – treedt nu samen op. Bij z’on samenwerking is men bang voor een trage bureaucratie. Het ligt aan de organisatie zelf om dit te voorkomen. Prioriteiten stellen en niet aan eigen parochie vasthouden.Laat Nederland nu bewijzen dat de Randstad niet zomaar een droom is zonder substantie.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.