Hyperloop

Hyperloop voor goederen onderzocht voor traject Amsterdam-Rotterdam

Hyperloop

Tussen Rotterdam en Amsterdam wordt een pilotroute onderzocht die de eerste stap zou kunnen zijn van een Europees hyperloop-netwerk. Meerdere lokale overheden, Schiphol, en andere bedrijven, vooral in de sector van versproducten zoals groenten, fruit en bloemen, tekenden vorige week een convenant om de randvoorwaarden en effecten van een hyperloop-verbinding voor goederen te onderzoeken. De resultaten worden medio 2022 verwacht.

Het doel is dat het gezamenlijk onderzoek uitdagingen identificeert en oplossingen biedt waarmee vergelijkbare stedelijke gebieden elders in Europa worden geconfronteerd. Dit moet de weg vrijmaken voor investeringen in hyperloop-infrastructuur over het hele continent. Een hyperloop-netwerk moet het mogelijk maken om goederen in uren in plaats van dagen door Europa te vervoeren, terwijl een wereldwijd netwerk de transporttijden tot slechts enkele dagen verkort.

De partijen die aan het onderzoek meedoen zijn betrokken bij de grootste exportindustrieën van Nederland. De focus ligt op de drukste landelijke goederencorridor tussen Rotterdam en Amsterdam, waarvan ook de A4 onderdeel uitmaakt. Het verbinden van producenten, handelaren, afnemers en logistieke knooppunten op deze corridor met een hyperloop biedt de potentie om met bestaande modaliteiten het transport drastisch te verminderen en de snelheid en betrouwbaarheid van de levering aanzienlijk te verhogen.

Het voorlopige plan voor de goederenhyperloop in Nederland, die Rotterdam verbindt met Amsterdam en verschillende andere belangrijke knooppunten in Zuid-Holland en Noord-Holland.

Gamechanger

Het futuristische hyperloop-netwerk zou een flinke vermindering van onderhoudskosten aan de bestaande infrastructuur betekenen en verlichtend werken voorde fileproblematiek. Ook zou een aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit in het dichtbevolkte gebied kunnen worden bereikt door de CO2-uitstoot te verminderen. Dit laatste zou voor de transportsector een grote stap zijn in het realiseren van haar ambities om de doelen van het klimaatakkoord te halen.

Walther Ploos van Amstel, econoom en lector Stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam: “De Hyperloop is een‘gamechanger’ voor de transportsector, net als de container uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Het concurrentievermogen van regio’s zal veranderen. Nederland als logistieke mainport van Europa moet daar nu op inspelen.”

Eerste commerciële hyperloop

De actieve betrokkenheid van de partijen gebeurt onder de vlag van het Hyperloop Development Program (HDP), een publiek-private samenwerking voor de ontwikkeling van hyperloop die eind 2020 is aangekondigd. De HDP wordt financieel ondersteund door de Nederlandse nationale overheid en richt zich op de ontwikkeling van hyperloop als nieuw duurzaam vervoermiddel, voor zowel passagiers als vracht.

Het identificeren en verkennen van het potentieel van de eerste vrachtroutes is de eerste van de vele activiteiten. Een hyperloop-systeem voor goederen vereist een kleinschaliger infrastructuur dan een systeem voor passagiers en ondergaat binnenkort tests bij het European Hyperloop Centre in de provincie Groningen. Na voltooiing van deze tests is het systeem klaar voor commerciële exploitatie.

De integratie van de hyperloop, met de buis tussen het spoor en de snelweg.

Nederlandse export

Een vrachthyperloop kan grote voordelen bieden voor de AGF-industrie (aardappels, groenten, fruit), die een aanzienlijk deel van de Nederlandse export voor haar rekening neemt. “Deze samenwerking is een belangrijke stap in de ontwikkeling van deze nieuwe modaliteit voor goederen, waarmee we sneller en met hogere capaciteit en tegen lagere kosten kunnen leveren”, zegt Rik Roeske, projectleider van de goederenhyperloop.

“We kunnen goederen gaan vervoeren met een snelheid die zeer concurrerend is met vrachtwagens, met frequentere en kleinere zendingen. Omdat het systeem autonoom en integraal opereert, kan de capaciteit met platooning snel en eenvoudig worden bijgestuurd.” Dat geldt niet alleen voor de Nederlandse industrie, zegt Roeske. “Vele andere markten, zoals de wereldwijde e-commerce en farmaceutische industrie, zijn gebaat bij een dergelijk netwerk”.

Gezamenlijke haalbaarheidsstudie

Het onderzoek richt zich op onderwerpen als productspecificaties van het systeem, integratie in het logistieke netwerken de operatie, infrastructurele inpassing, vervoersprognose, maatschappelijke kosten-batenanalyse, projectrealisatie, het model voor operatie, beheer en onderhoud, het besluitvormingsproces voor mogelijke vervolgstappen, en maatschappelijke acceptatie. Het onderzoek zal medio 2022 afgerond zijn.

De deelnemende partijen beschikken elk over waardevolle ervaring, (markt)kennis en data, die nodig is om de haalbaarheid vaneen hyperloop-systeem voor vrachtvervoer voor een pilotroute binnen deze drukke corridor te onderzoeken.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start actie abonnement

Auteur: Esther Geerts

Esther Geerts is journalist van RailTech.com, de internationale zusteruitgave van SpoorPro.

1 reactie op “Hyperloop voor goederen onderzocht voor traject Amsterdam-Rotterdam”

Peter Kleton|25.01.21|16:34

Ik denk dat dit een goed idee is ,om de Hyperloop voor goederenvervoer te gebruiken ,veel beter dan voor personen vervoer.
Het plan om reizigers te gaan vervoeren kan men maar beter laten varen.Een laadpunt kan goed buiten de steden aangelegd worden ,een station voor reizigers zou bij een stad moeten komen ,waar geen ruimte voor is.
Peter

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.