Havenbedrijf Moerdijk

Onvoldoende spoorcapaciteit belemmert goederenvervoer Moerdijk

Door de ontoereikende spoorcapaciteit stagneert de groei van het spoorgoederenvervoer in de haven van Moerdijk. Dat zei directeur Ferdinand van den Oever van het Havenschap Moerdijk in zijn nieuwjaarstoespraak. In 2019 zet het havenschap samen met ProRail in op vergroting van de capaciteit.

Het aantal goederentreinen dat het haven- en industrieterrein aandeed nam weliswaar toe in 2018 met 7,5 procent, maar die groei was minder sterk dan voorgaande jaren. In totaal ontving Moerdijk het afgelopen jaar 3000 goederentreinen. Van den Oever: “In 2019 werken we samen met ProRail aan de optimalisatie van het spoor om verdere groei mogelijk te maken.”

Goed jaar, maar overslag daalt

In het algemeen noemt Van den Oever 2018 een goed jaar voor de haven met een stijging van het aantal zeeschepen en binnenvaartschepen (allebei 4 procent meer) en van de overslag via zeevaart (een groei van 1 procent). De totale overslag kwam vorig jaar uit op ruim 18,1 miljoen ton, 2 procent minder dan in 2017, toen het nog ging om bijna 18,6 miljoen ton. De daling komt voor rekening van de binnenvaart. Door de lage waterstanden in 2018 konden schepen minder zwaar beladen konden worden. Daardoor daalde de overslag in de binnenvaart het afgelopen jaar met 5 procent. De overslagcijfers voor het spoor in 2018 zijn nog niet beschikbaar.

De bedrijvigheid op Moerdijk nam toe het afgelopen jaar. Er vestigden zich acht nieuwe bedrijven. In het komend jaar gaat het havenschap niet alleen werken aan optimalisatie van het spoor, maar start ook Logistiek Park Moerdijk.

Knelpunten

In een planstudie voor het spoor op haven- en industrieterrein Moerdijk die begin 2017 verscheen, werden enkele knelpunten genoemd die de verdere groei van het spoorgoederenvervoer in de weg staan. Het gaat onder meer om onvoldoende ruimte voor het opstellen van (lege) treinen in de haven, beperkte capaciteit op de laad-losplaats, beperkte emplacementcapaciteit – vooral bij gebruik door meerdere vervoerders – en de veiligheid op overwegen.

Eind vorig jaar trok het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 7 miljoen euro uit voor de verbetering van het spoor op haven- en industrieterrein Moerdijk. Dit geld gaat naar de bouw van twee nieuwe sporen van 740 meter en een nieuwe wisselverbinding. Ook heeft het havenschap nog een Europese subsidieaanvraag lopen voor de uitbreiding van de spoorterminalcapaciteit.

Tweede opstelspoor

Om de capaciteit voor goederentreinen te vergroten is in het najaar van 2017 al een tweede opstelspoor op het haven- en industrieterrein Moerdijk aangelegd, naast het voormalige Shell-spoor. Het ging om een relatief snelle oplossing, waaraan de provincie Noord-Brabant financieel heeft bijgedragen. Dit spoor wordt intensief ingezet voor het opstellen van containertreinen met voornamelijk consumentengoederen.

Lees ook:

7 miljoen euro voor verbetering spoor haven Moerdijk

Auteur: Yvonne Ton

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.