ProRail gebouw

ProRail en vakbonden bereiken resultaat in CAO-besprekingen

De nieuwe cao gaat in per 1 januari 2023 en loopt af op 1 juli 2024 PVL83/Flickr

Na drie onderhandelingsrondes en twee intensieve dagen van bijna 12 uur onderhandelen hebben ProRail en de vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao ProRail. “We hebben het onderste uit de kan gehaald”, stelt Roos Rahimi van FNV Spoor. “We zijn blij met het bereikte resultaat.” De nieuwe CAO heeft een looptijd van anderhalf jaar en loopt derhalve op 1 juli 2024 af. De leden van de vakbonden hebben nu het laatste woord.

“Het waren pittige onderhandelingen ondanks of misschien juist wel dankzij het feit dat alle partijen ingestemd hadden met een smalle cao-agenda die louter zou gaan over financiële componenten”, vertelt een tevreden Rahimi. Nadat op 12 oktober de stellingen waren betrokken spraken FNV Spoor, CNV Vakmensen, VHS Railprofessionals en ProRail maandag en dinsdag opnieuw met elkaar. “We hebben als onderhandelingsdelegatie alles gegeven en het onderste uit de kan gehaald, met vooral ook extra oog voor de mensen in de lagere schalen”, aldus Rahimi. Natuurlijk moeten de leden van de vakbonden nog wel akkoord gaan met de nieuwe cao. Ze hebben tot en met vrijdag 9 december de tijd om voor of tegen te stemmen.

Ook ProRail is blij dat partijen elkaar hebben gevonden in een nieuwe cao. “FNV Spoor, CNV Vakmensen en VHS Railprofessionals leggen het resultaat nu voor aan hun leden”, stelt ProRail in een persbericht. “Als de leden het eens zijn met het onderhandelingsresultaat, dan is sprake van een cao-akkoord en wordt de nieuwe cao afgesloten en geformaliseerd.” Dat er de laatste twee dagen langdurig werd onderhandeld tussen partijen had ook veel te maken met de huidige economische situatie waarin Nederland zich momenteel bevindt. “We bespraken de afgelopen onderhandelingsdagen complexe vraagstukken, zoals koopkrachtverlies door inflatie, de daaruit voortvloeiende behoefte aan zekerheid bij medewerkers. De bonden en ProRail realiseren zich dat door veel werknemers de stijging van de kosten van levensonderhoud als fors wordt ervaren, met name door collega’s in lagere salarisschalen. Daar willen we graag samen gevolg aan geven, want het is een uitzonderlijke situatie. We hebben met elkaar allerlei opties verkend om daaraan tegemoet te komen en dat heeft tot het onderhandelingsresultaat geleid.”

Verhoging lonen, tegemoetkoming inflatie en pensioenafspraken voor drie jaar

ProRail en de vakbonden kwamen tot overeenstemming over een verhoging van de cao-lonen met 6% per 1 januari 2023, met een vloer van €375,- bij een fulltime dienstverband. De vloer wordt naar rato van het dienstverband berekend. Verder worden de aan de cao-lonen gerelateerde vergoedingen eveneens per 1 januari 2023 met 6% verhoogd en als tegemoetkoming voor de hoge inflatie in 2022 keert ProRail met de salarisbetaling van januari 2023 een eenmalig bedrag uit van €1350,- bruto op fulltime basis. Deze vergoeding wordt berekend naar rato van het dienstverband en het aantal maanden in dienst in 2022.

Verder worden de pensioenpremies stapsgewijs per jaar verhoogd, van 25,5% per 1 januari 2023 naar 27,0% per 1 januari 2024 naar 28,9% per 1 januari 2025. De kilometervergoeding wordt per 1 januari 2023 opgetrokken naar 21 cent per kilometer en per 1 januari 2024 naar 22 cent per kilometer.

Bij het afsluiten van de cao Prorail 2021-2023 was afgesproken niet met volgende cao-onderhandelingen te beginnen totdat onderzoek en de daaruit volgende verbeteracties hebben geleid tot merkbare verbeteringen in de verkeersleidersorganisatie (VL). “We hebben samen vastgesteld dat ProRail op de goede weg zit, maar dat het nog te vroeg is om een meting te doen naar merkbare verbeteringen”, aldus ProRail zelf. “Het verbeterproces bij VL is gaande en we willen focus creëren door dit proces de tijd te geven dat het verdient. Daarom hebben we met elkaar afgesproken in deze cao alleen afspraken te maken over loon en loongerelateerde vergoedingen, de reiskostenvergoeding, pensioen en looptijd. Voor alle andere onderwerpen blijven de afspraken uit de cao 2021-2023 gelden.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en 

krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de spoormarkt.

start abonnement

Onderwerpen: ,

Auteur: Jeroen Baldwin

Jeroen Baldwin is verslaggever, journalist en redacteur voor SpoorPro.nl

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.