Spoorwerkzaamheden, foto: ProRail

Onderzoek: 90 procent spoormedewerkers is trots op werk

Ruim negentig procent van de mensen die in de spoorsector werken is trots op het werk wat ze doet en voelt zich verbonden met de sector. Tegelijkertijd maakt ruim zeventig procent zich zorgen over dat er geen goede kennisoverdracht plaatsvindt van de oudere op de jongere generatie spoorprofessionals. Daardoor dreigt op termijn specialistische vakkennis verloren te raken. Dat blijkt uit het Rail Carrière Onderzoek 2017 van adviesbureau Berenschot in samenwerking met SpoorPro en OVPro.

Dit onderzoek wordt op woensdag 29 maart gepresenteerd op de Rail Carrière Dag tijdens RailTech Europe 2017 in de Jaarbeurs Utrecht. Het onderzoek is uitgevoerd onder ongeveer 16.000 abonnees van SpoorPro en OVPro. Ongeveer 1900 respondenten vulden online een vragenlijst in.

Trots op de sector

HR-directeur Yolanda Verdonk van NS zegt in een reactie op de enquête: “Mooi om in dit onderzoek de bevestiging te zien dat collega’s in de sector trots zijn op hun werk. Voor NS geldt dat we meer mensen nodig hebben dan ooit: vooral op de trein, maar ook in het station en de werkplaats. We merken dat steeds meer jongeren interesse hebben in een carrière in de spoorsector. We hebben de oudere generatie keihard nodig om de jonge garde op te leiden of te inspireren voor een carrière bij NS of een ander OV-bedrijf.”

De spoormedewerkers noemden verschillende drijfveren om in de spoorsector te werken zoals: “Het spoor is een belangrijke radar in de maatschappij, ik doe ertoe met mijn werk”, “werken aan infrastructuur waar mensen dagelijks gebruik van maken”, “mensen op de werkvloer die er met hart en ziel voor gaan”

, “de mogelijkheid om door te groeien”, “de spoorsector staat middenin de samenleving”, “een verschuiving van conservatieve naar moderne technieken”, “een familiegevoel”.

Kennisoverdracht naar jonge generatie

70,4 procent van de respondenten vrezen dat er binnen hun bedrijf kennis verloren gaat doordat er geen goede overdracht plaatsvindt van de oudere op de jongere generatie. Dat aantal is overigens afhankelijk van het type organisatie waarvoor men werkzaam is. Binnen de aannemerij (81 procent) en het infrabeheer (79 procent) blijkt het een groter probleem dan voor de producent (44 procent) en vervoerder (66 procent).

Hoewel respondenten in het onderzoek aangeven dat er “een verschuiving van conservatieve naar moderne technieken” plaatsvindt, is er in de spoorsector een tekort aan jonge medewerkers. Omdat er de komende jaren veel spoormedewerkers met pensioen gaan, is het van groot belang dat zij hun kennis overdragen aan jongere collega’s. Vakbonden en werkgevers spraken al eerder hun vrees uit dat het vakmanschap in de sector verloren gaat.

Carrière in het spoor

Pier Eringa gaf al eerder aan in een interview met SpoorPro dat de spoorsector ervoor moet zorgen dat een carrière in het spoor aantrekkelijker gemaakt wordt voor jongeren. “Stel je voor dat je kunt reageren op een vacature als dronepiloot voor het doen van inspecties van het spoor. Of als specialist in zonne-energie.”

Werken met nieuwe technieken kan het spoor aantrekkelijk maken voor jongeren, verwacht de topman.  “Op dit moment werken we in de spoorsector nog met veel traditionele spullen, sommige nog van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Maar als we spoormedewerkers de mogelijkheid bieden om storingen op afstand met een Ipad op te lossen, trekken we ook jongeren aan.”

Veel respondenten geven aan dat de spoorsector een specialistische wereld is die niemand daarbuiten echt kent. “Het is voor veel mensen een onbekende wereld, dat blijkt wel in de manier waarop de media en onze volksvertegenwoordigers er over praten. Door de kleine overzichtelijke markt met veelal specialisten bestaat er tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers een sterke band”, aldus een van de deelnemers aan het onderzoek.

Vrouwelijke spoorprofessionals

Naast jongeren blijkt er ook een tekort aan vrouwen te zijn in de spoorsector. Van de respondenten in het onderzoek is 86,6 procent man en 13,4 procent vrouw. Van de vrouwelijke respondenten bekleedt 13,4 procent een leidinggevende functie tegenover 16,3 procent van de mannelijke respondenten. 14,6 procent van de vrouwelijke professionals hebben een technisch uitvoerende functie, tegenover 38,2 procent onder de mannelijke professionals.
Respondenten naar functiecategorie en geslacht, Rail Carrière Onderzoek 2017
Verdeling respondenten naar functiecategorie en geslacht.

Belangrijke aspecten baan

Gevraagd naar de aspecten die men belangrijk vindt in de baan, geeft 75 procent van de respondenten aan  ‘interessant werk’ belangrijk te vinden en 56 procent ‘de kwaliteit van de leidinggevenden’.

Aspecten baan, Rail Carrière Onderzoek
Antwoord op vraag: “Hoe belangrijk vindt u de volgende aspecten van een baan?”

De meeste respondenten blijken zijn over het algemeen tevreden over de divere aspecten van hun baan. De aspecten waar men het minst tevreden over is, is de kwaliteit van de leidinggevenden en de doorgroeimogelijkheden. 24 procent van de respondenten geeft aan ontevreden te zijn over de leidinggevenden en 22 procent geeft aan dat er onvoldoende doorgroeimogelijkheden zijn.

Als deze resultaten met elkaar worden vergeleken dan blijkt dat van de mensen die ontevreden is over de leidinggevenden, dat 42 procent actief naar ander werk heeft gezocht, in tegenstelling tot 18 procent van de mensen die heel tevreden zijn over hun manager. Van de mensen die tevreden zijn is 21 procent actief op zoek naar een andere baan.

Tevredenheid over aspecten huidige baan, Rail Carrière Onderzoek
Antwoord op vraag: “Hoe tevreden bent u over deze aspecten bij uw huidige baan?”

Doorgroeimogelijkheden

Van de deelnemers aan het onderzoek voelt 75 procent zich uitgedaagd in het werk. Ruim 68 procent geeft aan dat de huidige kennis en vaardigheden aansluiten bij het huidige werk. 29 procent geeft aan over meer kennis en vaardigheden te beschikken dan noodzakelijk is voor de huidige functie. Dit aantal neemt toe naarmate de respondenten ouder worden. 38,5 procent van de respondenten geeft aan dat zij in grote mate wordt gestimuleerd om de kennis en vaardigheden te ontwikkelen, 49,9 geeft aan dat dit in beperkte mate gebeurt en 11,6 dat ze niet wordt gestimuleerd.

Klik hier om de factsheet van het Rail Carrière Onderzoek te downloaden.

Rail Carrière Dag 2017

Om werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact te brengen wordt er tijdens RailTech Europe op 29 maart de Rail Carrière Dag georganiseerd. Tijdens dit netwerkevenement kunnen bezoekers in contact komen met HR-professionals in de spoorsector. Tijdens het debat ‘Vrouwen in de spoorsector’ vertellen topvrouwen Alexandra van Huffelen van het GVB, Marjan Rintel van NS, Micheline Zeenni van Arcadis, Marianne van Lochem en Ans Rietstra van ProRail over het werken in de spoorsector. Meer informatie is hier te vinden: http://www.railcarriere.nl

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Onderzoek: 90 procent spoormedewerkers is trots op werk”

John rdam|24.03.17|23:14

Het spoor is een belangrijke radar???? Of wordt misschien bedoeld: een belangrijk rader? Van die kreet van de spoorwegstaking 1903: ‘gansch het raderwerk staat stil, als uw machtige arm het wil.’?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Onderzoek: 90 procent spoormedewerkers is trots op werk | SpoorPro.nl
Spoorwerkzaamheden, foto: ProRail

Onderzoek: 90 procent spoormedewerkers is trots op werk

Ruim negentig procent van de mensen die in de spoorsector werken is trots op het werk wat ze doet en voelt zich verbonden met de sector. Tegelijkertijd maakt ruim zeventig procent zich zorgen over dat er geen goede kennisoverdracht plaatsvindt van de oudere op de jongere generatie spoorprofessionals. Daardoor dreigt op termijn specialistische vakkennis verloren te raken. Dat blijkt uit het Rail Carrière Onderzoek 2017 van adviesbureau Berenschot in samenwerking met SpoorPro en OVPro.

Dit onderzoek wordt op woensdag 29 maart gepresenteerd op de Rail Carrière Dag tijdens RailTech Europe 2017 in de Jaarbeurs Utrecht. Het onderzoek is uitgevoerd onder ongeveer 16.000 abonnees van SpoorPro en OVPro. Ongeveer 1900 respondenten vulden online een vragenlijst in.

Trots op de sector

HR-directeur Yolanda Verdonk van NS zegt in een reactie op de enquête: “Mooi om in dit onderzoek de bevestiging te zien dat collega’s in de sector trots zijn op hun werk. Voor NS geldt dat we meer mensen nodig hebben dan ooit: vooral op de trein, maar ook in het station en de werkplaats. We merken dat steeds meer jongeren interesse hebben in een carrière in de spoorsector. We hebben de oudere generatie keihard nodig om de jonge garde op te leiden of te inspireren voor een carrière bij NS of een ander OV-bedrijf.”

De spoormedewerkers noemden verschillende drijfveren om in de spoorsector te werken zoals: “Het spoor is een belangrijke radar in de maatschappij, ik doe ertoe met mijn werk”, “werken aan infrastructuur waar mensen dagelijks gebruik van maken”, “mensen op de werkvloer die er met hart en ziel voor gaan”

, “de mogelijkheid om door te groeien”, “de spoorsector staat middenin de samenleving”, “een verschuiving van conservatieve naar moderne technieken”, “een familiegevoel”.

Kennisoverdracht naar jonge generatie

70,4 procent van de respondenten vrezen dat er binnen hun bedrijf kennis verloren gaat doordat er geen goede overdracht plaatsvindt van de oudere op de jongere generatie. Dat aantal is overigens afhankelijk van het type organisatie waarvoor men werkzaam is. Binnen de aannemerij (81 procent) en het infrabeheer (79 procent) blijkt het een groter probleem dan voor de producent (44 procent) en vervoerder (66 procent).

Hoewel respondenten in het onderzoek aangeven dat er “een verschuiving van conservatieve naar moderne technieken” plaatsvindt, is er in de spoorsector een tekort aan jonge medewerkers. Omdat er de komende jaren veel spoormedewerkers met pensioen gaan, is het van groot belang dat zij hun kennis overdragen aan jongere collega’s. Vakbonden en werkgevers spraken al eerder hun vrees uit dat het vakmanschap in de sector verloren gaat.

Carrière in het spoor

Pier Eringa gaf al eerder aan in een interview met SpoorPro dat de spoorsector ervoor moet zorgen dat een carrière in het spoor aantrekkelijker gemaakt wordt voor jongeren. “Stel je voor dat je kunt reageren op een vacature als dronepiloot voor het doen van inspecties van het spoor. Of als specialist in zonne-energie.”

Werken met nieuwe technieken kan het spoor aantrekkelijk maken voor jongeren, verwacht de topman.  “Op dit moment werken we in de spoorsector nog met veel traditionele spullen, sommige nog van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Maar als we spoormedewerkers de mogelijkheid bieden om storingen op afstand met een Ipad op te lossen, trekken we ook jongeren aan.”

Veel respondenten geven aan dat de spoorsector een specialistische wereld is die niemand daarbuiten echt kent. “Het is voor veel mensen een onbekende wereld, dat blijkt wel in de manier waarop de media en onze volksvertegenwoordigers er over praten. Door de kleine overzichtelijke markt met veelal specialisten bestaat er tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers een sterke band”, aldus een van de deelnemers aan het onderzoek.

Vrouwelijke spoorprofessionals

Naast jongeren blijkt er ook een tekort aan vrouwen te zijn in de spoorsector. Van de respondenten in het onderzoek is 86,6 procent man en 13,4 procent vrouw. Van de vrouwelijke respondenten bekleedt 13,4 procent een leidinggevende functie tegenover 16,3 procent van de mannelijke respondenten. 14,6 procent van de vrouwelijke professionals hebben een technisch uitvoerende functie, tegenover 38,2 procent onder de mannelijke professionals.
Respondenten naar functiecategorie en geslacht, Rail Carrière Onderzoek 2017
Verdeling respondenten naar functiecategorie en geslacht.

Belangrijke aspecten baan

Gevraagd naar de aspecten die men belangrijk vindt in de baan, geeft 75 procent van de respondenten aan  ‘interessant werk’ belangrijk te vinden en 56 procent ‘de kwaliteit van de leidinggevenden’.

Aspecten baan, Rail Carrière Onderzoek
Antwoord op vraag: “Hoe belangrijk vindt u de volgende aspecten van een baan?”

De meeste respondenten blijken zijn over het algemeen tevreden over de divere aspecten van hun baan. De aspecten waar men het minst tevreden over is, is de kwaliteit van de leidinggevenden en de doorgroeimogelijkheden. 24 procent van de respondenten geeft aan ontevreden te zijn over de leidinggevenden en 22 procent geeft aan dat er onvoldoende doorgroeimogelijkheden zijn.

Als deze resultaten met elkaar worden vergeleken dan blijkt dat van de mensen die ontevreden is over de leidinggevenden, dat 42 procent actief naar ander werk heeft gezocht, in tegenstelling tot 18 procent van de mensen die heel tevreden zijn over hun manager. Van de mensen die tevreden zijn is 21 procent actief op zoek naar een andere baan.

Tevredenheid over aspecten huidige baan, Rail Carrière Onderzoek
Antwoord op vraag: “Hoe tevreden bent u over deze aspecten bij uw huidige baan?”

Doorgroeimogelijkheden

Van de deelnemers aan het onderzoek voelt 75 procent zich uitgedaagd in het werk. Ruim 68 procent geeft aan dat de huidige kennis en vaardigheden aansluiten bij het huidige werk. 29 procent geeft aan over meer kennis en vaardigheden te beschikken dan noodzakelijk is voor de huidige functie. Dit aantal neemt toe naarmate de respondenten ouder worden. 38,5 procent van de respondenten geeft aan dat zij in grote mate wordt gestimuleerd om de kennis en vaardigheden te ontwikkelen, 49,9 geeft aan dat dit in beperkte mate gebeurt en 11,6 dat ze niet wordt gestimuleerd.

Klik hier om de factsheet van het Rail Carrière Onderzoek te downloaden.

Rail Carrière Dag 2017

Om werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact te brengen wordt er tijdens RailTech Europe op 29 maart de Rail Carrière Dag georganiseerd. Tijdens dit netwerkevenement kunnen bezoekers in contact komen met HR-professionals in de spoorsector. Tijdens het debat ‘Vrouwen in de spoorsector’ vertellen topvrouwen Alexandra van Huffelen van het GVB, Marjan Rintel van NS, Micheline Zeenni van Arcadis, Marianne van Lochem en Ans Rietstra van ProRail over het werken in de spoorsector. Meer informatie is hier te vinden: http://www.railcarriere.nl

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van SpoorPro en algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Onderzoek: 90 procent spoormedewerkers is trots op werk”

John rdam|24.03.17|23:14

Het spoor is een belangrijke radar???? Of wordt misschien bedoeld: een belangrijk rader? Van die kreet van de spoorwegstaking 1903: ‘gansch het raderwerk staat stil, als uw machtige arm het wil.’?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.